Print this page

Senica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k studniam na IBV Mlyny

Senica: Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k studniam na IBV Mlyny zdroj foto: zdroj foto: MINV

Na IBV Mlyny Senica odobral Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica v dňoch 25. a 26. júna vzorky vody používanej na úžitkové účely z viacerých studní v celej lokalite.

Podľa vyjadrenia RÚVZ hodnotených bolo 7 vybraných ukazovateľov: reakcia vody, vodivosť, absorbancia, amónne ióny, dusitany, dusičnany, chemická spotreba kyslíka.

Podľa vyjadrenia regionálneho hygienika RÚVZ Senica Ing. Ondreja Máčalku z doteraz zistených výsledkov sa nepredpokladá riziko poškodenia zdravia. Opatrnosť je však stále namieste. Čaká sa totiž na rozbory vzoriek vody, ktoré odobral Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý poskytne najpodrobnejšie výsledky. Až na ich základe sa na rokovaní krízového štábu rozhodne o ďalšom postupe.

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 11 júl 2019 13:42
Tlačová správa

Related items