Do Spojenej školy Myjava nastúpila približne polovica žiakov

Do Spojenej školy Myjava nastúpila približne polovica žiakov

ilustračné foto ilustračné foto Foto: Pixabay

Na rozdiel od iných škôl sa 1. júna 2020 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami otvorili triedy všetkých ročníkov. Na MDD do Spojenej školy v Myjave prišla viac ako polovica všetkých detí.

Po takmer troch mesiacoch sa do škôl opäť vrátili deti a ich učitelia, ale viacerí pedagógovia nestratili kontakt so svojimi žiakmi ani v čase, keď boli školy zatvorené. „Pracujem s deťmi s autizmom. S tými, ktoré mali prístup k tabletom a počítačom som pracovala dištančným spôsobom. Nie so všetkými sa dalo takto pracovať, zvlášť ťažké to bolo s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín,“ spresnila učiteľka Gabriela Barszczová.

S mnohými pracovali pedagógovia aj v komunitnom centre, ktoré je zriadené v komplexe sociálnej bytovky a útulku. „Paradoxné je, že práve deti, ktoré sme tu mali aj počas obmedzení dnes do školy nenastúpili. Je mi ľúto, že sme pre ne nastavovali krk, aby mohli byť vzdelávaní a keď je opäť šanca na vzdelávací proces, tak ich rodičia do školy nepustili,“ idodala riaditeľka školy Dagmar Líšková Zemanová.

Návrat do školy je potrebný pre všetky deti, ale obzvlášť pre tie so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. „Tieto deti si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. V škole sa im venujú kolegovia, ktorí s nimi cielene pracujú na nejakých zručnostiach, vzdelávajú a socializujú ich,“ doplnila Michaela Dugová z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Myjave.

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 01 jún 2020 16:29
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada