Myjava získala dotáciu viac ako 700.000 eur

Myjava získala dotáciu viac ako 700.000 eur

By redakcia / crz.gov.sk február 01, 2019 1064 0
Nezábudka Myjava Nezábudka Myjava foto zdroj: myjava.sk

Mesto Myjava získalo na štyroch prevádzkovateľov sociálnych služieb, ktorých je jediným zriaďovateľom, od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR takmer 720.000 eur.

Mesto Myjava podpísalo s ministerstvom dve zmluvy, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 2.2019.  MPSVaR sa v nich zaviazalo poskytnúť mestu na štyri sociálne zariadenia v roku 2019 sumu 719.256 eur.

Najväčší podiel z tohto balíka pripadlo na Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka vo výške 490.752 eur.  Zariadenie má 140 miest a výška štátneho príspevku na jedno miesto na deň je 9,60 eura.

Sumu 119.424 eur z dotácie MPSVaR poskytne Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Úsvit, kde je výška príspevku na deň 15,92 eura.

Finančný príspevok vo výške 109.080 eur je poskytnutý na nocľaháreň a útulok na Trokanovej ulici v Myjave. V nocľahárni je 17 miest a príspevok predstavuje výšku 120 eur na mesiac. V zariadení útulku je 47 miest, kde je výška príspevku stanovená na 150 eur.

ZMLUVY

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019

Čiastka 610 176,00 €

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019

Čiastka 109 080,00 €

Zdroj informácií:  Centrálny register zmlúv crz.gov.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 01 február 2019 14:42
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada