Displaying items by tag: eurofondy

Mesto Gbely získalo finančný nenávratný príspevok z programu Interreg V-A SK-CZ v rámci projektu Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny.

V pondelok 29. apríla 2019 sa začne realizácia projektu s názvom "Revitalizácia sídliska Vŕšok" v Myjave v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Trenčianska župa zmodernizuje odborné dielne na 11 stredných školách za takmer 9,4 mil. eur.

Poslanci MsZ v Malackách schválili projekt detských jaslí a súhlasili s tým, aby mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program) vo výške 584 tisíc €. Spolufinancovanie mesta sa predpokladá vo výške 31 tisíc €.

Vďaka eurofondom pribudlo viac ako sto miest v škôlkach v siedmich obciach Trnavskej župy z toho v dvoch aj na Záhorí.

Strana 1 z 3
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada