Búrania, viete o sebe všetko?

Búrania, viete o sebe všetko?

Borský Mikuláš rozdelený do štvorcov. Borský Mikuláš rozdelený do štvorcov. klepdata.sk

Zaujímavý pohľad cez čísla poskytli na Borský Mikuláš zástupcovia iniciatívy klebedata.sk, za ktorou stojí dvojica Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka. Búre rozobrali na „štvorce“, v ktorých rozpitvali obyvateľstvo do najmenších podrobností.

Borský Mikuláš síce nie je Barcelona s 53.199 obyvateľmi na jednom kilometri štvorcovom, ale aj tu nám hustota zaľudnenia môže pomôcť pri nastavení lokálnych politík. Veď čítajte a posúďte sami, či by ste našli uplatnenie.

Borský Mikuláš je väčšia obec, ktorá sa skladá z dvoch častí obcí Borský Mikuláš a Borský Peter, resp. troch základných sídelných jednotiek. V roku 2011 sa skladala z 1.265 obývaných domov a z 1.302 obývaných bytov. Z nich väčšina 1.255 bola v rodinných domoch. Byty obývalo 1.388 hospodáriacich domácností.

K 31.12.2017 mal Borský Mikuláš 3.994 trvalo bývajúcich obyvateľov (1.978 mužov a 2.016 žien). V roku 2017 sa narodilo 51 detí a zomrelo 38 ľudí, ktorí mali trvalý pobyt v obci. Na trvalý pobyt sa prisťahovalo 70 ľudí a odsťahovalo 49 ľudí, teda ide o obec s pozitívnym migračným saldom. Hustota obyvateľov bola 79,57 ľudí na kilometer štvorcový.

Hustota obyvateľov ako jeden z primárnych socio-ekonomických ukazovateľov je zaujímavá napr. pre priestorové plánovanie, lokalizáciu záujmových objektov, vymedzenie spádových oblastí, hodnotenie rizík pre obyvateľstvo a pod. Z tohto dôvodu už pred štyrmi rokmi Štatistický úrad spracoval v roku 2011 vybrané údaje do štvorcovej kilometrovej siete. Táto sieť štvorcov pokrýva celé územie Slovenskej republiky, a teda aj územie obce Borský Mikuláš.

Obrázok 1: Vybraná časť obce Borský Mikuláš s 1 209 sčítanými obyvateľmi 

Ak by sme v rámci Borského Mikuláša hľadali štvorec s najvyšším počtom sčítaných obyvateľov, tak by sme ho mali hľadať skôr v Petri ako v Mikuláši, resp. základná sídelná jednotka Borský Peter. Tvorí ho napr. ulica Družstevná, Detvianska, Na rybníčkoch či Na dereši.

V štvorci sa sčítalo 1 209 obyvateľov, z toho 621 žien a 588 mužov. Väčšina, 71,9 % z nich, bola v ekonomicky aktívnom veku, ale nie všetci boli ekonomicky aktívni. Tých bolo 610, čo znamená, že polovicu obyvateľstva z tohto štvorca tvoria pracujúci, pracujúci dôchodca, nezamestnaný alebo osoba na materskej dovolenke. Z ekonomicky aktívnych, 486 bolo priamo pracujúcich a pracujúcich dôchodcov. Počet 0 až 14-ročných bol o 44 osôb vyšší než počet 65-ročných a starších, teda index starnutia v tomto štvorci bol 77,1. Len necelých 7 % zo všetkých obyvateľov tohto husto obývaného štvorca má vysokoškolské vzdelanie.

 Obrázok 2: Vybraná časť obce Borský Mikuláš s 986 sčítanými obyvateľmi

 

Druhý najľudnatejší borskomikulášsky štvorec je takmer rovnomerne na území častí obcí Borského Mikuláša a Borského Petra. Pre lepšiu orientáciu, sú to napr. ulice Na barine, Záhorácka, Školská či Na výhone alebo V ohrade.

V tomto štvorci sa sčítalo 986 obyvateľov, čo je o 223 menej ako v najhustejšie obývanom. Aj v tomto štvorci žije viac žien (499) ako mužov (487). Pomer generácie prarodičov a starých rodičov oproti generácii detí (index starnutia) u žien bol 147,3, čo znamená, že v roku 2011 pripadlo na 100 dievčat vo veku 0 až 14 rokov viac ako 147 žien vo veku 65 rokov a viac. U mužov bol index starnutia opačný - 69,4. Zároveň je to jediný štvorec na Búroch, kde je viac ľudí v poproduktívnom ako predproduktívnom veku.

Zo všetkých obyvateľov bolo 52,3 % ekonomicky aktívnych a 40,9 % pracujúcich alebo pracujúcich dôchodcov. Je to približne rovnaký podiel ako pri najľudnatejšom štvorci. O niečo vyšší je tu podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Takýchto obyvateľov s ukončeným prvým, druhým alebo tretím stupňom vzdelania je 8,1 % zo všetkých obyvateľov štvorca.

Obrázok 3: Vybraná časť obce Borský Mikuláš so 780 sčítanými obyvateľmi

V prípade tretieho hustotou najpočetnejšieho borskomikulášskeho štvorca môžeme konštatovať, že ani najmenšou časťou nezasahuje do inej časti obce či základnej sídelnej jednotky a je celý na území obce Borský Mikuláš. Tvoria ho najmä ulice Bratislavská, U sv. Jána, Smuha či Habánska.

Celkovo sa v tomto štvorci sčítalo 780 ľudí, resp. 52,8 % žien a 47,2 % mužov. Z nich bolo 114 v predproduktívnom veku, 582 v produktívnom a 84 v poproduktívnom veku. Index starnutia vo štvorci bol 73,7 a index ekonomického zaťaženia bol 34 (na 100 osôb v produktívnom veku pripadá 34 osôb v predproduktívnom a poproduktívnom veku).

Tieto údaje sú aktuálne k 21.5.2011, teda k rozhodujúcemu okamihu sčítania. No podľa nás, obce disponujú potrebnými a hlavne aktuálnymi vstupnými dátami, z ktorých je možné takéto dáta pripraviť. Na spracovanie týchto dát postačujú voľné a opensource systémy.

V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosti ako spracovať podobné dáta sa môžete obrátiť na autorov projektu, ktorými sú Pavol Škápik a Viktor Robert Bederka (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Rate this item
(1 Vote)

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty

Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz 
Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz 
Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz

Ján Volko v Jablonici

Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada