Klientské centrá sú od pondelka verejnosti k dispozícii 6 hodín denne

Klientské centrá sú od pondelka verejnosti k dispozícii 6 hodín denne

Klientské centrum Myjava Klientské centrum Myjava zdroj: MINV

Od pondelka 27. apríla 2020 kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra SR (MV SR) prechádzajú z 3-hodinového na 6-hodinový režim úradných hodín.

V pondelok, utorok, štvrtok a v piatok budú verejnosti k dispozícii od 8. do 14. hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.  /Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva/.

MV SR upozorňuje, že z dôvodu ochrany verejného zdravia naďalej platí mnoho obmedzení v poskytovaní služieb:

Dopravné inšpektoráty vybavia len občanov objednaných prostredníctvom elektronickej služby.

Vodičské preukazy sa budú vydávať len novým vodičom po získaní vodičského oprávnenia, majiteľom stratených či odcudzených vodičských preukazov, taktiež pri uplynutí platnosti a po zmene priezviska po sobáši. Vydávajú sa aj medzinárodné vodičské preukazy a výpisy z evidenčnej karty vodiča.

Prijímať sa budú žiadosti o občianske preukazy, ktorých časová platnosť skončila, alebo je platná maximálne dva mesiace.  O OP možno požiadať aj v prípade straty či krádeže, z dôvodu výmeny neelektronického dokladu za OP s čipom, pri zmene trvalého pobytu alebo priezviska a pri dovŕšení 15 rokov veku. Oddelenia dokladov tiež poskytnú službu odblokovania bezpečnostného osobného kódu a odblokovania e-podpisu (KEP PIN). Štandardné vydávanie certifikátov pre e-podpis naďalej nebudú  zabezpečovať, nakoľko je možné ich získať online.

Cestovné pasy sa naďalej vydávajú len na  základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok. Žiadosti o tzv. cestovné OP pre deti do 15 rokov sa momentálne neprijímajú vôbec.

Neprijímajú sa žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a licencií, ani sa nezabezpečuje výkon skúšok odbornej spôsobilosti na držanie či nosenie zbrane a streliva.

Okresné úrady naďalej nevykonávajú pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch.  Overovanie listín a podpisov sa robí len po telefonicky dohodnutom stretnutí.

Stále platí

  • vstup na pracoviská je zakázaný maloletým, s výnimkou odôvodnených návštev pracoviska dokladov;
  • návštevníci sa môžu pohybovať len v priestoroch klientskych centier a podateľne, do iných priestorov okresných úradov nesmú vstupovať, nesmú používať sociálne zariadenia;
  • vstup na klientske pracoviská je možný len s prekrytými dýchacími cestami /rúško, šál/, každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky a riadiť sa pokynmi supervízora. 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 27 apríl 2020 11:08
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada