Starostka Košarísk „naložila mocipánom“ Slovenska

Starostka Košarísk „naložila mocipánom“ Slovenska

Spomienkové slávnosti M.R.Štefánika        /       zdroj: NaZahori.sk Spomienkové slávnosti M.R.Štefánika / zdroj: NaZahori.sk

Tento rok sa konali spomienkové slávnosti k 99.výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Príhovor starostky obce Košariská Anny Abramovičovej pri pietnej spomienke 99. výročia tragickej smrti M.R. Štefánika / NaZahori.sk

3. mája regionálne v rodnej obci Štefánika Košariská a 5. mája celoslovenské na Bradle.

Starostka obce Košariská Anna Abramovičová v emotívnom prejave najprv pri regionálnej spomienke poznamenala smerom k štátnym organizáciám, že by mali viac dbať o odkaz Štefánika.

Tento prejav zopakovala aj na celoslovenskej spomienkovej slávnosti pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle.

Tu už ich adresovala aj priamo prítomným a to predsedovi vlády SR  Petrovi Pellegrinimu a predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorí prišli s pompou a napokon odchádzali v rozpakoch. 

Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik M.R. Štefánik je kľúčová osobnosť našich dejín, napriek tomu nemá vlastné múzeum.

"M.R. Štefánik je nepochybne takou veľkou osobnosťou našich dejín, že si zaslúži mať vlastný, samostatný depozitár. Kde by boli zhromažďované všetky predmety a materiály späté s jeho menom a dielom na jednom mieste. Kde by bola expozícia , ktorá žije a ktorá sa obmieňa častejšie ako 2x za 30 rokov. Je to osobnosť, ktorú si vážia pre jeho schopnosti a vízie v mnohých štátoch celého sveta. Je zarážajúce, že obyčajní ľudia spravia pre Štefánika viac ako samotný štát. Je zarážajúce, že takúto významnú osobnosť, necháva štát na rozpočet malej obce, ktorá má 400 obyvateľov. Košariská a celý areál M.R.Štefánika vrátane Bradla mal byť, už aspoň 30 rokov od slobody Slovenska, výkladnou skriňou Slovenskej republiky ," apelovala Anna Abramovičová.

Málokto tak výrazne ovplyvnil naše moderné dejiny, málokto bol tak bytostne slovenský a zároveň tak moderne európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve Štefánik.

Bol významným politikom, astronómom, vojakom, od roku 1918 generálom francúzskej armády. Od roku 2004 je aj generálom Ozbrojených síl SR in memoriam.

Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: Veriť – Milovať – Pracovať a on skutočne tak žil.

V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik sa výrazne v roku 1918 spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a Edvardom Benešom zaslúžil o vznik medzivojnovej ČSR.

Tento rok je aj rokom osláv 100. výročia vzniku prvej ČSR.

 http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/816-spomienka-na-stefanika-v-kosariskach-a-na-bradle

Rate this item
(5 votes)
Last modified on piatok, 06 júl 2018 09:23

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada