Brezová pod Bradlom: Nový primátor mesta Jaroslav Ciran so smelými plánmi, chce zoštíhliť mestský úrad

Brezová pod Bradlom: Nový primátor mesta Jaroslav Ciran so smelými plánmi, chce zoštíhliť mestský úrad

Brezová pod Bradlom - mestský úrad Brezová pod Bradlom - mestský úrad NaZahori.sk

Nový primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran (nezávislý) sa na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) ujal svojej funkcie. Slávnostný sľub zároveň zložilo aj všetkých 11 poslancov.

Jednou z priorít novozvoleného primátora je areál pri Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle. „Zastupiteľstvo sa výrazne omladilo, keď sa do neho dostali predovšetkým zástupcovia iniciatívy Nezávislí pre Brezovú. Predložil som poslancom návrh rozvojových projektov na nové volebné obdobie. Z najdôležitejších spomeniem otvorenie areálu na Bradle. Potrebujeme v ňom vybudovať nové informačné turistické centrum, odlesniť Mohylu, zrekonštruovať Chatu Bradlo. Plánujeme začať stavať bytový dom s nájomnými bytmi a zrekonštruovať bývalú školu na Piešťanskej ulici, z ktorej by mali vzniknúť takisto nájomné byty. Chcem naštartovať individuálnu bytovú výstavbu, pokračovať v rekonštrukcii domu smútku, Klubu dôchodcov, zdravotného strediska, dvoch starých pavilónov základnej školy a základnej umeleckej školy. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách miestnych komunikácií a chodníkov. Verím, že postupne sa nájdu financie na to, aby sme plnili naše volebné programy,“ uviedol po zvolení Ciran.

Zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nebude kreovať mestskú radu. „V meste bude fungovať päť komisií pri mestskom zastupiteľstve. Doteraz bola rada ako medzistupeň medzi komisiami a MsZ. V minulosti bolo 21 poslancov, v súčasnosti je ich 11 a tak už nemá také opodstatnenie, javí sa nám to ako zbytočný medzičlánok. Prednostka zatiaľ zostáva vo svojej funkcii s tým, že bude pravdepodobne vyhlásené nové výberové konanie na túto funkciu,“ informoval o nastávajúcich zmenách nový primátor.

Ciran plánuje aj zefektívnenie samotného chodu mestského úradu. „Chcem zefektívniť činnosť nielen mestského úradu ale aj firiem, ktoré patria pod mesto. To je jedna z úloh pre primátora, ktorej sa musí prioritne venovať. Na mestskom úrade pracujú zamestnankyne pred odchodom do dôchodku. Rád by som, aby po odchode nebola za nich prijatá náhrada, ale aby sa zdvojili úlohy a týmto spôsobom postupne znižovali stav zamestnancov a tým ušetrili verejné financie. Budú takisto prebiehať individuálne pohovory so zamestnancami úradu, aby sa zlepšila pracovná morálka a vystupovanie zamestnancov voči verejnosti. Myslím si, že obraz úradu v očiach verejnosti nie je dobrý a pokúsim sa z mojej funkcie zlepšiť tento obraz,“ doplnil primátor.

Novou zástupkyňou primátora sa stala Silvia Čuvalová, ktorá vo voľbách dostala najvyšší počet hlasov na poslanca. „Byť poslancom a zástupcom primátora je pre mňa veľká česť a predovšetkým veľká zodpovednosť. Ľudia nás budú časom hodnotiť nie podľa slov, ale podľa činov a tých bude v najbližšom období uskutočniť veľmi veľa. Prajem si aby naše mesto nabralo dynamiku a aby sme v nadchádzajúcom období našli spoločnú reč, aby sme hájili záujmy mesta v prospech občanov. Ja osobne sa vidím predovšetkým v oblasti pre vzdelávanie, šport a cestovný ruch," uviedla nová viceprimátorka mesta.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 11 december 2018 19:46
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada