Aktualizované o vyjadrenie RÚVZ: Mesto Myjava podalo protest proti verejnej vyhláške

Aktualizované o vyjadrenie RÚVZ: Mesto Myjava podalo protest proti verejnej vyhláške

Aktualizované o vyjadrenie RÚVZ v Trenčíne. Regionálny Úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne vydal 18.09.2020 verejnú vyhlášku, ktorou oznámil vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v súvislosti s Covid-19.

Mesto Myjava podalo protest proti tejto verejnej vyhláške. Informuje o tom mesto na svojej web stránke www.myjava.sk.

V myjavskom okrese platí zákaz hromadných podujatí TVM Myjava 23.9.2020

Vyhláška RÚVZ TU: https://myjava.sk/up/files/verejne_vyhlasky/verejna_vyhlaska_ruvz_september_2020.pdf

Myjavská samospráva na túto vyhlášku, ktorej nariadenia vošli do platnosti 20. 9. 2020 a majú platiť až do odvolania, zareagovala podaním protestu, keďže ich považuje za neopodstatnené, diskriminačné a neodôvodnene obmedzujúce pre všetkých obyvateľov okresu Myjava.

Primátor Myjavy Pavel Halabrín v odôvodnení protestu uvádza, že mesto Myjava reagovalo na situáciu veľmi zodpovedne a prijalo opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V stanovisku sa ďalej uvádza, citujeme:

"Rešpektovali sme všetky nariadenia, opatrenia, spolupracovali s RÚVZ a vynaložili veľa úsilia, finančných i ľudských zdrojov na to, aby naši obyvatelia boli chránení čo najefektívnejšie. Denne sledujeme vývoj, vykonáváme preventívne opatrenia, obmedzujeme či rušíme podujatia, zasahujeme do života občanov a vážnym spôsobom ničíme kultúrnu, spoločenskú a športovú oblasť v celom regióne. Spôsobujeme značné ekonomické, ale najmä vzťahové a sociálno-spoločenské škody.

Podľa posledných štatistík za obdobie od 3. 9. 2020 do 16. 9. 2020 bol v okrese Myjava identifikovaný jeden pozitívny prípad a chorobnosť dosiahla index 3,79, ktorý je tak najnižší v rámci kraja. Zároveň v regióne nie je identifikované ohnisko nákazy a aj zo zápisnice Pandemického strediska v Trenčíne zo dňa 17. 9. 2020 je zrejmé, že situácia je uspokojivá a doterajšie opatrenia i disciplinovanosť obyvateľov účinné.

Napriek tomu ste Verejnou vyhláškou prijali voči nášmu okresu opatrenia, ktoré sú tvrdšie a rozsiahlejšie ako v okresoch s ohniskami nákazy a dvojcifernými indexami chorobnosti. Som presvedčený, že úplný zákaz podujatí, tak ako sú vo vyhláške, je protiprávny, neodôvodniteľný a diskriminačný. Už to, že je od 11. 3. 2020 vyhlásená mimoriadna situácia v SR, je ťažko legislatívne obhájiteľné a teraz prijaté neopodstatnené opatrenia to len znásobujú. 

Vážená pani riaditeľka, napriek tomu, že ste odňali odkladný účinok odvolania, žiadam Vás o prehodnotenie opatrení v našom, s Trenčínom „susediacom“, okrese. Veľmi ťažko vieme obhájiť, vysvetliť, zdôvodniť voči ľudom takéto obmedzujúce pravidlá a myslím si, že len vyvoláme odpor, občiansku neposlušnosť a ťažko to napravíme, keď naozaj bude treba konať a ľudí chrániť."

 Protest proti Verejnej vyhláške č. RUVZ/2020/04555-002 zo dňa 18. 9. 2020.pdf

zdroj: Mesto Myjava / www.myjava.sk

Vyjadrenie RÚVZ Trenčín k protestu mesta Myjava

"RÚVZ Trenčín vydal  verejnou vyhláškou opatrenie , ktorým zakázal v 4 okresoch  Trenčianskeho kraja (Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava )návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení  a návštevy v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s určitými výnimkami. Zákaz sa nevzťahoval na vonkajšie priestory. Aj keď chorobnosť v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava bola nízka, jedná sa o okresy, ktoré sú vzájomne prepojené a obmedzenie sa týkalo len týchto dvoch častí opatrenia. Uvedené bolo dané v záujme ochrany zdravia  rizikovej skupiny - hospitalizovaných a seniorov ako i zabránenia zánosu infekčného ochorenia do týchto zariadení. Okres Myjava naviac susedí s okresom Senica, kde sa situácia tiež zhoršovala.

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej  povahy ako sú diskotéky, tanečné zábavy a pod. v prevádzkach spoločného stravovania je uvedená aj v opatrení ÚVZ SR, ktoré platí pre celé Slovensko, zákaz bol doplnený o ostatné prevádzky s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín. Za ostatné prevádzky sú považované napr. kultúrne domy, kde sa organizujú rôzne rodinné a iné oslavy s väčším počtom ľudí. Nie sú v tom zahrnuté kiná, divadlá.   

Uvedeným opatrením sa nezakazuje  organizovanie vzdelávacích, školiacich a iných podujatí odborného charakteru, vrátane pracovných porád v prevádzkach verejného stravovania a v ostatných prevádzkach. Podujatia vzdelávacieho a iného odborného charakteru (kongresy, semináre, konferencie), porady, pracovné stretnutia nie sú zaradené medzi verejné podujatia  a nie sú zaradené do skupiny podujatí kultúrnej zábavnej povahy. V prípade spojenia spoločenskej či inej povahy sa jedná  podujatia typu ako je uvedené: diskotéky, tanečné zábavy. RÚVZ prehodnotí po dnešnom zasadnutí Pandemického strediska krízového štábu  Okresného úradu v Trenčíne vydané rozhodnutie," vyjadrila sa k protestu Ľudmila Bučková, regionálna hygienička RÚVZ Trenčín. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 24 september 2020 08:37
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada