FOTO+VIDEO: Začína sa rekonštrukcia priehrady na Brezovej

FOTO+VIDEO: Začína sa rekonštrukcia priehrady na Brezovej

Brezovská priehrada tesne pred rekonštrukciou /zdroj: NaZahori.sk Brezovská priehrada tesne pred rekonštrukciou /zdroj: NaZahori.sk

Váhostav mal pôvodne od 6. augusta 2018 v Brezovej pod Bradlom začať stavebné práce na priehrade v Brezovej. Napokon sa rekonštruovať na priehrade začne o týždeň neskôr a to 13. augusta.

Brezová pod Bradlom, vodná nádrž tesne pred začatím opráv NaZahori.sk

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava, začína v týchto dňoch očakávanú rekonštrukciu Vodnej nádrže (VN) v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. 

V rámci rekonštrukcie bude vybudovaná podzemná tesniaca stena v osi hrádze po celej jej dĺžke, po jej dobudovaní sa upraví koruna hrádze a napokon budú doplnené kontrolné a meracie zariadenia, celkom 8 pozorovacích sond pre sledovanie hladinového režimu podzemných vôd. 

http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/1221-v-auguste-zacne-rekonstrukcia-na-brezovskej-priehrade

"Rekonštrukcia VN sa začína 13. augusta 2018, dodávateľom prác za 390-tis. EUR je spoločnosť Váhostav-SK, projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Práce majú byť podľa zmluvy dokončené do jedenástich mesiacov. 

Priehradu v Brezovej pod Bradlom sme pre nevyhovujúci technický stav vypustili ešte v roku 2009, odvtedy je bez vody. Dôvodom boli netesnosti hrádze, priepustnosť podložia a priesaky. Hrozila jej deštrukcia, ktorá by mohla znamenať ohrozenie životov a majetku obyvateľov Brezovej pod Bradlom.

O vybudovaní podzemnej tesniacej steny, ktorá má zabrániť priesakom a priepustnosti podložia, informoval obyvateľov Brezovej pod Bradlom už pred rokom riaditeľ odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku, Jozef Dúcz.

Vodná nádrž v Brezovej pod Bradlom bola v prevádzke od roku 1985, v rokoch 1997 – 1998 prešla rekonštrukciou. Jej najdôležitejšou funkciou je protipovodňová ochrana. Mesto Brezová pod Bradlom plánuje po dokončení prác vytvoriť v lokalite priehrady oddychovú zónu. V minulosti vodnú plochu využívali nielen rybári, ale aj obyvatelia mesta na kúpanie a ďalšie rekreačné aktivity. Našou snahou je, aby sa do nádrže aj na jej brehy opäť vrátil život,"  NaZahori.sk  informoval Pavel Machava, hovorca Slovenský vodohospodársky  podnik, š.p. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 09 august 2018 14:46
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada