Marián Orávik: Myjavská samospráva "Krajina krivých zrkadiel"

Marián Orávik: Myjavská samospráva "Krajina krivých zrkadiel"

Marián Orávik / foto archív MO Marián Orávik / foto archív MO

Prinášame NaZahori.sk rozhovor s Mariánom Orávikom o komunálnej politike z pohľadu skúseností, ktoré nadobudol za štyri roky pôsobenia na poste poslanca Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave.

Marián Orávik sa narodil v Myjave pred 40-timi rokmi a tu aj prežil svoje detstvo. Strednú školu absolvoval na SPŠE v Starej Turej. Následne študoval na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky v Bratislave a odvtedy ho živí IT (software, programovanie, dizajn a analýzy), postupne pre viacero firiem z Bratislavy, Brna a Viedne.

Marián Orávik  / zdroj: MsZ Myjava PS TVM

Na zasadnutiach MsZ v Myjave ste patrili k jedným z mála, ktorý sa aktívne zapájajú do diskusií. Poslancom ste jedno volebné obdobie od roku 2014, za akú stranu ste kandidovali? 

Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol kandidovať za poslanca do Mestského zastupiteľstva v Myjave, kde momentálne žijem. Ako nezávislý poslanec, lebo väčšina politických strán na Slovensku podľa môjho názoru napĺňa skutkovú podstatu trestného činu - organizovanej trestnej činnosti. To je problém najmä pri voľbách do parlamentu, do ktorého môžu byť volení iba nominanti politických strán. V mnohých iných krajinách EÚ môžu kandidovať nestraníci aj do parlamentu a volebný systém je tam demokratickejší a spravodlivejší ako na Slovensku. Do samosprávy ale môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti, takže som sa so zopár priateľmi a známymi rozhodol pozrieť sa na to, ako to funguje tam.

Čo Vás viedlo k vstupu do komunálnej politiky?

Venoval som sa niekoľko rokov viacerým občianskym aktivitám a iniciatívam, ktorých cieľom bolo zlepšiť jeden z nástrojov demokracie na Slovenku - referendum. Po viacerých rokoch týchto mojich voľnočasových aktivít som však dospel k záveru, že nápravu tohto základného nástroja demokracie na  Slovensku, zrejme nie je veľmi reálne očakávať v dohľadnej dobe. Nakoniec tieto základné zákony štátu sú takto nedemokraticky nastavené už od vzniku Slovenska -od vlády Mečiara a celej tej bandy zlodejov okolo neho. Na druhej strane ale treba povedať aj to, že žiadna vláda po Mečiarovi s týmto nespravila poriadok, lebo to takto všetkým stranám vyhovuje.

Takže spraviť nejakú reformu referendových, alebo volebných zákonov na celoštátnej úrovni je prakticky nemožné.Tak  som chcel skúsiť, či sa aspoň v samospráve, v malom nedá niečo v tomto smere spraviť. Samospráva je totižto najbližšie ľuďom - tam by nám malo najviac všetkým záležať na tom, ako to na tejto úrovni funguje. Aký majú ľudia v meste, alebo v obci systém. Či tam majú demokraciu, alebo im vládne nejaká miestna oligarchia, alebo dokonca miestny autokrat, alebo niečo medzi tým...

Čo Vám táto skúsenosť dala a čo naopak vzala?

Táto skúsenosť mi dala veľa. Vytrénoval som si najmä tolerantnosť a trpezlivosť ovládať svoj hnev. Dnes už bez problémov dokážem hodiny počúvať akúkoľvek polopravdu, štvrť- pravdu a dokonca aj úplné lži a propagandu. Dnes už ma prakticky vôbec nevyvedie z miery ani keď niekto verejne klame, keď sa mi smeje, keď ma to rozčuľuje, alebo ma uráža. Neberiem si to osobne.

Predtým som bral všetko oveľa osobnejšie. Najmä keď niekto v niečom zámerne zavádzal a klamal.To je niečo, čo vo mne vyvoláva veľký odpor a mal som potrebu dávať to okamžite najavo. V mojej profesii to totižto funguje úplne naopak, ako v samospráve na Myjave.

Informačné technológie, napr. programovanie vyžadujú, aby všetky informácie boli čo najpresnejšie, čo najčistejšie, všetko bolo dobre zdokumentované, aby dokumentácia korešpondovala so skutočnosťou a všetko bolo podľa možnosti čo najprehľadnejšie.

Programovanie je vlastne vytváranie stoviek rôznych dokumentov, ktoré všetky musia byť vo vzájomnom súlade, podľa možností bezchybné, pochopiteľné a čitateľné. O to sa väčšinou stará viacero ľudí, ktorí musia spolu spolupracovať a pritom je nemysliteľné, aby v tých dokumentoch naschvál niekto zavádzal, alebo tam nedal, čo tam má byť, alebo tam dal iba to, čo sa mu hodí, alebo niečo pred niekým zatajoval, nejaké dokumenty skrýval, skresľoval...

Naopak všetky dokumenty musia byť všetkým prístupné, aby sa zabezpečila ich kvalita. Každú prípadnú chybu, nepresnosť treba identifikovať, zdokumentovať, zanalyzovať, navrhnúť riešenie a čím skôr odstrániť a skontrolovať aj všetky ostatné podobné prípady a pokiaľ možno zabezpečiť, aby sa podobné chyby už nikde neopakovali.

Keď ma ale zvolili za poslanca člena finančnej komisie na Myjave, ocitol som sa odrazu v úplne inom svete. Vo svete informačného chaosu a anarchie v ktorom sa informácie taja, skrývajú, dokumentujú len čiastočne a slabo zrozumiteľne. Krajina krivých zrkadiel. Ani vedúca oddelenia nevie napísať kľúčový dokument mesta - rozpočet tak, aby bol pochopiteľný pre ľudí a keď sa jej opýtate, prečo je niečo tak, alebo prečo je tam to a nie je ono, tak Vám na väčšinu otázok nevie odpovedať. Ani keby chcela, tak to asi dobre spraviť nemôže, lebo nedostane všetky potrebné informácie, ktoré by k tomu potrebovala.

Na odpovede na konkrétne veci čakáte týždne a mesiace. Nakoniec Vám aj niekto pripraví nejakú odpoveď, ale iný mu ju zas nedovolí dať Vám ju. Komisie prebiehajú za zavretými dverami, asi aby sa náhodou niekto “nepovolaný“ niečo nedozvedel... Ale v mnohých prípadoch sa nedozvedia veľa ani tí “povolaní”. Je mnoho vecí na ktoré sa nikto radšej ani nepýta. Ani to radšej nechce vedieť a chápať, len to čím skôr odporučiť, alebo schváliť a ísť domov v dobrej viere, že je to všetko poriadku. Každá otázka by totižto iba zdržovala a mohla by naštrbiť tú sladkú nevedomosť a vieru v to, že je to všetko v poriadku. Alebo by sa nebodaj spod krásnej fasády ukázali zhnité základy?

O maličkostiach ako napr. nejaké vecné bremeno v hodnote 20 Eur sa rozpráva na začiatku zasadaní zoširoka a poslanci k tomu dostanú kompletnú dokumentáciu ukážkovo týždeň dopredu, mailom a aj vytlačené na papieri. A na druhej strane o pôžičke 1,7 milióna Eur, ktorú si chce primátor zobrať pár mesiacov pred voľbami - ktorá ešte viac zadlží, už aj tak veľmi zadlžené mesto - sa poslanci dozvedia až priamo na zastupiteľstve, úplne na konci zastupiteľstva, v bode “rôznom“, bez jedného slova napísaného na nejakom papieri. A človek musí ťahať z primátora na zastupiteľstve informácie ako chlpy z deky, aby sa vôbec dozvedel niečo viac ako propagandu o tom, ako je ten úver potrebný, užitočný, správny a jedine možný.

Aké budú splátky?A splátkový kalendár? A na čo konkrétne sa táto pôžička použije? A nepožičali sme si na to už predtým? A prečo si požičiavať na bežné výdavky? To nemáme už ani na bežné výdavky?

Peniaze nemáme, tak ak chceme, aby sa niečo robilo, a mesto platilo svoje záväzky voči dodávateľom, tak musíme schváliť túto pôžičku, presne tak ako je navrhnutá, iná možnosť nie je. A keďže už nemáme ani na splácanie všetkých úverov, tak musíme odložiť splácanie tohto úveru o štyri roky...

Ale inak sme vo všetkom najlepší. Je to fraška.

Nekandidujem, lebo za súčasného primátora Myjavy nemá funkcia poslanca žiaden zmysel

 

Je rozdiel vnímania komunálnej politiky ako občana mesta, a potom ako aktívneho poslanca?

Je to veľký rozdiel. Prakticky sú to dve úplne iné veci. Ako občan som komunálnu politiku pravdu povediac nesledoval. Ale ako poslanec vnímam samosprávu na Myjave, ako niečo veľmi zhnitého. Dalo by sa to asi prirovnať k mŕtvole, ktorú ten čo ju zabil nezakopal, lebo každé dva mesiace ju musí ukázať na zastupiteľstve a predviesť sa s ňou na kameru, ako je im spolu dobre, a ako im to spolu funguje.

Ale na druhej strane ako občan, ktorý vníma komunálnu politiku sledovaním zastupiteľstiev v televízii, by som možno mal z toho celkom dobrý pocit. Neviem, to však úplne posúdiť, lebo televíziu nepozerám. Vidím ale to zastupiteľstvo naživo a je to také divadlo pre divákov. Aby mali dobrý pocit z toho, ako sa všetko darí, ako mesto napreduje a akí sme vo všetkom dobrí až najlepší, ako primátor všetko vie najlepšie, ako jednotne poslanci hlasujú, ako za „starých dobrých čias
. Alebo ako keby ani svoju vlastnú vôľu nemali,keďže o máločom vedia niečo viac, ako čo im primátor práve povedal?

Aká je Myjava z Vášho pohľadu občana a aká z pohľadu poslanca?

Myjava je široký pojem. Čo je to Myjava? Myjavská pahorkatina, ľudia v meste, mesto a jeho budovy, jeho história, samospráva, mestský úrad, primátor mesta? Závisí na čo sa pozriem a od uhla pohľadu.

Raz ale niekto povedal, budem s prepáčením citovať, lebo ťažko by som to formuloval výstižnejšie:“Slovensko je krásna krajina, ale skur.... štát“.

No tak v tomto duchu by som asi povedal, že Myjavský kraj je nádherná časť Slovenska, dokonca miestami možno aj jedna z najkrajších.

Ale aby som Vám odpovedal na otázku: Z môjho pohľadu občana bola Myjava nepomerne krajšia ako je z môjho pohľadu poslanca.

Ako hodnotíte končiace sa funkčné obdobie MsZ v Myjave a spoluprácu s primátorom a s mestom?

Som rád, že sa končí a s maličkou nadsádzkou môžem čestne prehlásiť, že s primátorom Myjavy Halabrínom som nič, čo by sa dalo nazvať spoluprácou, nikdy nemal, nemám a nebudem mať.

Je taká všeobecná letargia občanov k veciam verejným a tým aj nezáujem o kontrolu spravovania obce, mesta ale aj štátu. Čo by sa malo z vášho pohľadu zmeniť, aby sa to zlepšilo?

Veľa vecí. Neviem ani z ktorého konca začať. Na Myjave by napr. možno stačilo, keby sa zmenil primátor. Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. To je ale myslím problém mnohých samospráv. Bohužiaľ tam, kde nie je dosť dobrý primátor, alebo starosta, tam to nemôže dosť dobre fungovať.

Druhá vec, ktorá by pomohla asi všetkým samosprávam na Slovensku,  by bola zmena zákona o obecnom zriadení tak, aby poslanci mohli voliť a odvolať primátora – alebo starostu. Tak ako to je napr. v Českej republike, ale aj v mnohých iných krajinách. Ľudia si volia poslancov – a poslanci si spomedzi seba vyberú starostu  alebo primátora, ktorého potom môžu aj odvolať a vymeniť za niekoho iného pri prvom probléme s ním, na ktoromkoľvek zasadaní zastupiteľstva.

To je myslím demokratickejšie ako to, čo máme na Slovensku. Za prvé preto, že tým pádom má poslanec silnejšie postavenie, väčšie slovo a poslanci teda nerobia len “křoví“ primátorovi. Za druhé primátor nemá také silné postavenie, ako je tomu na Slovensku, že po voľbách je prakticky nedotknuteľný, čo mnohí primátori a starostovia veľmi radi zneužívajú. A za tretie je tu možnosť starostu, alebo primátora vymeniť, okamžite ak spraví nejaký prešľap, alebo je podozrenie, že robí nejaké zlodejiny, alebo čokoľvek, čo vyvolá nevôľu obyvateľov obce, alebo mesta...

Je možnosť primátora vymeniť ak sa stane čokoľvek, čo sa nemalo a dať tam miesto neho niekoho iného. Kto sa na to pozrie, preverí či bolo všetko v poriadku, alebo nie a prípadne minimalizuje škody.  Ak došlo k nejakej škode, prípad  odovzdá  príslušným orgánom .

Nemusí sa tak čakať až do volieb na výmenu skorumpovaného, alebo neschopného primátora, alebo starostu, dokým zahladí stopy a väčšina ľudí na to zabudne...Tak ako to je bohužiaľ často krát na Slovensku.

Výmena takéhoto primátora sa totiž častokrát ani vo voľbách raz za štyri roky nepodarí, lebo už mnohí dávno zabudli na minulé primátorove prúsery – a on seká pred voľbami dobrotu. Opravuje aj to, na čo by si inak ani nespomenul a pritom sa tvári ako spasiteľ bez viny a hriechu, ktorému nejakí zlí a závistliví ľudia ubližujú.

Prečo ste sa rozhodli nekandidovať v nastávajúcich komunálnych voľbách, ktoré budú 10.11.2018?

Už ma to nejako nebaví pozerať sa na to. Vlastne pravdu povediac ma to ešte ani nezačalo baviť, Takže som rád, že to už konečne končí. Možno až na jednu-dve výnimky mi nikto chýbať nebude. A som si istý, že ani ja im chýbať nebudem.

Pokiaľ sa nezmení na Myjave primátor, tak to lepšie nebude, a nejaký jeden poslanec to nemôže ovplyvniť. A nahovoriť niekoho ďalšieho robiť na Myjave poslanca je nadľudský výkon. Na Myjave je poslanec defakto neplatená funkcia (teda okrem tých poslancov, ktorí sa nechali primátorom kúpiť za nejakú tú funkciu). Navyše to poslancovanie stojí človeka dosť času, a kto to chce vykonávať aspoň trošku zodpovedne (čo je na Myjave prakticky nemožné), tak ho to stojí ešte omnoho viac času a nervov.

Navyše pri súčasnom primátorovi je to prakticky zbytočné, možno až kontraproduktívne sa o niečo ako poslanec v zastupiteľstve snažiť. Nevravím, že sa mi za tie štyri roky nič nepodarilo, ale vynaložená námaha, zďaleka nezodpovedá výsledkom. Prakticky všetky moje snahy sa preto už obmedzili iba na presviedčanie kompetentných ľudí o tom, aby aspoň dodržiavali platné zákony.

Ale aby som Vám odpovedal na otázku:  Moje rozhodnutie nekandidovať je víťazstvom rozumu a tiež pudu sebazáchovy. Rezignácia v spoločnosti je obrovská a Myjava je v tomto ešte o kus ďalej, ako zvyšok spoločnosti.

Na 19 poslancov kandiduje na Myjave už iba 25 kandidátov na poslancov. A predpokladám, že väčšina nie preto, že by to chcela robiť, že by sa na to sedenie na zastupiteľstvách a dvíhanie rúk nejako tešila, alebo mala nejaké ambície niečo v tom zastupiteľstve dosiahnuť, ale skôr preto, že jednoducho musí“. Väčšinu poslancov som totižto na tom zastupiteľstve za tie štyri roky takmer nepočul nič povedať, alebo sa na niečo opýtať...

Rezignujete na politiku, alebo ju budete sledovať a hodnotiť z iného uhla?

Politika je môj koníček. A slovenská politika je hodne šialený kôň, ktorého len tak ľahko z hlavy asi nevyženiem. Uvidím...

Slovo na záver...

Blížia sa voľby do samosprávy a treba sa rozhodnúť, či ísť voliť a keď, tak koho. Pre mňa je to tentoraz jasné. Súčasný primátor Myjavy je vo funkcii už 16 rokov a doviedol mesto tam, kde je. Bolo by mu treba veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre mesto za tie roky spravil dobrého, a veľmi silno ho vykopnúť z úradu za to všetko ostatné, čo za tie roky vyviedol a napáchal. O čo prospešnejší pre spoločnosť je dobrý šofér, ako nie dosť dobrý primátor...   

Rate this item
(2 votes)
Last modified on nedeľa, 04 november 2018 09:13
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada