Print this page

Spoločenský dom v Malackách s novou strechou

By Ingrid Sochorová február 07, 2018 480 0
Spoločenský dom           /          foto: Ingrid Sochorová Spoločenský dom / foto: Ingrid Sochorová

Strecha Spoločenského domu v Malackách, ktorý bol postavený na prelome 70. a 80. rokov, prešla obnovou. 

Mesto pristúpilo k jej celkovej rekonštrukcii na podnet správcu – Mestského centra kultúry (MCK). Silné zatekanie už niekoľko rokov spôsobovalo degradáciu budovy a opakované „plátanie“ kritických poškodení strechy v minulosti nebolo efektívne.
O aké zásahy išlo, približuje Marek Gašpar z Útvaru strategického rozvoja MsÚ: „Natavenie asfaltových pásov s posypom hrúbky 5 mm, ošetrenie a natretie atikových plechov, doplnenie chýbajúceho oplechovania, vyčistenie dažďových vpustí a zrekonštruovanie svetlíka. Zatekajúce a popraskané sklo nahradia dutinkové polykarbonátové dosky, ktoré sú ľahšie a majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Kompletne sa vymenili aj oceľové bleskozvody za hliníkové.“

Oprava strechy stála 10 a pol tisíca eur, pričom grant 9 tisíc poskytlo ministerstvo financií a zvyšok zaplatilo mesto. Do budovy Spoločenského domu sa naposledy investovalo v rokoch 2003 a 2004, keď MCK prerobilo sálu, toalety a pult vo vestibule. 


Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 07 február 2018 18:27

Related items