Malacky: Posledný deň na prihlásenie sa do komisií zastupiteľstva

Malacky: Posledný deň na prihlásenie sa do komisií zastupiteľstva

By redakcia / Mesto Malacky január 24, 2019 514 0
Malacky: Posledný deň na prihlásenie sa do komisií zastupiteľstva logo Malacky

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaním mestu i do dočasného užívania. Schádzajú sa podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie zvoláva a vedie jej predseda.

Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Komisie MsZ na volebné obdobie 2018 - 2022

  • Komisia pre vzdelávanie

 Predseda: Daniel Masarovič

Podpredseda: Pavol Tedla

 

  •  Komisia pre šport a mládež

Predsedníčka: Anton Pašteka

Podpredseda: Ladislav Čas

 

  • Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Predseda: Martin Macejka

Podpredsedníčka: Lucia Vidanová

 

  • Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Predseda: Marián Haramia

Podpredsedníčka: KatarínaTrenčanská

 

  • Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Predseda: Pavel Spusta

Podpredseda: Martin Mráz

 

  • Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku

Predseda: Zuzana Baligová

Podpredseda: Jozef Mračna 

zdroj: malacky.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 24 január 2019 07:20

Najnovšie fotogalérie

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada