TSK: V roku 2020 prerozdelí župa medzi obyvateľov kraja takmer 700 tisíc eur

TSK: V roku 2020 prerozdelí župa medzi obyvateľov kraja takmer 700 tisíc eur

TSK: V roku 2020 prerozdelí župa medzi obyvateľov kraja takmer 700 tisíc eur zdroj: TSK

Žiadatelia z Trenčianskeho kraja môžu o financie požiadať v rámci Dotačného systému TSK, Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK či grantového systému Zelené oči. Možnosť obohatiť štandardný vyučovací proces opäť ponúkne zážitkové vzdelávanie na stredných školách.

Dotačné schémy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) budú aj v roku 2020 otvorené žiadateľom, aby ponúkli príležitosť pripraviť pre obyvateľov kraja zaujímavé kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia či akcie rôznorodého charakteru. Ich príprava býva pre organizátorov finančne náročná, práve preto župa opätovne ponúka možnosť požiadať o finančné prostriedky. Už druhým rokom je to takmer 700 tisíc eur, ktoré župa prerozdelí medzi jednotlivých žiadateľov,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Prvým dňom roku 2020 sa otvára Dotačný systém TSK, župa sa aj v tomto roku rozhodla podporiť aktivity obyvateľov kraja sumou 300 tisíc eur. Fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby a združenia môžu na prípravu zážitkových či iných verejnoprospešných akcií získať polovicu finančných prostriedkov z celkových výdavkov vynaložených na organizáciu podujatia. Požadovaná suma nesmie presiahnuť 3 300 eur, žiadosť musí byť na župný úrad doručená do konca apríla 2020. V roku 2019 využilo túto šancu viac ako 400 žiadateľov, medzi nimi aj 119 miest a obcí z Trenčianskeho kraja. Množstvo z nich využilo aj zavedenú novinku v podobe elektronického podania žiadosti. Všetky potrebné informácie o podaní žiadosti v rámci Dotačného systému TSK je možné nájsť na webovom sídle TSK, v sekcii Financie, Dotácie a príspevky TSK.

Obyvatelia regiónu môžu od prvého januárového dňa predkladať projekty aj v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. Objem vyčlenených finančných prostriedkov je pre štvrtý ročník v hodnote 200 tisíc eur. Na jeden predložený projekt môže žiadateľ – jednotlivec, skupina, škola, mesto, obec či organizácia sídliaca a pôsobiaca v kraji – žiadať najviac 2 200 eur, predložiť ho je potrebné do konca marca 2020. V roku 2019 bolo podporených všetkých 78 predložených projektov zo všetkých 9 okresov kraja. Viac informácií k PaKR TSK sa nachádza na webovom sídle župy, v sekcii Financie, Participatívny-komunitný rozpočet.    

Projekty s environmentálnym posolstvom dostávajú v kraji zelenú vďaka grantovému systému Zelené oči už piatym rokom. Žiadosti o finančný príspevok z grantu je možné zasielať neustále, podľa dátumu sú rozdelené do štyroch hodnotiacich kôl. Posledné z nich uzatvára grantový program na konci augusta. Na environmentálne zamerané projekty môžu mestá a obce, ale aj nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie či právnické osoby so sídlom v kraji požiadať o financie vo výške 2 000 eur. Všetky potrebné informácie o environmentálnej zelenej grantovej schéme župy sú dostupné na webovom sídle kraja, v sekcii Regionálny rozvoj, Zelená župa, Zelené oči.

Trenčiansky samosprávny kraj myslel aj na stredné školy. Tie môžu svojim študentom obohatiť štandardný vyučovací proces, a to prostredníctvom Zážitkového vzdelávania. Termín na predkladanie žiadostí je koniec mája 2020, prehodnocovať ich bude Komisia školstva, kultúry a športu pri Zastupiteľstve TSK. Na organizáciu akcie môže žiadateľ získať 500 eur, zrealizovať jeden žiadateľ môže najviac dve. Dotácia pri návšteve kultúrnej inštitúcie alebo podujatia predstavuje čiastku vo výške 700 eur. Financie smerujú na bežné výdavky, akými sú doprava, poistenie či vstupenky. Na zážitkové vzdelávanie kraj vyčlenil vo svojom rozpočte sumu 100 tisíc eur. Podrobnosti k podpore zážitkového vzdelávania na stredných školách nájdete na webovom sídle župy, v sekcii Školstvo a šport, Tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra.   

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 03 január 2020 10:37
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada