Prokurátor pri územnom pláne mesta Myjava nezistil porušenie zákona

Prokurátor pri územnom pláne mesta Myjava nezistil porušenie zákona

Mesto Myjava Mesto Myjava

Zástupcovia Občianske združenie KOZEL podali podnet na Okresnú prokuratúru v Novom Meste nad Váhom, v ktorom žiadali zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Myjava č. 1/2020 zo dňa 6. februára 2020, ktorým boli schválené zmeny a doplnky.

Z mnohých mediálnych výstupov prezentovaných v lokálnych i celoštátnych médiách počas uplynulých týždňov a mesiacov istotne široká verejnosť zaregistrovala skutočnosť, že Občianske združenie KOZEL dlhodobo spochybňuje zákonnosť postupu samosprávy pri obstarávaní Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava a ich schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Okresná prokuratúra celú záležitosť podrobne preskúmala a v týchto dňoch poskytol prokurátor Martin Melicher vyjadrenie k záverom šetrenia, z ktorého citujeme: „Na základe podnetu OZ KOZEL prokuratúra preskúmala zákonnosť celého postupu mesta Myjava pri obstarávaní a schvaľovaní predmetnej územnoplánovacej dokumentácie a legislatívnej tvorbe VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 O Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008, pričom nezistila porušenie zákonnosti. Váš podnet preto odkladám,“ informovalo mesto Myjava.

Celá odpoveď prokurátora, z ktorej vyplýva, že mesto Myjava postupovalo správne a v súlade so zákonom, je k dispozícii k nahliadnutiu na Oddelení výstavby a životného prostredia mesta Myjava na Mestskom úrade v kancelária číslo 219,“ uviedlo mesto.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 23 august 2020 15:53
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada