Myjava: Začína sa revitalizácia sídliska Vŕšok s dočasným obmedzením parkovania

Myjava: Začína sa revitalizácia sídliska Vŕšok s dočasným obmedzením parkovania

Myjava: Začína sa revitalizácia sídliska Vŕšok s dočasným obmedzením parkovania foto a nákresy: myjava.sk

V pondelok 29. apríla 2019 sa začne realizácia projektu s názvom "Revitalizácia sídliska Vŕšok" v Myjave v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Dodávateľom je spoločnosť BATEA STAV s.r.o., sprostredkovateľom Trenčiansky samosprávny kraj, poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľom tohto projektu, ktorý pripravilo Oddelenie regionálneho rozvoja mesta Myjava, je zlepšiť životné podmienky obyvateľov sídliska so zameraním na environmentálnu štruktúru územia. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do dvoch častí.

Vnútroblok 1 – Územie ohraničené ulicami Partizánska, Viestova a Jánošíkova po predajňu LIDL. V rámci obslužnosti sa využíva slepá Ulica 8. apríla, ktorá je prístupovou komunikáciou do tohto vnútrobloku.

 
Predmetom projektu je rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v celkovej výmere 6106 m2 chodníkov (zámková dlažba, liaty asfalt) a 1792 m2 spevnených plôch (zatrávňovacie tvárnice, vyrovnanie terénu). Počíta sa s osadením mestského mobiliáru – lavičiek, stolov a odpadkových košov.Takisto budú zrekonštruované aj kontajnerové stojiská.

Vo Vnútrobloku 1 prejdú obnovou tri stojiská, vo Vnútrobloku 2 šesť stojísk. Okrem toho autori projektu do návrhu zapracovali detské ihriská. Novú exteriérovú fitnes zostavu a rekonštrukciu troch existujúcich ihrísk. Dôležitým prvkom celého projektu je zeleň.

Vnútroblok 2 - Územie ohraničené ulicami Partizánka, Jánošíkova, SNP a Jablonská ulica. V rámci obslužnosti sa využíva slepá Ulica SNP, ktorá je prístupovou komunikáciou do časti tohto vnútrobloku.

Na celom sídlisku sa zrealizuje výsadba vertikálnych zelených stien, výsadba nových drevín vo verejnej zeleni a takzvanej ochrannej zelene. Celkovo na Vŕšku pribudne 752 ks drevín a krovín.

Maximálne celkové oprávnené výdavky sú vo výške 571 697,94 €, maximálna výška nenávratného finančného príspevku dosahuje hodnotu 543 113,04 €. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 5%, teda 28 584,90 €. Ukončenie realizácie projektu je stanovené na 1. august 2019.
 
Počas prác dôjde k dočasnému obmedzeniu parkovania a zníženiu komfortu bývania. Obyvatelia budú o obmedzeniach v jednotlivých lokalitách vopred informovaní prostredníctvom Mestskej polície Myjava.

zdroj: Mesto Myjava

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 26 apríl 2019 10:48
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada