Stretnutie primátorov a starostov okresu Myjava a Správy ciest TSK

Stretnutie primátorov a starostov okresu Myjava a Správy ciest TSK

foto zo stretnutia  primátorov a starostov okresu Myjava a Správy ciest TSK  / TS foto zo stretnutia primátorov a starostov okresu Myjava a Správy ciest TSK / TS

TSK a Správa ciest TSK sa na podnet trenčianskeho župana rozhodli zrealizovať pracovné stretnutia so zástupcami miest a obcí postupne v rámci celého kraja.

 Predmetom rokovaní je optimalizácia údržby krajských ciest aj podľa požiadaviek primátorov a starostov jednotlivých miest a obcí.

Pozvanie na rokovanie prijalo 11 primátorov a starostov z okresu Myjava, ktorí diskutovali o možnostiach vylepšenia a optimalizovania služieb Správy ciest TSK v rámci jej kompetencií na území kopaničiarskeho regiónu. Zasadnutie otvoril Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK „Stretnúť sa a rokovať so zástupcami miest a obcí na území Trenčianskeho kraja sme sa rozhodli na základe podnetu  predsedu TSK. Našou najhlavnejšou prioritou je dať po zimnej sezóne v najbližšom období do poriadku čo najviac ciest, ktoré TSK vlastní. Druhá problematika, ktorej sa chceme venovať, sa týka prímestskej autobusovej dopravy, v rámci ktorej sa budeme aj naďalej snažiť predísť poklesu cestujúcich,“ povedal Hladký

 „Naša obec víta každé pracovné stretnutie, ktorého výsledkom sú konkrétne verejnoprospešné riešenia v oblasti pozemných komunikácií a verejnej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj vie s jednotlivými obcami a mestami spolupracovať pri rekonštrukciách ciest II. a III. triedy, ich údržbe ale aj v oblasti zámeny pozemkov, ktoré by obec vedela využiť napríklad na výstavbu chodníkov popri cestných komunikáciách, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedol starosta obce Priepasné Peter Czere.

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku je potrebné spoluprácu s jednotlivými mestami i obcami na území TSK rozširovať. 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 19 apríl 2018 09:24
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada