MAS Kopaničiarsky región udelila regionálne značky 31 produktom

MAS Kopaničiarsky región udelila regionálne značky 31 produktom

Značka "Kopanice regionálny produkt" je určená pre výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb z regiónu. Cieľom značky je podpora miestnych výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb, , ktorí vytvárajú a podporujú tradičné hodnoty.

Týka sa to obcí a miest Brestovec, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Bzince pod Javorinou, Hrachovište, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Lubina, Myjava, Podbranč, Podkylava, Polianka, Poriadie, Prašník, Priepasné, Rudník, Sobotište, Stará Myjava, Stará Turá, Vaďovce, Višňové a Vrbovce.

OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (MAS) udelilo 31 produktom certifikát tejto značky. 

"Zámerom regionálneho značenia je stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín. V rámci žiadateľov boli takí, ktorí si rozširovali sortiment produktov s týmto označením, ale aj noví žiadatelia. Medzi novými sú napríklad dvaja včelári z obce Podbranč. Včelárstvu sa venuje aj nezisková organizácia zo Starej Turej Švajčiarska misia viery, ktorá má sortiment tvorený aj ovocnými výrobkami, ako sú sirupy, džemy, zaváraniny, sušené ovocie či čaje," informoval o tom Peter Nemček, projektový manažér MAS. 

"Mali sme záujemcov, aby ich produkty získali značku, ale nestihli spracovať podklady. Možnosť uchádzať sa o ňu budú mať aj v tomto roku. Ďalšiu výzvu vypíšeme v septembri alebo októbri a v decembri by si certifikáty mohli prevziať ďalšie produkty," doplnil Nemček.

Regionálna značka sa udeľuje na produkty, výrobky, ubytovacie a stravovacie služby v cestovnom ruchu či služby súvisiace so spracovaním regionálnej poľnohospodárskej produkcie. Musia spĺňať certifikačné kritériá, ktoré garantujú pôvod v regióne a predovšetkým kvalitu. 

Môžete požiadať o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“

Z Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne vyhlásila 22.10.2019 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“.

VIAC TU: http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/2813-mozete-poziadat-o-udelenie-znacky-kopanice-regionalny-produkt

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 29 január 2020 14:09
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada