TSK: V myjavskej nemocnici už funguje rýchla lekárska pomoc RLP

TSK: V myjavskej nemocnici už funguje rýchla lekárska pomoc RLP

NsP Myjava NsP Myjava NaZahori.sk a TSK

NsP Myjava získala povolenie na prevádzkovanie ambulancie RLP a v sídle stanice Myjava funguje od 11. decembra 2019.

Posádka RLP myjavskej nemocnice vyrazila na cesty už viac ako tridsaťkrát. Nočných a denných výjazdov je podľa nemocnice približne rovnaký počet.

Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa prihlásili do výberového konania vyhláseného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predložili žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby aj s kompletnou dokumentáciou. Celkovo bolo podaných 6 žiadostí. Každá nemocnica sa uchádzala o 2 sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, a to rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).

„Na základe výsledkov výberového konania boli úspešnými uchádzačmi Nemocnica s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica a NsP Myjava,“ uviedla vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková.

Považskobystrická nemocnica získala povolenie na prevádzkovanie dvoch ambulancií záchrannej zdravotnej služby so sídlom staníc v Považskej Bystrici. Ambulancia RLP začala svoju činnosť  9. decembra  2019, ambulancia RZP má určený dátum začatia prevádzkovania dňom 27. apríla 2020. NsP Myjava získala povolenie na prevádzkovanie ambulancie RLP a v sídle stanice Myjava funguje od 11. decembra 2019.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 30 december 2019 11:23
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada