V Brezovej bola spomienka na 100 rokov existencie školy

V Brezovej bola spomienka na 100 rokov existencie školy

V Brezovej bola spomienka na 100 rokov existencie školy zdroj fotiek: NaZahori.sk

Prezentáciou Matúša Valihoru z Útvaru kultúry a miestnych tradícií MsÚ v Brezovej pod Bradlom sme si mohli 31.1. 2019 v priestoroch Štefánikovho domu pripomenúť 100 rokov existencie prvej meštianskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Slovensku.

Prvá zmienka o škole v Brezovej siaha až do roku 1612.  Vtedy to bola cirkevná škola a prvým známym učiteľom bol N. Pakan z roku 1683.

Prvý zápis priamo z brezovskej školy, ktorá bola v tom čase evanjelická, je z 10. júna 1841 a je o vykonaní examenu - skúšky.

V roku 1859 vybudoval na ten čas veľkú dvojposchodovú budovu školy evanjelický farár Tomáš Hroš. Bol známy svojou aktivitou v oblasti pedagogiky, keď v roku 1847 vydal prácu o národných školách.

„Bol schopný aj po praktickej stránke. Keď prišiel na post evanjelického farára v Brezovej, cirkevný spolok bol v mínuse. Za deväť rokov ho dokázal pozdvihnúť tak, že dokázali zo svojich zdrojov vybudovať školu. Pomohol im aj hostinec, ktorý bol majetkom cirkvi a stál vedľa školy. Tá z jeho prenájmu získavala finančné prostriedky,“ povedal v prednáške Matúš Valihora.

Táto budova existuje dodnes, ale už neslúži vzdelávaniu. V minulom režime bola necitlivo prestavaná na Dom služieb.

Súčasná škola, bola zriadená ako meštianska škola dekrétom 1. januára 1919. Mala tri triedy a 130 žiakov. Najvýraznejšie sa o jej vznik pričinil Ján Lichner, ktorý bol aj prvým riaditeľom.

Súčasná budova školy sa začala stavať v roku 1962 a slávnostne bola otvorená 1. septembra 1964.
„Bolo to spojené s oslavou 20. výročia Slovenského národného povstania a príhovorom ju otvoril vtedajší Alexander Dubček,“ ozrejmil Valihora.

V súčasnosti má škola 18 tried, z toho osem na prvom stupni a desať na druhom. Navštevuje ju 354 žiakov a má 30 pedagogických a 13 nepedagogických zamestnancov. Školu okrem detí z mesta navštevujú aj žiaci u okolitých obcí Košariská, Bukovec, Priepasné a Hradište pod Vrátnom.

Pre NaZahori.sk sa po prezentácii vyjadrila aj jedna z najdlhšie slúžiacich učiteliek na škole Oľga Sadáková. Pôsobila v nej od roku 1956 do roku 1991.

„Keď som skončila pedagogickú školu, dostala som na výber Brezovú pod Bradlom, Kostolné a Krajné. Vybrala som si Brezovú, od ktorej ma síce odhovárali, že je tam prísny riaditeľ Fajnor, ale ja som odpovedala, že to je dobre, práve takého riaditeľa ja potrebujem,“ uviedla Sadáková.

Jela Juríčková pôsobila v poslaní učiteľa od roku 1968 a to 39 rokov. Pre NaZahori.sk sa vyjadrila o Brezovskej škole takto: "Brezovská škola mala ohromný zvuk na okolí, pretože bola vedená ako veľmi prísna škola."

Deti boli z tejto školy žiadané. K tomu sa viaže aj veselá príhoda, ako bývalý riaditeľ myjavskej strednej všeobecno - vzdelávacej školy neskôr gymnázia povedal: "Brezovan trojkár berieme, pretože u nás bude jednotkár," povedala tradujúcu sa historku Juríčková.

"Brezovské deti boli vynikajúco pripravené. A nebolo to len o natlačení vedomostí, ale robili sa aj napríklad náučné výlety, tematické vyučovanie - dnes sa tomu moderne hovorí projektové vyučovanie," zaspomínala učiteľka Juríčková.

Atlét Jozef Repčík / zdroj: FB

Škola vychovala veľa známych osobností. Napríklad kardiológa profesora Igora Riečanského, ktorý fungoval v medzinárodných kardiologických organizáciách alebo spisovateľa Jána Juríčeka. Na škole študovali aj operné speváčky Betka Michálková a Jana Valášková.

Taktiež úspešní reprezentanti Slovenska v športových disciplínach "dreli" brezovské lavice ako napríklad hádzanárka Alena Damitšová či atlét Jozef Repčík.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 02 február 2019 12:12
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada