Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca

Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca

By redakcia / Mesto Senica február 11, 2019 185 0
Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca Foto: FB Fotolia

Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby - podnikatelia môžu podať žiadosť na Mesto Senica o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom Fondu PRO Senica.

O podávaní žiadostí o dotácie informoval na web stránke mesta Senica senica.sk Ivan Tobiáš z MsÚ Senica.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s Manuálom mesta Senica na predkladanie a vyúčtovanie žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 20.

Nakoľko Mesto Senica nemá zatiaľ schválený rozpočet pre rok 2019 a je v rozpočtovom provizóriu (rozpočet bude predložený na rokovanie a schválenie na MsZ 21. marca 2019), žiadosti je treba tento rok doručiť na MsÚ Senica do 31. marca 2019.

Právnické osoby musia k žiadosti doložiť výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Zmenou je, že právnické osoby už nemusia predkladať doklad o registrácii v príslušnom registri.

Žiadosti sa musia týkať finančnej podpory na všeobecne prospešné služby alebo verejno-prospešné účely:

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  •  ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  •  vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  •  tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, krajinotvorba, protipovodňové opatrenia, likvidácia čiernych skládok, environmentálnych záťaží a na podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve,
  •  ochrana práv detí a mládeže,
  •  projekty na sociálne účely.

Výzva

Fond PRO Senica - žiadosť


Manuál Mesta Senica na podávanie žiadostí

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 11 február 2019 08:21

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019

Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu

Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu

Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor

Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada