Aktualizovaná výstraha! Pre okresy Myjava a Senica platí hydrologická výstraha 3.stupňa pred povodňami

Aktualizovaná výstraha! Pre okresy Myjava a Senica platí hydrologická výstraha 3.stupňa pred povodňami

Aktualizovaná výstraha! Pre okresy Myjava a Senica platí hydrologická výstraha 3.stupňa pred povodňami zdroj: shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej web stránke www.shmu.sk vyhlásil 22. mája 2019 po 15:00 hodine pre okresy Myjava a Senica 3. stupeň a pre okres Skalica 2. stupeň nebezpečenstva povodní z trvalých dažďov a to do štvrtka 23. mája 15:00 hodiny.

Rozvodnená rieka Chvojnica v obci Chvojnica a škody, ktoré napáchala voda na ceste. NaZahori.sk

VIDEO: 22.máj 2019 po 16-tej Chvojnica, Trenčiansky, Slovakia

Pozor na cestách! Upozorňujete na veľa vody na viacerých úsekoch ciest  Záhoria aj na Myjavsku, pozor na šmyk a na aquaplaning!

Foto: Vlasta C. / Sobotište 22.5.2019 cca 17:30 h

Myjava III. stupeň povodňovej aktivity

Z dôvodu silného prívalového dažďa dochádza v meste Myjava k vybrežovaniu vodného toku Myjava a jej prítokov, zatápaniu nehnuteľností, zatápaniu štátnych a miestnych komunikácií a pretekaniu vody cez premostenia.

Na základe týchto skutočností bol podľa § 26, ods. 3, písm. b, bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Myjava a na vodnom toku Myjava a jej prítokoch s platnosťou od 18.15 h dňa 22. 5. 2019.

Myjava je rieka na západnom Slovensku, na Záhorí, preteká územím okresov Myjava a Senica. Je to ľavostranný prítok Moravy s dĺžkou 79 km, priemerným prietokom v ústí 3,045 m³/s[1] a plochou povodia 806 km². Je vodným tokom III. rádu a medzi Myjavou a Jablonicou je vodný tok osobitne chránenou prírodnou pamiatkou Rieka Myjava.

Od prameňa tečie najprv na juh, prekračuje moravsko-slovenskú hranicu a priberá len kratšie prítoky. Napája vodnú nádrž Stará Myjava a vteká do Myjavskej pahorkatiny. Preteká obcou Stará Myjava, vytvára dvojitý oblúk s vodnou nádržou Brestovec a priberá Brestovský potok sprava. Následne tečie cez Myjavu a stáča sa na západ, sprava priberá Svacenický jarok, preteká Turou Lúkou, priberá opäť sprava Smíchov, meandruje a stáča sa na juh.

Ďalej preteká katastrálnym územím obce Podbranč, ďalej obce Prietrž, kde zľava priberá Debernícky potok a južnejšie Dankácky potok (222,7 m n. m.) a potok tečúci obcou Osuské (212,2 m n. m.). Pri tejto obci sa stáča na juhozápad a na kratšom úseku tečie Chvojnickou pahorkatinou, priberá zľava Brezovský potok a vteká do katastrálneho územia obce Jablonica a zároveň do Borskej nížiny. Zľava priberá Hodonský potok a stáča sa na severozápad, tečie súbežne s Myjavskou Rudavou, na katastrálnom území Senica priberá sprava najvýznamnejší prítok Teplicu a koryto sa stáča na západ.

Ďalej priberá zľava Myjavskú Rudavu (185,5 m n. m.), pri obci Šajdíkove Humence sa najprv oddeľuje sprava koryto Starej Myjavy a následne Myjava zľava priberá Hrušovský potok (177,8 m n. m.), ďalej priberá ľavostranný Kalaštovský potok a pri Šaštíne sa sprava opätovne pripája Stará Myjava. Vzápätí preteká Šaštínom, zľava priberá Šaštínsky potok, pri Strážoch nad Myjavou sa sprava oddeľuje Čárska Kopánka, následne pri Kuklove križuje koryto Myjavy (156,3 m n. m.) a prechádza na ľavý breh.

Myjava potom podteká železničnú trať Bratislava – Břeclav, následne aj diaľnicu D2, priberá sprava Čársky potok a podteká štátnu cestu I/2 neďaleko obce Kúty. Koryto rieky potom križuje kanál Kúty-Brodské zo severu a Malolevársky kanál z juhu. Napokon vteká do oblasti lužných lesov a v katastrálnom území obce Kúty ústi v nadmorskej výške cca 152 m n. m. do Moravy. Približne od mesta Senice až k ústiu vytvára rieka Myjava širokú nivu.

                         

Foto: Vlasta C. / Sobotište 22.5.2019 cca 17:30 h

Kunovská priehrada II. stupeň povodňovej aktivity

Kunovská priehrada

 Kunovská priehrada je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Senica je vzdialená 5 km smerom severovýchodným na výbežku Bielych Karpát smer Myjava.

Celková plocha vodnej nádrže je 65 ha. Pobrežie je mierne členité s výškou brehu do 1m. Svahy sú zatrávnené a vysadené vodomilnými drevinami a krami s prevahou druhou vŕba a jelša. Hĺbka vodnej nádrže je 2 až 8,5 m. Dno je ílovito bahnité.

Minimálna prevádzková hladina je 223,50 m n. m. Maximálna prevádzková hladina je 228,45 m n. m. Šírka nádrže v mieste hrádze je 560 m. Dĺžka vrátane predčistiacej nádrže je 800 m.

Význam predčistiacej prednádrže a meandrov nachádzajúcich sa v prítoku spočíva v spomaľovaní zanášania nádrže absorbciou prívalových vôd s vysokým obsahom splavenín a zároveň stimulácii procesu samočistenia vody.

 

Foto: Vlasta C. / Sobotište 22.5.2019 cca 17:30 h

 

Teplica II. stupeň povodňovej aktivity

Teplica - prítok Myjavy

Pramení v Bielych Karpatoch na území Česka pod sedlom U tří kamenů v nadmorskej výške cca 440 m n. m., južne od moravskej obce Kuželov.

Tečie veľkým oblúkom najprv na severovýchod, potom na juhovýchod. Stáča sa na juh a pri osade U Sabotů vteká na územie Slovenska. Ďalej sa otáča na juhozápad, priberá zľava Liešťanský potok, sprava Haluzníkov potok a pri Vrbovciach potok Roncková zľava. Tečie cez obec Vrbovce a z oboch strán priberá kratšie prítoky, Pri osade Javorec sa rieka stáča na juh, na oboch brehoch sú rozvinuté početné výmole a vteká na územie obce Sobotište (už v Chvojnickej pahorkatine).

Ďalej napája vodnú nádrž Kunov, preteká obcou Kunov a stáča sa najprv na juhozápad, neskôr na území mesta Senica na západ (tu priberá Rovenský potok a Pasecký potok sprava) a od Čáčova opäť tečie na juhozápad. Do Myjavy sa vlieva v katastrálnom území Senice (cca 1 km od železničnej stanice) na Myjavskej nive (už súčasť Borskej nížiny).

Foto: Vlasta C. / Sobotište 22.5.2019 cca 17:30 h

 

Chvojnica II. stupeň povodňovej aktivity

Chvojnica - prítok Moravy

Chvojnica je rieka na západnom Slovensku, na Záhorí, preteká územím okresov Myjava, Senica a Skalica. Je to ľavostranný prítok Moravy s dĺžkou 34 km, je tokom III. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 20 %.

Pramení v Bielych Karpatoch, v podcelku Žalostinská vrchovina, v masíve Žalostinej (621,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca 570 m n. m., neďaleko slovensko-českej hranice.

Tečie sprvu na západ, obteká oblúkom masív Žalostinej a tečie chvíľu na juh cez obec Chvojnica, neskôr sa stáča na západ, priberá sprava Rakovú a opäť tečie na juh. Opúšťa Biele Karpaty a vteká do Chvojnickej pahorkatiny, kde sa pri obci Lopašov veľkým oblúkom stáča na severozápad. Následne preteká cez Oreské, Radošovce (tu priberá sprava Chropovský potok, zľava Pavlovský potok a následne opäť sprava Koválovecký potok), Dubovce, Popudinské Močidľany a Trnovec.

Za Trnovcom z pravej strany priberá Rúbaniskový potok, ďalej tečie popri Holíči, križuje Kopčiansky kanál pri Kátove a vstupuje na Dolnomoravský úval. Preteká oblasťou lužných lesov a do Moravy ústi na 101. riečnom kilometri na katastrálnom území mesta Holíč v nadmorskej výške približne 162 m n. m..

Chvojnica je najzachovalejším vodným tokom severného Záhoria, koryto s priľahlými brehovými porastmi je od prameňa až po obec Trnovec chráneným územím (PP Chvojnica).

zdroj: shmu.sk, wikipedia.org, FB Mesto Myjava, FB Mesto Senica

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 22 máj 2019 18:59
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada