V auguste začne rekonštrukcia na Brezovskej priehrade

V auguste začne rekonštrukcia na Brezovskej priehrade

vodná nádrž Brezová p.B / zdroj: vodotika.sk vodná nádrž Brezová p.B / zdroj: vodotika.sk

Akciová spoločnosť Váhostav od 6. augusta 2018 v Brezovej pod Bradlom začne stavebné práce na Brezovskej priehrade. 

Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu  Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2017-21 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

 

Eva Ušiaková zdroj: brezova.sk

Priehrada podľa primátorky Brezovej p. Bradlom obyvateľom mesta chýba. „Ak sa pozriete pri pohľade z Bradla, vidíte to ako jednu veľkú jazvu, a nie priestor naplnený vodou, v ktorom sa odrážajú slnečné lúče. Určite nám chýba. Samospráva má pripravený aj menší projekt vytvorenia oddychovej zóny pri priehrade, aktuálny bude až po jej napustení," povedala  Eva Ušiaková.

Žiadateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Žiadaná výška NFP:      729 377,39 €

Schválená výška NFP:  729 377,39 €

Projekt rieši protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby Brezová pod Bradlom podzemnou tesniacou stenou (PTS), vybudovanie kontrolných a meracích zariadení. Cieľom projektu je zabezpečenie protipovodňovej funkcie vodnej stavby prostredníctvom dosiahnutia požadovanej bezpečnosti a spoľahlivosti telesa hrádze, čo vytvorí predpoklad pre zmenu manipulačného poriadku, ktorej výsledkom bude zväčšenie retenčného priestoru nádrže. Tento priestor bude slúžiť pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina, čím bude zvýšená ochrana pred povodňami v intraviláne časti mesta Brezová pod Bradlom na vodnom toku Bystrina. Navrhované opatrenie je v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika, ktorý vo viacerých jeho častiach uvádza ako hlavné protipovodňové opatrenie v geografickej oblasti Bystrina - Brezová pod Bradlom opatrenie "Regulácia VN Brezová pod Bradlom". 

Stavebná časť projektu bola rozdelená na stavebné objekty

SO 101 – Príprava územia - odstránenie koruny hrádze a preložka káblov.

SO 102 – Podzemná tesniaca stena - PTS sa bude budovať metódou prúdovej injektáže z násypu hrádze.

SO 103 – Konečná úprava koruny hrádze - úprava vzdušnej a návodnej strany koruny hrádze.

SO 104 – Doplnenie kontrolných a meracích zariadení - spolu 8 nových sond.

Lokalita stavebných prác v rámci navrhovaných opatrení a je daná existujúcou vodnou stavbou Brezová pod Bradlom, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava, v k.ú. Brezová pod Bradlom, KNC, č. parcely 3823, 3819/1, 3820, 3821, 3822. Merateľné ukazovatele -  po zrealizovaní prác bude zabezpečená ochrana priamo ohrozených obyvateľov povodňovým rizikom v celkovom počte 32, čo predstavuje príslušnú časť hodnoty OPOP z tab. č. 3.1 textovej časti PMPR v čiastkovom povodí Moravy. Hodnota majetku ochráneného pred povodňami bude 10 945 871,77 €, čo predstavuje hodnotu zabránených škôd podľa prílohy č. X. PMPR v čiaskovom povodí Moravy.

Harmonogram realizácie projektu

  • Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 36
  • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:    január 2018
  • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2018
  • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12 

zdroj: brezova.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 07 august 2018 20:43

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Myjava - Najnovšie fotogalérie

Dožinky na Turej Lúke 2018

Dožinky na Turej Lúke 2018 Dožinky na Turej Lúke 2018 Dožinky na Turej Lúke 2018 Dožinky na Turej Lúke 2018 Dožinky na Turej Lúke 2018

Návšteva v záhrade

Návšteva v záhrade Návšteva v záhrade Návšteva v záhrade Návšteva v záhrade Návšteva v záhrade

Brezová pod Bradlom, priehrada

Brezová pod Bradlom, priehrada Brezová pod Bradlom, priehrada Brezová pod Bradlom, priehrada Brezová pod Bradlom, priehrada Brezová pod Bradlom, priehrada

AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz)

AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz) AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz) AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz) AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz) AS Trenčín - ŠKF Sereď v Myjave, Fortuna liga 3. kolo (Róbert Fritz)

Myjava - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada