Mesto Myjava a jeho organizácia porušuje zákon, môže dostať pokutu až 33 193,91 eura

Mesto Myjava a jeho organizácia porušuje zákon, môže dostať pokutu až 33 193,91 eura

zdroj: profesia.sk zdroj: profesia.sk

Mesto Myjava porušilo na svojom webovom portály Zákonník práce, keď nedodržalo zákonnú povinnosť pri zverejnení oznamu o Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka.

Mesto Myjava má na svojich stránkach oznam, že hľadá opatrovateľky. Kompletné znenie inzerátu znie: „Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka Myjava hľadá do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky v zariadení a opatrovateľku do terénu pre domácu opatrovateľskú službu v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Požadované je osvedčenie – kurz opatrovateľstva minimálne v rozsahu 220 hodín. Termín nástupu ihneď. Viac informácií v prípade záujmu získate v ZOS Nezábudka na Hurbanovej ulici 621/13, 90701 Myjava a na tel. číslach 034/698 36 97, 0917 829 197 – Mgr. Ingrid Žabková, riaditeľka.“

zdroj:  http://myjava.sk/mesto/aktuality/1011-zos-nezabudka-hlada-opatrovatelky

"Zo zákona č. 5/2004 Z.z. vyplýva, že jednou z povinností zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky zamestnania je uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Zákon nešpecifikuje, kde sa ponuka práce zverejňuje. Suma základnej zložky mzdy musí byť zverejnená zakaždým, či ide o obecné webové stránky, alebo iný informačný kanál," povedal pre NaZahori.sk Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce SR.

Rovnako ah na stránkach Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorého zriaďovateľom je mesto Myjava, bol inzerát bez povinného zverejnenia mzdy.

Samotný oznam nespĺňa zákonnú povinnosť, od 1. 5. 2018 je povinnosťou zamestnávateľa v pracovných ponukách zverejňovať základnú zložku mzdy. Porušenia povinnosti zverejňovania mzdy (platu) v pracovných inzerátoch riešia príslušné Inšpektoráty práce a  Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto orgány v prípade zistenia porušenia povinnosti zamestnávateľa zverejňovať vo svojich pracovných inzerátoch základnú zložku hrubej mzdy, môžu uložiť zamestnávateľovi pokutu do výšky 33 193,91 eur.

 

V prípade porušenia zákazu uzavrieť takú pracovnú zmluvu, na základe ktorej by zamestnancovi mala byť vyplácaná nižšia základná zložka mzdy ako tá, ktorá bola uverejnená v pracovnom inzeráte, môžu zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur. Spodné hranice pokút ustanovené nie sú. Pri ukladaní pokuty sa bude prihliadať na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, tiež na opakované zistenie toho istého nedostatku.

zdroj: profesia.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 05 november 2018 10:52
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada