Zastupiteľstvo v Malackách aj o záverečnom účte mesta, dotáciách a novej ulici

Zastupiteľstvo v Malackách aj o záverečnom účte mesta, dotáciách a novej ulici

Rokovanie mestského zastupiteľstva 18. júna 2020 sa konalo už po čiastočnom uvoľnení koronavírusových opatrení. Viacerí poslanci ocenili spôsob, akým mestské organizácie prežili pandémiu a nútené prerušenie fungovania.

V tejto súvislosti tiež poďakovali vedeniu mesta za to, že udržalo chod samosprávy a na rozdiel od napríklad súkromného sektora neznižovalo platy.

Program zastupiteľstva tvorili prevažne materiály ekonomického charakteru. Na rokovaní okrem iného zaznela informácia, že hodnota majetku mesta sa priblížila k magickej hranici 100 miliónov €.

Záverečný účet mesta

Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2019 aj s prebytkom hospodárenia 700 000 €. Rezervný fond mesta predstavuje sumu 1 708 264,70 € (súčet prebytku hospodárenia a nedočerpaných kapitálových výdavkov).

„Tak, ako som signalizoval v marci na začiatku pandémie, máme dostatočnú rezervu na zvládnutie krízy, čo dokazujú krásne výsledky nášho hospodárenia za predošlý rok,“ skonštatoval primátor Juraj Říha a doplnil: „Okrem toho, majetok mesta sa vďaka investíciám rozšíril o takmer 4 milióny €. Celková zadlženosť mesta k 31. decembru 2019 bola 36,49 %, pričom maximálna zákonom povolená hranica je 60 %.“

Zmena rozpočtu

Mesto muselo zareagovať na pokles príjmov od štátu o takmer 600 000 €, ktorý súvisí s koronakrízou. O rovnakú sumu preto znížilo svoje bežné výdavky.

Poslanci v rámci štvrtej tohtoročnej zmeny rozpočtu odsúhlasili čerpanie z už schváleného úveru:

  • 900 000 € na rekonštrukcie ciest (najväčší objem z tejto sumy je určený pre ulicu Jozefa Kubinu),
  • 520 000 € na financovanie novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera,
  • 180 000 € na modernizáciu verejného osvetlenia na Radlinského ulici a Záhoráckej ulici,
  • 50 000 € na kabelizáciu rozvodov na Radlinského ulici (po oprave plynovodov sa odstránia staré betónové stĺpy verejného osvetlenia. Nové elektrické rozvody pre osvetlenie budú vedené v zemi).

Poslanci tiež schválili 15 000 € na architektonickú štúdiu pre kultúrny dom. O jeho potrebe sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto navrhuje umiestniť ho za bývalou budovou mestského úradu (medzi Zámockou a Radlinského), kde by mohlo vzniknúť útulné námestie a oddychová zóna. Projektu sa venuje aj komisia pre kultúru a cestovný ruch, ktorá v priebehu apríla a mája zbierala pripomienky budúcich užívateľov kultúrneho domu. Aktuálne sa pripravuje zadanie pre architektov.

Nová ulica

Do mapy Malaciek pribudla nová ulica s názvom Krátka. Nachádza sa v časti Rádek a vznikla pripojením na existujúcu ulicu Boženy Nemcovej.

Dotácie pre športové kluby

Komisia MsZ pre šport a mládež už v marci navrhla výšku tohtoročných dotácií mesta pre jednotlivé športové kluby. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronakrízou muselo mesto prijať viaceré úsporné opatrenia, ktoré sa dotkli aj dotačnej politiky. Športová komisia preto prehodnotila rozdelenie dotácií. Keďže MsZ rozhoduje o pridelení  sumu presahujúcu výšku 3 319 €, schválilo dotáciu 10 314 € pre Telovýchovnú jednotu Strojár. Ostatné kluby a organizácie dostanú nižšie sumy než 3 319 €. Ako prisľúbil primátor, v prípade dobrej prognózy na II. polrok tohto roka nie je vylúčené zvýšenie dotácií. 

Materiály, uznesenia a záznamy (obrazový aj zvukový) z rokovania sú dostupné na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

-lp-/-otano- 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 02 júl 2020 06:52

Najnovšie fotogalérie

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada