Anketa s kandidátmi na primátora mesta Senica

Anketa s kandidátmi na primátora mesta Senica

By Tlačová správa/Redakcia november 02, 2018 771 0
Budova, v ktorej sídli aj Mestský úrad v Senici. Budova, v ktorej sídli aj Mestský úrad v Senici. NaZahori.sk

Kandidáti na primátora Senice dostali možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu stavu v meste a aj k tomu, ako by pokračovali vo vedení mesta, ak by boli zvolení za primátora.

Kandidáti dostali možnosť vyjadriť svoje predstavy občanom, niektorí odpovedali, iní sa rozhodli svojim voličom odpovede neposkytnúť.

Všetky zverejnené odpovede kandidátov sú v plnom znení, bez skracovania a redakčných úprav!

 

- V krátkosti sa predstavte svojim voličom.

Martin Džačovský: Neodpovedal na túto otázku.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Mám 56 rokov, narodený v Senici, stredoškolský učiteľ, v komunálnej sfére 12 rokov, 8 rokov v pozícii zástupcu primátora, v súčasnosti poslanec MsZ v Senici.

Ján Hurban: Neodpovedal na túto otázku.

Pavol Kalman: Mám 53 rokov, som ženatý, mám dve dospelé dcéry. Absolvoval som senické gymnázium a Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V Senici žijem bez prerušenia od narodenia. Po skončení fakulty som pracoval v Slovenskom hodvábe, vo firme Hílek a spol., Tatra Real, a.s.. Od 2004 som bol spoločníkom vo firme selfstorage, ktorá stavala a prenajímala sklady. Posledných osem rokov pracujem pre spoločnosť Beko. Snažím sa nájsť si čo najčastejšie čas na beh alebo cyklistiku. Som senickým mestským poslancom a súčasne poslancom za okres Senica v Trnavskom samosprávnom kraji, kde som bol župným parlamentom zvolený do funkcie podpredsedu. Mojim krédom je nevzdávať sa. Nemôžem vyhrať každý boj, ak sa dostaví úspech v každom druhom prípade, tak je to výborné. Veď to poznáme všetci z každodenného života.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Mám 39 rokov, bývam v Senici od narodenia, kde som vyrastal. Som otec 3 detí, ktoré tiež bývajú v Senici. Momentálne som živnostník a pracujem v Rakúsku.

 

- Prečo by mali voliť práve vás?

Martin Džačovský: Primátor mesta neustále vyjednáva s rôznymi inštitúciami a organizáciami ohľadom potrieb v meste, preto sú skúsenosti s vyjednávaním v dnešnej dobe nevyhnuté. V rámci advokátskej praxe som sa naučil prijať a niesť zodpovednosť, vyjednávať so silnými partnermi, orientovať sa v zákone aj v biznise. Verím, že dokážem dosiahnuť pre mesto viac. Viem spolupracovať a pracovať v tíme, aby bol dosiahnutý stanovený cieľ. Som nezávislý od akýchkoľvek záujmových skupín. Počas pôsobenia v MsZ som aktívne komunikoval s inými poslancami, dával interpelácie, pýtal sa a namietal. Na rozdiel od niektorých protikandidátov nehrozia v mojom prípade komunikačné problémy medzi zastupiteľstvom a primátorom, ktoré by bránili v dynamickom rozvoji mesta. Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva som známy tým, že neustále hľadím na veci očami občanov. Mám záujem, aby jednotlivé kroky priniesli v konečnom dôsledku prospech občanom a nášmu mestu. Samozrejme, získal som aj neprajníkov z radov jednotlivcov, ale dokázal som, že viem zabojovať pre dobrú vec.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: V Senici som sa narodil, stále žijem a nikde inde žiť nebudem. Záleží mi na tom, akým smerom sa Senica v ďalšom období bude uberať. Mám 12 – ročné skúsenosti s prácou v samospráve, mám veľa poznatkov o aktivitách, ktoré neboli po zmene na primátorskom poste realizované, viem ako by sa dali uskutočniť. Mám reálne predstavy o projektoch, ktoré zlepšia kvalitu života Seničanov. Som sociálne cítiaci človek.

Ján Hurban: Mám skúsenosti z verejnej, štátnej aj súkromnej sféry, ktoré by som chcel využiť v prospech všetkých obyvateľov. Som mladý, odhodlaný, plný entuziazmu a síl pracovať pre mesto a jeho občanov. V meste žijem 34 rokov, ku ktorému mám vzťah od mladosti a nedám na neho dopustiť.

Pavol Kalman: Mám 30-ročné pracovné skúsenosti z oblasti riadenie ľudí, ekonomiky a projektového riadenia. Mám skúsenosti s niekoľkoročnou prácou v medzinárodnom tíme, som húževnatý, schopný viesť dialóg, profesionál, som zodpovedný. Viem priniesť pre mesto synergiu s TT župou, Nová Senica má skvelý tím, ktorý je zameraný na dosiahnutie vytýčených cieľov, máme odborníkov na sociálnu oblasť, EÚ fondy, ekonomiku, techniku.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Som občan, ktorému záleží na meste v ktorom žijem a chcel by som urobiť preto maximum. A na základe toho som sa rozhodol kandidovať na post primátora. Som typ človeka, ktorý stojí na strane občanov a priorita pre mňa je dobrý život v našom meste. Som ambiciózny a cieľavedomý typ človeka. Silnou mojou stránkou je, že som neodbytný a idem si za svojím cieľom.

 

- V ktorých oblastiach má mesto najväčšie rezervy?

Martin Džačovský: V meste Senica pociťujeme problémy vo viacerých oblastiach, všetky však majú spoločného menovateľa - dlhodobé neriešenie zo strany mesta. Čo trápi ľudí, to mesto nerieši, a naopak, rieši sa spravidla len to, čo za dôležité považuje mesto. V samotnom zastupiteľstve, ako aj pri kandidátoch na primátora nájdeme ľudí, ktorí sa problematike venujú dlhšie ako 8 rokov. Napriek tomu pred každými voľbami evidujeme rovnaké problémy a takmer rovnaké sľuby. Mesto Senica jednoducho potrebuje zásadnú zmenu prístupu, potrebuje silného primátora, ktorý bude problémy skutočne riešiť. Najčastejším problém, s ktorým sa na mňa občania obracajú, je doprava. Obchvat Senice spadá do kompetencií Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenskej správy ciest. V ďalšom kroku je od Trnavského samosprávneho kraja prisľúbený obchvat Čáčova. Kým nebude vybudovaný obchvat, je potrebné urobiť riešenia, ktoré urýchlia prejazd cez hlavnú križovatku. Patrí sem napr. inteligentná senzorika, ktorá automaticky riadi križovatky, aby bol prejazd čo najefektívnejší. Ďalej pomôže odpočítavanie na semafore a netreba zabudnúť ani na alternatívnu dopravu. V rámci dopravy bude potrebné riešiť aj parkovanie. Druhým problémom, na ktorý občania poukazujú, je čistota mesta a zeleň v ňom. Zeleni je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Navrhujeme vytvoriť v parku L. Novomeského relaxačno-oddychovú zónu, kde bude možné tráviť voľný čas. Počas leta vybudovať na námestí vyvýšené záhony s kvetinami, čím bude námestie estetickejšie a zároveň sa zníži množstvo rozpáleného betónu. Čistotu mesta musíme dostať minimálne na úroveň okolitých miest. Kvalita života súvisí nevyhnutne aj s bezpečnosťou. Je potrebné zvýšiť pocit bezpečia aj preventívnou činnosťou mestskej polície a inštaláciou ďalších bezpečnostných kamier v meste. Obyvatelia dobre poznajú problémy na autobusovej stanici, v parku, víkendové večery a pod.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Ide o tri hlavné body. Prvým je Doprava: V riešení dopravnej situácie mesto zaspalo na celej čiare, projekt realizácie obchvatu sa vrátil o 5 rokov späť. Spoluprácou so súkromným sektorom a využitím inteligentných technológií je potrebné zreálniť náhradné riešenia, ktoré dokážu čiastočne nahradiť obchvat mesta a zabezpečiť plynulejší prejazd hlavne ťažkej dopravy mestom, s dopravou súvisí aj zefektívnenie parkovacej politiky. Druhým je Životné prostredie: Vytvorením samostatného oddelenia pre životné prostredie zlepšiť starostlivosť o zeleň, skvalitniť a zefektívniť oblasť odpadového hospodárstva, nechať vypracovať opatrenia na obmedzenie klimatických zmien ovplyvňujúcich život v meste a postupovať cielene podľa ich výsledkov. Tretím je, aby mesto bolo Bližšie k občanovi: Byť k dispozícii každému občanovi, vypočuť ho a podľa možností riešiť jeho požiadavky, poskytnúť občanovi informácie, ktoré potrebuje. Umožniť občanom viac a aktívnejšie spolurozhodovať o správe verejných vecí, dôležitých projektoch. Nevyhýbať sa kritike, vytvoriť priestor na kritické názory a pripomienky verejnosti.

Ján Hurban: Jednoznačne doprava a obchvat. Je to stavba štátu, ktorá priamo patrí pod Ministerstvo dopravy. Veľa sa narozprávalo, popísalo, nikdy nebolo povedané, že nezávislý primátor veľa vody na Ministerstve dopravy nenamúti. Teraz je trend kandidovať ako nezávislý a povedať občanom: „Ja nie som ani červený, ani modrý ba ani zelený.“ Ministerstvo priamo patrí pod vládnu koalíciu či ide o červenú alebo modrú. A vláda spolu s ministrom, bohužiaľ na Slovensku je to tak, nemá záujem vo veľkom podporovať nezávislých primátorov. Stačí sa pozrieť momentálne na juh Slovenska, tam sú cesty pomaly už ako v Rakúsku. Po roku 2020 končí možnosť čerpania Eurofondov. Dovolím si tvrdiť, že potom bude nezávislý primátor iba správca mestského rozpočtu. Nič viac od vlády, ktorá bude vyprofilovaná po najbližších parlamentných voľbách, očakávať nemôže. Nastáva otázka, kto bude tvoriť budúcu vládu a akého primátora budeme mať. Za seba môžem tvrdiť, že jednou prioritou nášho hnutia je riešenie dopravy v regiónoch, konkrétne aj v Senici. A tu vidím možnosť, že by sa mohol obchvat mesta konečne posunúť aj k realizácii. Treba sa len správne rozhodnúť.

Pavol Kalman: Neodpovedal na túto otázku..

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Odpoveď na otázku kde mesto tlačí topánka je jednoduchá: a to je OBCHVAT MESTA, ktorý je potrebný pre lepší a bezpečnejší život v meste. Rieši sa to už roky a stále dostávame len sľuby. Rezervy mesta by boli. Ak by vznikol obchvat mesta, vznikol by väčší záujem investorov do priemyselného parku / vznik pracovných miest /, Výstavba nájomných bytov pre občanov, aby neprišlo k odchodu mladých rodín do iných miest či obcí.

 

- Dosť sa diskutuje o finančnom stave mesta. Je uspokojivý? Zlepšil sa za posledné štyri roky alebo nie?

Martin Džačovský: Príjem z podielových daní sa výrazne zvýšil za ostatné roky, preto sa finančná situácia mesta automaticky zlepšila, ale je stále čo zlepšovať, napr. v roku 2018 sa očakáva vyšší príjem do mestského rozpočtu o 300.000,-€ nad očakávané rozpočtované príjmy.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Finančná situácia mesta je dobrá, za posledné 4 roky sa výrazne zlepšila, nie však zásluhou vedenia mesta, ale rastom ekonomiky, nízkej nezamestnanosti, tým pádom vyššieho výberu daní a odvodov štátu, z čoho profitujú aj mestá a obce vyššími príjmami.

Ján Hurban: Určite áno, pamätám si, keď sme nastúpili pred 4 rokmi do poslaneckých lavíc a patrili sme k najzadlženejším mestám v SR. Celkový dlh bol okolo 7 mil Eur. Dnes po 4 rokoch sa dlh mesta, záväzky po splatnosti aj celkové záväzky výrazne znížili. V tomto by mesto malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Pavol Kalman: Finančný stav mesta nie je adekvátny dosahovaným príjmom, máme vysoké bežné výdavky, veľmi nízke kapitálové výdavky, čo sa v plnej miere prejavilo v tomto roku - na kapitálové výdavky sme boli nútený zobrať úver vo výške 1 mil. €. , finančný stav sa čiastočne zlepšil, vedenie mesta však neprikladá dôležitosť uhrádzať výdavky v lehote splatnosti, vedenie zanedbalo možnosť reštrukturalizovať úvery - súčasné mimoriadne nízke úrokové miery. Vedenie mesta nedelí veľké zákazky tak, aby sa mohli súťaží zúčastniť viaceré firmy a tým dosiahnuť signifikantné úspory - najmä súťaž na dodávku služieb (vývoz TKO, čistenie, údržba verejného osvetlenia, kosenie ... V sume 6 miliónov eur na 5 rokov)...

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Finančný stav mesta podľa zdrojov, ktoré zverejnil prieskum o zadlženosti nie je moc lichotivý, 5. najzadlženejšie mesto na Slovensku. Nie je to pekná vizitka predošlého vedenia. Takže podľa mňa je veľmi neuspokojivý. Podľa informácií, ktoré boli nám občanov poskytnuté tak zadlženosť mesta klesla, ale ako občania sme nepocítili žiadne zmeny.

 

- Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe do funkcie?

Martin Džačovský: Plánujem reorganizovať práce týkajúce sa údržby zelene a čistoty v meste. Pri zmenách v harmonograme je možné dosiahnuť čistejšie mesto, udržiavanú zeleň, kde sa budú Seničania dobre cítiť. Pre každého nového primátora je nevyhnutnosťou vytvorenie finančného auditu. Mám záujem sprehľadniť a zjednodušiť tok mestských finančných prostriedkov, aby verejnosť vedela, ako sa finančné prostriedky používajú a mohli ich použitie pripomienkovať. Poskytovanie poradenstva a pomoci občanom mesta zo strany zamestnancov bez akýkoľvek rozdielov. Každý občan by mal čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vybaviť svoju záležitosť. V ideálnom prípade bez potreby čerpania dovolenky. Sám mám za sebou negatívnu skúsenosť a je potrebné, aby si všetci zamestnanci pamätali, že sú na danom mieste pre ľudí.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Ak by som dostal od občanov dôveru viesť naše mesto nasledujúce 4 roky, po nástupe do funkcie by som sa chcel čo najskôr oboznámiť so stavom vecí, na ktoré ako poslanec nemám dosah. Napriek tomu, že fungovanie mestského úradu poznám z titulu mojich predchádzajúcich osemročných pracovných skúseností, je stále čo zlepšovať aj v práci samosprávy.

Ján Hurban: Chcel by som začať budovať jednotnú filozofiu patriotizmu „Za Senicu, za naše mesto“. Základom je zjednotenie športových dresov pod jeden typ s logom mesta. Ďalší projekt vidím pod názvom „V Senici rastú kvety, nie smeti“. Ide o projekt výsadby zelene na námestí a po celom meste pomocou rôznych novovytvorených zelených plôch, vyvýšených kvetináčov, kaskádových kvetináčov a pod.

Pavol Kalman: Okamžite začať pracovať na rozpočte mesta na rok 2019 tak, aby rozpočtové provizórium trvalo čo najkratšie. Revízia všetkých euro fondových projektov podľa aktuálne otvorených programov, IROP a ITERREG. Príprava rekonštrukcie DSS a príprava projektov nových nájomných bytov - obidva projekty sú na celé funkčné obdobie 2018-2022.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Ak by som sa dostal na post primátora moje prvé kroky by sa zamerali na nevýhodné zmluvy a nájmy. Urobil by som inventarizáciu majetku mesta a finančný audit.

 

- Ak by ste sa stali primátorom, ktoré tri konkrétne kroky by ste za každú cenu počas volebného obdobia uskutočnili?

Martin Džačovský: Na otázku odpovedal v predchádzajúcej odpovedi.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Najdôležitejšie kroky: zlepšenie plynulosti dopravy, kvalitnejšie životné prostredie, maximálne využívanie projektov EÚ, zlepšenie kvality poskytovania služieb občanom.

Ján Hurban: V meste by som chcel zavádzať moderné a inovatívne metódy, dokončiť modernizáciu verejného osvetlenia použitím LED technológie, vybudovať osvetlenie cyklotrasy, osvetlenie priechodov pre chodcov, zvýšiť bezpečnosť občanov modernizáciou a rozšírením kamerového systému. Treba vybudovať skate a bike park, nové detské ihriská aj pre staršie deti od 9 rokov.

Pavol Kalman: Čo najväčšie a zároveň čo najefektívnejšie čerpanie EU fondov, budeme dokončovať zrejme posledné obdobie, kde budú alokované výrazné zdroje na kohéziu pre samosprávy - zameranie sa na projekty, ktoré prinesú čo najvyššiu kvalitu života pre Seničanov. Rekonštrukcia DSS, dve denné nízko prahové centrá a výstavba nových nájomných bytov - počty bytov podľa aktuálnej situácie na realitnom trhu. Životné prostredie - rekonštrukcia parku, dopad nového zákona o odpadoch - zvýšenie poplatkov za ukladanie TKO na skládku, optimalizácia MHD a miestnej dopravy.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Moje programové vyhlásenie má 8 bodov, ktoré som si dal za cieľ vo volebnom období. Tri najdôležitejšie body pre mňa a mesto sú prioritná výstavba nájomných bytov, nevzdávať sa v boji za obchvat mesta a robiť preto maximum. Zlepšenie spoločensko - športových podujatí pre občanov.

 

- Ste spokojný s informovanosťou občanov ohľadom aktivít mesta? Ak nie, čo ako primátor presadíte na jeho zlepšenie?

Martin Džačovský: Dnešná elektronická komunikácia dokáže selektovať záujmy občanov tak, aby prijímali informácie, ktoré ich len zaujímajú. Tým zabezpečím to, že správy a informácie, ktoré občania obdržia, si aj prečítajú.

Branislav Grimm: Neodpovedal na túto otázku.

Peter Hutta: Občania, dokonca ani samotní poslanci MsZ často nevedia, vedením mesta nie sú informovaní, čo mesto chystá, na čo využíva časť finančných prostriedkov nás všetkých. Chýba pravidelné verejné fórum, stretnutia vedenia mesta s občanmi, na ktorých by vedenie mesta informovalo občanov o ďalších plánoch, projektoch, potrebách a dôležitých rozhodnutiach mesta. V mojom volebnom tento bod nechýba.

Ján Hurban: Bolo by vhodné zamerať sa na SMART riešenia a mobilnú aplikáciu pre občanov. Je už asi každému jasné, že v dobe 21. storočia má každý mobilný telefón a mesto by malo držať aj v tejto sfére krok s nastupujúcim trendom.

Pavol Kalman: Neodpovedal na túto otázku.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Občanov nestačí len informovať pomocou mesačníka Naša Senica či týždenníka Záhorák. Ja osobne som za osobné stretnutia s občanmi a preto by som si dal námahu a raz mesačne sa stretával s občanmi podľa obvodov. Človek musí poznať názor aj občanov ak má robiť veci pre ich lepší život v meste.

 

- V meste vychádza mestský mesačník Naša Senica. V hodnotení Transparency International bol hodnotení medzi najhoršími. Súhlasíte s hodnotením? Ak áno, prečo a čo ako primátor navrhnete na zlepšenie?

Martin Džačovský: Pravdou je, že štandardne sa nedáva v danom mesačníku priestor na vyjadrenie poslancom mesta. Mnohokrát som nesúhlasil s návrhom vedenia mesta, ale nemal som možnosť svoj názor v mesačníku Naša Senica prezentovať. Rozumná kritika posúva veci vpred.

Branislav Grimm: Mesačník Naša Senica vychádza v náklade 4 500 ks a občania ho ihneď rozoberú. V nadpise má podľa schváleného VZN napísané - Informačný mesačník a to plní. On informuje o podujatiach a váži si organizátorov, čo pre mesto niečo robia.

Peter Hutta: Súhlasím s hodnotením Transparency International Slovensko v hodnotení mestských novín. Mesačník mesta Naša Senica poskytuje široký záber informácií dôležitých pre občana, nezabúda však v každom čísle na glorifikáciu osoby primátora podporenú množstvom fotodokumentácie, aj preto skončila NS na 72 mieste z 85 hodnotených mestských novín najväčších miest Slovenska. Návrh na zmenu mám uvedený v mojom volebnom programe.

Ján Hurban: Viem zachytil som tú informáciu. Neviem to teraz posúdiť, čo bolo presne hodnotené. Ale viem, že tam bolo dosť vyčítané, že ide o propagáciu primátora a mesta a bol aj vyčítané, že v mesačníku nemajú priestor poslanci, prípadne opoziční kandidáti. Ja osobne s tým nemám problém, ani som sa s tým nestretol. Podľa mňa mesačník je zameraný na informovaní občanov, čo sa udialo, prípadne bude diať v meste. Ale som otvorený každému pozitívnemu riešeniu a nápadom, ktoré by priniesli viac transparentnosti do tohto mesačníka.

Pavol Kalman: Podľa môjho názoru nie je objektívny, vedenie mesta neuverejňuje kritické pripomienky ani len z mestských zastupiteľstiev, venuje neprimerane veľa miesta vedeniu mesta. Na druhej strane mne uverejnili dva "nezávadné články“ bez redakčného zásahu, neviem posúdiť či ide o autocenzúru alebo o cielené manipulovanie s obsahom mesačníka.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Jediná výhoda mesačníka Naša Senica je, že je zadarmo. Mesačníku chýba jedna kolónka a to názory a problémy občanov. Schránky na podnety nestačia ako má naše mesto.

 

- Mesto Senica podpísalo ešte za predchádzajúceho vedenia pod primátorom Ľubomírom Parízkom zmluvu s Videoštúdio RIS až do roku 2031 na prevádzkovanie mestskej televízie TV Sen. Na začiatku volebného obdobia si súčasný primátor mesta nechal urobiť právnu analýzu, ktorá tvrdila, že táto zmluva je napadnuteľná. K jej zrušeniu však neprišlo. Považujete túto zmluvu v poriadku alebo by ste sa ju po nástupe na post primátora snažili riešiť?

Martin Džačovský: Danú analýzu nepovažujem za dostatočne vyčerpávajúcu. Pred akýmkoľvek vykonaním nových krokov proti tejto zmluve by som vykonal hlbšiu analýzu zmluvy.

Branislav Grimm: O zmluve s Videoštúdiom RIS a futbalovom štadióne máte zlé informácie a preto otázka nie je aktuálna, ale odpovede kolegov budú zaujímavé, lebo tiež nevedia ako to v skutočnosti je.

Peter Hutta: Poznám zmluvu medzi mestom a videoštúdiom RIS, prevádzkovateľom TV SEN aj dodatky k nej, neviem aké zmeny sa za ostatné 4 roky udiali. Nie som právnik, nedokážem sa zodpovedne vyjadriť k možnostiam jej úpravy resp. zrušenia, inicioval by som rokovanie s majiteľmi videoštúdia RIS.

Ján Hurban: Myslím, že na začiatku obdobia sa tomu venovalo dosť pozornosti, potom to nejako utíchlo. No osobne si myslím, že akékoľvek dodatky, ktoré sú robené bez verejného obstarávania a na viac ako 5 rokov, by mali byť preskúmané. Pretože je jasné, že to čo je dnes aktuálne, nebude platiť už o rok, a to nehovorím že o 10 a viac rokov. Takéto dodatky sú pre mestá ako celok neefektívne a neekonomické. Mesto tak stráca akúkoľvek variabilitu na viac rokov a potom sa nemôže prispôsobiť aktuálnym trendom, keďže má zviazané ruky platnými a dlhodobými zmluvami.

Pavol Kalman: Mesačnú odplatu pre TV SEN považujem za adekvátnu k množstvu a kvalite dodaných obrazových materiálov, okrúhle stoly neboli nikdy manipulované, cenzurované - pokiaľ som sa na nich zúčastnil ja. Mesto potrebuje audio a video výstup aktivít, ktoré pripravil/pripravuje MÚ, z vlastnej skúsenosti zo župy viem, že v súčasnosti sú veľké problémy s obstaraním pravidelného/dlhodobého lokálneho vysielania = aktuálne nie sú na trhu alternatívne kapacity.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Veľa zmlúv o nájmoch, dodávania či poskytovania služieb pre mesto sú nevýhodné. Boli uzatvárané v prospech ľudí, ktorí dodnes na tom profitujú.

 

- Súčasný väčšinový majiteľ zastúpený Ľubomírom Parízkom a Vladimírom Levárskym ponúka futbalový štadión OMS Aréna na predaj. Myslíte, že mesto by ho malo odkúpiť do svojho vlastníctva a starať sa o jeho údržbu? Ak áno, aká suma sa vám za kúpu 76% akcií, ktoré vlastní súkromná spoločnosť vidí reálna?

Martin Džačovský: Som za zachovanie futbalu v meste, keďže sa jedná o jeden z najpopulárnejších športov v Slovenskej republike. Pri kúpe štadiónu sa bude jednať o značnú sumu z mestského rozpočtu a o tejto sume bude rozhodovať zastupiteľstvo. V prípade, ak nepríde k dohode o kúpe, je na primátorovi, aby rokoval s vlastníkom o užívaní futbalového štadiónu.

Branislav Grimm: Odpovedal v predchádzajúcej otázke.

Peter Hutta: Majoritný vlastník futbalového štadióna OMS Arena firma OMS nemá záujem pokračovať vo vlastníctve a prevádzkovaní futbalového štadióna a logicky hľadá solventného záujemcu o jeho kúpu. Ponuka prišla najprv minoritnému akcionárovi v OMS Arena mestu Senica. Po dlhých rokovaniach k dohode neprišlo, obaja akcionári mali iné predstavy o sume. Mesto napriek obmedzeným finančným možnostiam musí naďalej prejavovať snahu o získanie štadióna do svojho majetku a tým zachovať do budúcnosti, v prípade odchodu sponzora FK Senica, vhodné podmienky na ďalšiu činnosť mládežníckeho futbalu v Senici. Bola by veľká škoda, ak by sa majiteľom jedného z najlepšie vybudovaných futbalových areálov na Slovensku stal niekto iný ako mesto.

Ján Hurban: Pre mňa ako súčasného poslanca bola vždy prijateľná len jedna suma a to 1 Euro. Toto sa nezmení ani mojou kandidatúrou na primátora či poslanca na ďalšie volebné obdobie. Už len prevádzka celého areálu mesta teraz stojí nemalé finančné prostriedky, myslím že je to okolo 200.000 eur ročne. Ak by sme k tomu pridali teraz náklady na splátky úveru, tak by sme sa dostali opäť do červených čísiel, čo momentálne Senica nepotrebuje.

Pavol Kalman: Vzhľadom na súčasnú situáciu je odkúpenie akcií bezpredmetné.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Štadión - opäť vieme aké meno figuruje medzi akcionármi. Preto sa vraciame opäť k jednej veci, kde bolo niečo niekomu poskytnuté za určitý profit.

 

- Ktorý z kandidátov je vám programovo najbližší? S ktorými si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?

Martin Džačovský: Som osobou, ktorá nepolarizuje. Som naučený z advokátskej praxe spolupracovať za účelom dosiahnutia cieľa. Niektorí kandidáti ešte stále nezverejnili program, tak sa k tomu veľmi ťažko vyjadruje.

Branislav Grimm: Povolebná spolupráca musí byť so všetkými, čo to myslia so Senicou dobre a úprimne.

Peter Hutta: Z volebných programov kandidátov na primátora som zatiaľ čítal iba jeden, je porovnateľný s tým, aký občanom ponúkam ja, témy sú prakticky rovnaké. Predpokladám, že aj programy tých kandidátov, ktorí majú skúsenosti s prácou v samospráve budú podobné, určite však nie sú podobné ich charakterové vlastnosti.

Ján Hurban: V podstate v politike človek musí robiť vždy nejaké ústupky, kompromis. A to je vlastne politika. Nájsť nejaký konsenzus, dohodu. A nie hľadať vždy rivalitu a hádať sa aj na zastupiteľstvách. Takže si viem predstaviť spoluprácu s každým kandidátom. Nemám s tým problém.

Pavol Kalman: Viem si predstaviť spoluprácu s ktorýmkoľvek poslancom mestského zastupiteľstva = pre primátora je to povinnosť.

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Ťažko sa dá vyjadriť, ktorí kandidáti sú mi vo voľbách s programom najbližší. Mal som ako prvý zverejnené programové body a niektorý kandidáti ich dodnes nemajú. Sme 9 kandidáti a z toho 7 už pôsobili na meste. Dosť ma zaráža vyhlásenie niektorých kandidátov ako sa prezentujú a sľubujú zmeny. Veď doteraz mali možnosť. Dal som sa na boj kandidovať na post primátora, a teraz som zistil ako veľa vecí je ovplyvniteľných peniazmi a známosťami.

 

- Ak chcel niektorí kandidát niečo doplniť.

Martin Džačovský: Mrzí ma antikampaň, ktorá je vedená po jednotlivých záujmových skupinách. Neustále sa dozvedám od ľudí, ktorých stretávam, že počuli o tom, ako chcem v meste zničiť alebo zrušiť veci a inštitúcie, ktoré fungujú. Ja sa ich len pýtam, kde tú informáciu našli, prečo si to myslia? Odpoveď je stále rovnaká, počuli od iných ľudí.

Branislav Grimm: Z dôvodu pracovnej vyťaženosti nedokážem dať všetky odpovede. Od 23.10. som mal popri iných povinnostiach - spomienkové slávnosti k 100. výr. ČSR v Senici, Kunove, Čáčove; spomienkové slávnosti k ukončeniu 1.svet.vojny v Kunove, Čáčove,; podujatie Kniha Záhoria; 70.výr. vzniku gymnázia; MsR; Deň soc. pracovníkov; Úcta k starším - všade príhovory; pracovné porady- výjazdy, ZMOS, MD SR, SSC, MK SR, MV SR. Poskytol som 3 rozhovory pre Záhorácke rádio i do týždenníka MY.

Peter Hutta: Nový primátor musí spájať, nie rozdeľovať, čo sa v poslednom období nedeje. Možnosti primátora ovplyvňovať chod mesta sú oveľa väčšie ako majú poslanci mestského zastupiteľstva, primátor však musí poslanecký zbor vnímať ako partnera a zároveň spolutvorcu hodnôt v meste.

Branislav Toman: Programové vyhlásenie: 1. VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV, 2. MODERNIZÁCIA MESTA, VÝSADBA STROMOV, ČISTOTA MESTA, KÚPALISKO, AMFITEÁTER, 3. RIEŠENIE CESTNEJ KOMUNIKÁCIE, 4. SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, IHRISKÁ PRE DETI A MLÁDEŽ ( MMD, MIKULÁŠ, OHŇOSTROJ), 5. VIAC PROJEKTOV Z EUROFONDOV PRE MESTO, 6. ŠPORTOVÉ AKTIVITY, PODPORA A ROZVOJ ŠPORTU V MESTE, 7. SENIORI (VÝLETY,PROGRAMY A SOCIÁLNE ZLEPŠENIE PRE OBYVATELOV MESTA), 8. ZLEPŠENIE EKONOMIKY MESTA

 

Zhrnutie a odkazy na program kandidátov

Ondrej Krajči, Martin Lidaj a Miroslav Riška nereagovali na otázky. Branislav Grimm poslal iba čiastočné odpovede.

 

Volebné programy kandidátov (ktorí ich poskytli):

Martin Džačovský: www.timsenica.sk

Branislav Grimm: Volebný program som odovzdal do tlače a dostane ho každý občan do domácnosti.

Peter Hutta: Volebný program

Ján Hurban: Neposkytol.

Pavol Kalman: Volebný program

Ondrej Krajči: Neodpovedal.

Martin Lidaj: Neodpovedal.

Miroslav Riška: Neodpovedal.

Branislav Toman: Odpovedal vyššie

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 03 november 2018 09:56

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada