Displaying items by tag: eurofondy

Trenčianska župa zmodernizuje odborné dielne na 11 stredných školách za takmer 9,4 mil. eur.

Poslanci MsZ v Malackách schválili projekt detských jaslí a súhlasili s tým, aby mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program) vo výške 584 tisíc €. Spolufinancovanie mesta sa predpokladá vo výške 31 tisíc €.

Vďaka eurofondom pribudlo viac ako sto miest v škôlkach v siedmich obciach Trnavskej župy z toho v dvoch aj na Záhorí.

Podľa centrálneho registra zmlúv www.crz.gov.sk Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch získala nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci projektu Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných odboroch na základe požiadaviek zamestnávateľov, ktorá nadobúda platnosť 1. februára 2019.

Mesto Malacky už podpísalo zmluvu o finančnom príspevku na výstavbu nosnej cyklotrasy. 860 tisíc €  dostaneme od štátu a z eurofondov, ďalších 45 tisíc € dáva do projektu mesto ako povinné spolufinancovanie.

Strana 1 z 3
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada