Mesto Myjava prijalo prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nového koronavírusu

Mesto Myjava prijalo prísne opatrenia proti zamedzeniu šírenia nového koronavírusu

Mesto Myjava Mesto Myjava

 

Na základe rokovania krízového štábu a záverov porady s predstaviteľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v záujme preventívnej ochrany obyvateľstva prikazujem s okamžitou platnosťou začali v meste Myjava platiť viaceré opatrenia na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu. Primátor mesta Pavel Halabrín po zasadnutí vydal Ôsmy príkazný list primátora:

1. Štatutárnym orgánom mestom zriadených organizácií zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:

- uzavretie všetkých kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia a súťaže. 

- zrušiť všetky kurzy, výlety, exkurzie, či výmenné pobyty pripravované na toto obdobie

- zamestnanci týchto zariadení budú počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Spôsob a organizáciu si počas uzávery určia riaditelia organizácií.

2. Zodpovedným pracovníkom mestskej turistickej ubytovne na Trokanovej ulici, slobodárok na Trokanovej ulici a Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka:

- obmedzenie vstupu neubytovaných občanov. Zamedzenie zhromažďovania sa ubytovaných nájomníkov, či klientov v zariadeniach, zakazuje sa organizovať akékoľvek schôdze, porady, oslavy a stretnutia

- zabezpečiť trvalé vykonávanie dezinfekčných a hygienických opatrení v zariadeniach počas dňa a zvýšiť opatrenia na osobnú hygienu a ochranu ubytovaných zakúpením potrebných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

- pripraviť krízovú variantu prevádzky zariadení v prípade prechodu do karantény, či uzavretia zariadenia s potrebným personálnym, technickým a organizačným zabezpečením

- v ZOS Nezábudka zabezpečiť:

       - terénnu opatrovateľskú službu v odôvodnených prípadoch s dôrazom na ochranu opatrovateliek i opatrovaných

       - pri prijímaní nového klienta zabezpečiť 14-dňovú izoláciu novoprijatého klienta v osobitnej bunke za sprísnených hygienických podmienok

3. Konateľom Správy majetku mesta Myjava s.r.o. zabezpečiť:

- pravidelnú dôkladnú dezinfekciu a hygienickú očistu mestských WC, autobusových zástavok, odpadových košov, lavičiek, detských ihrísk a priestorov Domu smútku

- pri konaní pohrebných obradov upozorniť zúčastnených na potrebu preventívnych opatrení zníženia rizika možného prenosu vírusového ochorenia

- organizovanie pohrebných obradov bez využívanie miestnosti na kondolovanie 

- vyvesenie smútočného parte až v deň pohrebu 

- zamedzeniu prístupu obyvateľov na pohrebný obrad bez použitia ochranného rúška 

4. Náčelníkovi Mestskej polície

- pri svojej kontrolnej činnosti upozorňovať obyvateľov na riziko pri vytváraní skupín zhromažďovaní sa a pod.

5. Pracovníkom Mestského úradu:

- dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu

- zvážiť účasť, či organizáciu rôznych konaní a možnosť ich realizácie iným spôsobom

- zakazujem akékoľvek služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej situácie

- prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť

6. Prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov sa odporúča:

zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21.00 hod., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.

7. Prevádzkovateľov služieb hromadnej dopravy osôb žiadam:

o dôkladné opatrenia na dezinfekciu a hygienu prostriedkov hromadnej dopravy a poučenie vodičov o zásadách na zníženie rizika prenosu vírusu.

8. Predstaviteľov všetkých spoločenských, stavovských, sociálnych či záujmových organizácií v meste žiadam

neorganizovať žiadne porady, zasadnutia schôdze, oslavy ani iné podujatia ich členov a žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že mesto im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia. Uzavretý bude i Klub dôchodcov a Materské centrum Pampúšik.

9. Predstaviteľov cirkví žiadam

o vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných podujatí a úkonov.

10. Podnikateľov a predstaviteľov podnikateľských subjektov žiadam

o prijatie opatrení pri organizácii výroby, rokovaní, expedovaní tovaru či cestovaní zamestnancov na minimalizáciu rizika šírenia koronavírusu.  Riaditeľov ubytovacích zariadení žiadam o preverovanie predchádzajúcich pobytov záujemcov o ubytovanie.

 

Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 3. augusta 2020 a žiadam všetkých o ich dôsledné rešpektovanie.

Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď ostanete.

E-mailové adresy a tel. čísla:

Sekretariát primátora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; 034/6907210

Mestská polícia + dispečing: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; 034/6907111, 159

Správa majetku mesta Myjava spol. s r.o.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034/6907307, 034/6907309

 

    

V Myjave dňa 27. júla 2020

 

Pavel Halabrín

primátor mesta

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 27 júl 2020 13:01
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada