Senica: Primátor Džačovský sa vyjadril k situácii na IBV Mlyny po zasadnutí krízového štábu

Senica: Primátor Džačovský sa vyjadril k situácii na IBV Mlyny po zasadnutí krízového štábu

ilustračné foto: pixabay.com ilustračné foto: pixabay.com

Na Mestskom úrade v Senici sa konalo ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Senica k nešťastným udalostiam z 15. 6. 2019, pri ktorých v studni na IBV Mlyny zahynuli 2 osoby. O výsledkoch zasadnutia informoval NaZahori.sk primátor Senice Martin Džačovský.

Stretnutie krízového štábu sa konalo za účasti zástupcov špecializovanej miestnej štátnej správy, Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany (KCHL CO) Nitra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica, mesta Senica a zástupcu obyvateľov danej lokality, aby bol určený ďalší postup na základe výsledkov z odobratých vzoriek zo studní v tejto lokalite.

" V týchto dňoch zasadal krízový štáb, ktorý sa oboznámil s výsledkami, ktoré nám boli sprístupnené s tým, že výsledky z Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava neboli mestu sprístupnené. Ale aj na základe výsledkov, ktoré má mesto k dispozícii, je vstup do studní zatiaľ vzhľadom na oxid uhličitý nebezpečný a je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá," vyjadril sa pre NaZahori.sk primátor Martin Džačovský.

Z výsledkov vzoriek od KCHL CO Nitra a RÚVZ v Senici vyplýva, že odobratá voda nevykazuje známky organického ani anorganického znečistenia a jej použitím na úžitkové účely sa nepredpokladá riziko poškodenia zdravia obyvateľov.  Podrobnejšie výsledky z rozborov vody, ktoré realizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava nie sú prístupné, sú súčasťou vyšetrovacieho spisu na Okresnom riaditeľstve PZ SR v Senici. Vyšetrovanie tragickej udalosti naďalej pokračuje.

"Voda v studniach na základe výsledkov nie je závadná, ale je možné ju čerpať až po kolaudačnom rozhodnutí. Tí, ktorí nemajú ohlásenú stavbu, sú vyzývaní k legalizácii svojich studní. V rámci kolaudačného rozhodnutia sa vyžaduje aj rozbor vody, kde je potom určené akým spôsobom sa daná voda dá využívať. V oblasti IBV Mlyny je bežný vodovod. Takže obyvatelia tejto lokality majú zabezpečenú pitnú vodu. Studňu nie sú teda povinní používať na pitné účely, možno len na úžitkovú vodu," spresnil primátor Džačovský.

Otázkou však zostáva, kde sa vzali vysoké koncentrácie oxidu uhličitého v studniach. Podľa vykonaných rozborov plynov vo vybraných studniach bolo prostredie v nich vyhodnotené ako životu nebezpečné. Preto naďalej platí odporúčanie do studní nevstupovať, pri vykonávaní údržby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.

Mesto vyzýva na dodatočné zlegalizovanie studní

Mesto Senica vyzýva majiteľov všetkých studní zhotovených bez povolenia, aby si ich  zlegalizovali a požiadali o ich dodatočné povolenie.

"Tí, ktorí nemajú ohlásenú stavbu, sú vyzvaní k legalizácii svojich studní. V rámci kolaudačného rozhodnutia sa vyžaduje aj rozbor vody, kde je potom určené akým spôsobom sa daná voda dá využívať. Bol daný všeobecný prísľub, že pokiaľ si obyvatelia dajú zlegalizovať svoje stavby do 29.2.2020, nebudú voči vodným stavbám vydávané sankcie na dodatočné zlegalizovanie stavieb. Táto výzva sa netýka len IBV Mlyny, kde sa stala tragická udalosť, ale vodných stavieb v rámci celého mesta Senica. Mesto prostredníctvom mestskej polície doručuje do všetkých domácností oznámenie o zovšeobecnených výsledkoch odobratých vzoriek a  výzvu na legalizáciu vodných stavieb s potrebným tlačivom,"  doplnil primátor Senice.

Pri dodatočných žiadostiach o povolenie vodnej stavby predložené do 29. 2. 2020, nebude mesto Senica využívať právo na postúpenie týchto stavebníkov na riešenie Okresnému úradu za porušenie vodného zákona. Je to šanca pre všetkých majiteľov studní v Senici, dať si tieto záležitosti do poriadku.

Z bezpečnostného hľadiska odporúča mesto Senica vlastníkom pozemkov na IBV Mlyny, ktorí si v budúcnosti  plánujú  vybudovať  studne, realizovať ich ako vŕtané.

Domová studňa je vodná stavba

Je povoľovaná podľa vodného zákona č. 364/2004 Z.z.  Vodu zo studne je možné odoberať len na základe právoplatného kolaudačného povolenia a povolenia na odber podzemných vôd. Znamená to, že využívanie vôd zo studní, ktoré  boli zhotovené bez povolenia, je v rozpore s vodným zákonom.
Mestská polícia doručuje do všetkých domácností oznámenie o výsledkoch odobratých vzoriek a výzvu na legalizáciu vodných stavieb s potrebným tlačivom.

Majitelia všetkých studní zhotovených bez povolenia v meste Senica môžu požiadať o ich dodatočné povolenie. K tomu je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou v 2 vyhotoveniach a vyplniť žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a dodatočné povolenie vodnej stavby – domovej studne.

Všetky aktuálne informácie získate na web stránke mesta Senica www.senica.sk.

Obrovské nešťastie v Senici, v studni boli nájdení policajný vyšetrovateľ a 41- ročná žena

V Senici na Záhorí boli všetky záchranné zložky privolané v sobotu 15.6.2019 večer k pádu dvoch osôb do studne. NaZahori.sk informovala hovorkyňa KR PZ v Trnave Mária Linkešová.

http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/2491-obrovske-nestastie-v-senici-v-studni-boli-najdeni-policajny-vysetrovatel-a-41-rocna-zena

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 07 august 2019 09:34

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada