NaZahori.sk

Výstava Lýdie Štolcovej

Kategória:
Senica
Dátum:
9. august 2018 17:00 - 30. september 2018 17:00
Miesto konania:
Záhorská galéria Jána Mudrocha - Senica

9. augusta 2018 o 17.00 hodine sa uskutoční vernisáž výstavy Lýdie Štolcovej v Záhorskej galérii J. Mudrocha (ZGJM) v Senici.

Uprostred letnej sezóny pripravila ZGJM v Senici s podporou mesta Senica sviežu výstavu senickej rodáčky akad. maliarky Lýdie Štolcovej, zakladajúcej členky združenia Art Club 60+8 pri Slovenskej výtvarnej únii. Výstava je pripravená z výberu autorkinej kresbovo-maliarskej tvorby z obdobia uplynulých zhruba 25 rokov, t. j. od doby jej poslednej samostatnej výstavy v ZGJM, ako to naznačuje i samotný názov výstavy.

Lýdia Štolcová je absolventkou VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Jána Mudrocha  (1960 – 1966), takisto rodáka zo Senice. Prezentované i celé doterajšie dielo autorky je poznamenané neustálou aktivitou v hľadaní optimálneho názoru, výrazovým experimentovaním; prechádza viac-menej uzatvorenými krátkymi kapitolami, pričom sa dotýka viacerých súdobých prúdov a smerovaní. Prezentované obdobie eviduje tiež niekoľko tvorivých etáp. V súhrne prevažuje krajinárska a dekoratívno-abstraktná tvorba na báze meditatívno-empirických motivických vrstiev a ich konštruktívno-poetickej vizuálnej projekcie. S výnimkou nepredmetnej tematiky v každej podobe sa opiera o reálny východiskový impulz a jeho dôsledne, najmä citovo verifikované pretlmočenie, predovšetkým cestou široko rozvinutej koloristickej formulácie. Významovo, tematicky i rozmermi napospol komorné formáty sú realizované  prevládajúcou technikou pastelu a jeho kombinácie s akrylom príp. čistým akrylom.

 

 
 

Všetky termíny:

  • Od 9. august 2018 17:00 do 30. september 2018 17:00
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada