Displaying items by tag: Dotácie

Poslanci BSK na svojom zasadnutí väčšinovým hlasovaním schválili návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

 V Senici dňa 21. 3. 2018 zasadala komisie pre šport . Schvaľovala na svojom zasadnutí predložené projekty so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Holíč získalo v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Česká republika nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 539-tisíc eur.

V roku 2018 Podbranč plánuje aj rekonštrukcie dvoch hasičských zbrojníc, na ktoré sú schválené dotácie vo výške 59 000€ z MV SR

 Zastupiteľstvo mesta Skalica včera schválilo zámer na obnovu vinohradov. Aj týmto krokom chce prispieť k zachovaniu vinohradníckej tradície v regióne.

© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada