Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v Myjave

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v Myjave

By redakcia / Statisticky urad február 05, 2019 226 0
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v Myjave zdroj foto: FB

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2018.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj mesto Myjava. Do zisťovania je zaradených viac ako 6760 domácností. Z tohto dôvodu informujeme občanov Myjavy, že v období od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania zo strany občanov poskytnuté, budú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Za ochranu údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. V prípade potreby získate ďalšie informácie na stránke úradu www.statistics.sk alebo telefonicky na číslach 032/7460 292 a 0905 929 706 - Ing. Zuzana Kolárovcová.

zdroj: myjava.sk a statistics.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 05 február 2019 09:29
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada