Print this page

V Čáčove zrekonštruovali dom smútku za 63 tisíc eur

v Čáčove dom smútku / fotky: senica.sk v Čáčove dom smútku / fotky: senica.sk

V mestskej časti Senice v Čáčove bol  20. júna po rekonštrukcii znovu otvorený dom smútku.

Vzhľadom na dezolátny stav objektu z roku 1973 Mesto Senica pristúpilo k celkovej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala viac ako 63 tisíc eur. Podobne ako  iné investičné akcie realizované  tento rok je zdrojom príjmov úver. Znovuotvorenie po rekonštrukcii sa udialo aj s požehnaním predstaviteľov evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi v Senici Lenky Sedláčkovej a Karola Martinca. 

Medzi také patrí aj 14. október 1855, kedy spoločne evanjelici i katolíci  posvätili čáčovský cintorín. „Cintorín je posledné miesto odpočinku, miesto, kde len slzami uľavíme nevýslovnému bôľu a smútku nad odchodom svojich najbližších,  po ktorých zostáva v našich srdciach stála, láskyplná spomienka. K cintorínu patrí i dom smútku. Slúži najmä na výkon dôstojného aktu vzdania  úcty, poslednej rozlúčky so zosnulým, tiež k vytvoreniu vhodných podmienok pre kňazov, členov zboru pre občianske záležitosti i  zamestnancov pohrebnej služby,“ povedal v príhovore primátor Senice Branislav Grimm.

Rozsah realizovaných prác zodpovedal akútnej potrebe rekonštrukcie a dom smútku  prešiel celkovou modernizáciou, ktorú vypracovala architektka Ing. Iveta Kopecká. Opravovala sa strecha objektu, bola daná nová fasáda, vymenili sa okná a dvere, bola urobená nová elektro a vodoinštalácia, nové podlahy, opravené a vymaľované steny. 

„V objekte sa urobili aj dispozičné zmeny vybudovaním hygienických zariadení pre návštevníkov i personál a rozšírením obradnej siene,“ doplnila vedúca majetkovo-právneho oddelenia Mestského úradu Gabriela Olejárová. Tieto práce boli hotové do konca apríla a v druhej etape prác stavebná firma Stavby Skala  zo Štefanova vybudovala prístrešok pred objektom, ktorého súčasťou je aj spevnená plocha zo zámkovej dlažby. V dome smútku je aj nové interiérové  vybavenie lavice, stoličky, pojazdný vozík – katafalk i kríž.  Novinkou  na cintoríne v Čáčove je aj tabuľa informujúca o hrobových miestach, umiestnená na plote pri vstupe do cintorína.

Otvorenie zrekonštruovaného domu smútku sprevádzal svojím vystúpením spevokol Evanjelického cirkevného zboru a.v. Senica - Čáčov.

zdroj: senica.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 24 júl 2018 07:22
Redakcia

Related items