Človek hodnôt, slobody a rozumu

Človek hodnôt, slobody a rozumu

By Juraj Foltín január 30, 2020 682 0
Ondrej Prostredník Ondrej Prostredník Foto: Tomáš Halász

"V poslednej dobe mávam často pocit, aj vďaka blížiacim sa parlamentným voľbám, že sa ako spoločnosť začíname viac a viac deliť na často 2 nezmieriteľné tábory," píše 19-ročný študent Juraj Foltín z Myjavských kopaníc. Je v maturitnom ročníku na Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Získal ocenenie ,,Najlepší študent mesta Senica za rok 2019".  Zúčastnil sa celoštátneho kola olympiády ľudských práv.  

Začíname dávať v našich životoch prednosť nenávisti a klamstvám pred láskou, slušnosťou a toleranciou. Práve v takejto pravde nepriaznivej dobe je dôležité, hovoriť o ľuďoch akým je Ondrej Prostredník, človek šíriaci lásku a porozumenie.

Prostredník je evanjelický teológ žijúci v Pezinku. Vo svojej akademickej práci sa venuje etike v textoch Novej zmluvy. Spája ma s ním nielen rovnaký kraj narodenia- Trenčiansky, ale i spoločná evanjelická viera a hodnoty, ktoré po celý svoj život vyznáva. Vďaka jeho rozhľadenosti a inteligencii mohol v minulosti pôsobiť ako evanjelický farár, tajomník pre prácu s mládežou vo Svetovom luteránskom zväze v Ženeve, generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, či ako vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Celý môj život mi je z každej strany prízvukované, aby som sa nebál vyjadriť názor, zastal sa tých, ktorí sú utláčaní a nehanil ľudí iného presvedčenia. Prostredník mi je v tomto takmer dokonalým príkladom.

 Prostredník na Pride : zdroj Refresher

Vždy stál na strane tých, ktorí boli nejakým  spôsobom utláčaní a stáli na okraji spoločnosti. Sám na to doplatil v septembri 2017, kedy mu pre jeho vystúpenie na PRIDE v Bratislave biskupi evanjelickej cirkvi zakázali učiť. Aj po tomto ťažkom okamihu sa nevzdal. Vystupoval na pozvanie organizátorov iniciatívy Za slušné Slovensko na najväčších demonštráciách Slovenska od Nežnej revolúcie. Stále pracuje ako misijný pracovník v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto a pôsobí aj ako tlmočník v inštitúciách Európskej únie.

Za svoju tvrdú a nebojácnu prácu, toleranciu ku každej ľudskej bytosti bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženské či politické presvedčenie a sexuálnu orientáciu dostal viacero významných ocenení. Spomeniem len niektoré: medzinárodná cena Herberta Haaga za otvorenosť v cirkvi, cena mesta Pezinok za občiansku angažovanosť, cenu od americkej ambasády za ochranu ľudských práv v cirkvi a za diskusie so židmi a moslimami.

Spoločnosť, ktorá je rozhádaná, nespolupracuje a neposúva sa smerom k pravde, tolerancii a k pokroku, je predurčená prežívať svoje ďalšie momenty v nešťastnej budúcnosti, ktorá nám, obyčajným ľuďom, neprinesie šťastie, bezpečie a ani slobodu. Práve šťastie, bezpečný domov a život spojený s dodržiavaním práv a slobôd sú to, čo je základom každej ľudskej podstaty.

Prostredník v diskusii zdroj: .tyzden

Útok na našu podstatu je zároveň útokom na našu dôstojnosť a samotné bytie. A takou sa stáva naša agresívna a konfliktná spoločnosť. Útočnou a nebezpečnou pre ľudí s iným presvedčením. Myslím, že spoločnosť, v ktorej sa všetci jej členovia tolerujú a podporujú je základom úspešnej budúcnosti, v ktorej sa budeme všetci cítiť bezpečne, slobodne a šťastne.

Cesta za takouto spoločnosťou je však dlhá a nesmierne náročná. Preto si pre ňu treba vybrať ľudí, ktorí rozmýšľajú, pracujú pre dobro spoločnosti a milujú pravdu, slobodu a spravodlivosť. Potrebujeme ľudí, ktorí, nech sa dialo čokoľvek, stáli vždy za svojimi pevnými a čestnými hodnotami. Presne takéhoto človeka vidím v Ondrejovi Prostredníkovi.

Ondrej bude diskutovať ako kandidát do NR SR 4.februára o 18:00 aj v Myjave (World Wine Gallery na Vŕšku). Témou diskusie bude Spravodlivosť a odolnosť demokracie na Slovensku. Máte teda šancu sa prísť pozrieť a moje slová potvrdiť či vyvrátiť. 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on štvrtok, 30 január 2020 16:27
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada