Seničania zaujímajte sa o veci verejné v komisii alebo v mestskom výbore

Seničania zaujímajte sa o veci verejné v komisii alebo v mestskom výbore

By redakcia / Mesto Senica december 04, 2018 147 0
Mesto Senica - logo Mesto Senica - logo

Ustanovujúceho zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici sa uskutoční 6. decembra 2018 o 15:00 hodine, kde primátor a poslanci zložia sľub a zvolia sa komisie a mestské výbory.

Členmi komisií a výborov sú okrem zvolených poslancov aj obyvatelia mesta. Ak sa zaujímate o veci verejné, môžete sa teraz uchádzať o členstvo v komisii alebo v mestskom výbore. 

Mestské  zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.  Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

V jednotlivých častiach mesta sú zriadené mestské výbory. Členmi výborov sú  všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnom volebnom obvode, ako aj občania príslušnej časti mesta zvolení mestským zastupiteľstvom a členovia mestskej polície.

Výbory v častiach mesta reprezentujú obyvateľov časti mesta a podieľajú sa  na  samospráve mesta.  Mestský výbor je poradný a iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Základnou úlohou výborov je uplatňovanie záujmov jednotlivých častí mesta a zapájanie občanov do riešenia verejných  vecí mesta.

Na Ustanovujúce zasadnutie MsZ je predložený návrh na zriadenie  8 mestských výborov a 10 komisií

  • Komisia finančná                                                                                
  • Komisia pre správu mestského majetku, obchodu  a služieb                                    
  • Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu  
  • Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu   prevodu a prideľovania nájomných bytov
  • Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti                                                    
  • Komisia športu                      
  • Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia                                                                        
  • Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností        
  • Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca  mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  mesta - zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu  každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ + tajomník komisie - právnik mesta
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov  -zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu každej politickej strany, hnutia a  nezávislých poslancov zastúpených v MsZ

http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/1743-v-senici-bude-dzacovskemu-viceprimatorovat-lackovic

Viceprimátorom Senice sa stane Filip Lackovič zdroj: FB FL

 

Návrhy na členov komisií mestského zastupiteľstva a návrhy na zloženie mestských výborov treba predkladať na nižšie uvedených tlačivách  Mgr.  Filipovi Lackovičovi,  zástupcovi primátora od 7. 12. 2018 do 10. 1. 2019.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 06 december 2018 14:53

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Ján Volko v Jablonici

Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha

Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha Senica, 30. rokov ZŠ J. Mudrocha

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada