Odpustenie nájmu a zníženie dotácii v meste Myjava

Odpustenie nájmu a zníženie dotácii v meste Myjava

Mesto Myjava vzhľadom na mimoriadnu situáciu a pre zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov rozhodlo o zrušení povinnosti platenia nájmu za prenajaté priestory, priestranstvá a pozemky mesta. Informuje o tom mesto Myjava na www.myjava.sk.

Ide o prevádzky, v ktorých sa vykonávajú činnosti a služby podnikateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami a ktoré sú zatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Nájomné sa nebude účtovať počas doby uzatvorenia prevádzok, platby za služby zostávajú nezmenené a budú zúčtované podľa skutočnej spotreby a nákladov. Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na majetok mesta v správe spoločností Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. a Samšport s. r. o.

 Zároveň samospráva na základe mimoriadnej situácie a kvôli ekonomickým dopadom na príjmy a rozpočet mesta informovala uvedené spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, že dotácie schválené na rok 2020 budú krátené o 30% z rozpočtovanej sumy. Toto rozhodnutie nemusí byť konečné, výška dotácie sa bude odvíjať od skutočných príjmov a rozpočtových možností mesta. Vedenie mesta z tohto dôvodu požiadalo zástupcov spoločností o prijatie zásadných hospodárskych opatrení v prevádzkach so zreteľom na zabezpečenie nevyhnutných činností a majetok mesta.

zdroj: myjava.sk

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on štvrtok, 02 apríl 2020 11:02
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada