V Myjave pôjde viac ako 900.000 eur na modernizáciu školy

V Myjave pôjde viac ako 900.000 eur na modernizáciu školy

TSK TSK

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ získal nenávratný finančný príspevok pre Strednú priemyselnú školu v Myjave.

Celková výška predpokladaných výdavkov projektu je 913.544 eur, schválený nenávratný finančný príspevok je vo výške 834.616,44 eura. Účasť TSK na projekte je vo výške približne 78.928 eur. 

Výdavky obsahujú spolufinancovanie NFP vo výške päť percent a ďalšie náklady na rekonštrukciu výťahu, ktoré neboli zaradené ako oprávnené výdavky, je však nutné ich zrealizovať.

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní, modernizácia praktického vyučovania, najmä technologického a zlepšenie vybavenia informačno-komunikačných technológií (IKT) tak, aby zodpovedalo aktuálnym požiadavkám trhu práce. Bude sa realizovať najmä nákup CNC strojov, s nimi súvisiacich softvérov, IKT vybavenie pre žiakov aj vyučujúcich, výučbové pracoviská pre elektrotechniku, elektroniku a mechatroniku, ako aj modulárna výrobná stanica. Projekt sa zameriava na študijné odbory v oblastiach strojárstva a elektrotechniky.

Realizácia projektu je naplánovaná v druhom polroku 2018 a závisí od priebehu procesu verejného obstarávania.

NaZahori.sk informovala Veronika Rezáková, oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 03 jún 2018 16:52
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada