TTSK: V stredu je výjazdové rokovanie krajského zastupiteľstva v Senici

TTSK: V stredu je výjazdové rokovanie krajského zastupiteľstva v Senici

TTSK: V stredu je výjazdové rokovanie krajského zastupiteľstva v Senici logo TTSK a NaZahori.sk

13. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zvolal župan Jozef Viskupič na stredu 6. novembra 2019 od 13.00 hodiny v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici - Námestie Oslobodenia 11/17.

Rokovať sa bude aj o investíciách do okresu Senica , ale aj o Návrhu na schválenie dohody o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika:  „Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu“. Taktiež sa bude menovať do funkcie riaditeľ Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne.

Program zasadnutia v Senici

1. Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.286/2019/13)

2. Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 7/2019 (materiál č.287/2019/13)

 3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.288/2019/13)

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam (materiál č.289/2019/13)

5. Návrh na zrušenie Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a zriadenie Komisie pre školstvo a kultúru a Komisie pre šport a mládež a voľba členov novozriadených komisií (materiál č.290/2019/13)

6. Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.291/2019/13)

7. Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.292/2019/13)

8. Investície do okresu Senica (materiál č.293/2019/13)

9. Prevod pozemku par. č. 698/7 o výmere 19 m2 k. ú. Trstice do vlastníctva pani Alžbety Petrovicsovej (materiál č.294/2019/13)

10. Prevod pozemkov par. č. 963/4, 963/5 a 963/6 o výmere 57 m2, 54 m2 a 30 m2 k. ú. Jelka do vlastníctva p. Tibora Nagya, p. Rudolfa Tótha a p. Róberta Hakszera (materiál č.295/2019/13)

11. Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.296/2019/13)

12. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v obci Šoporňa (materiál č.297/2019/13)

13. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod rýchlostnou cestou R1 v obci Váhovce (materiál č.298/2019/13)

14. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemku v meste Vrbové (materiál č.299/2019/13)

 15. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2019/2020 (materiál č.300/2019/13)

16. Návrh na spolufinancovanie projektov OvZP TTSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z rozpočtu TTSK (materiál č.301/2019/13)

17. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“, projekt „Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu“ (materiál č.302/2019/13)

18. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne (materiál č.303/2019/13)

19. Informácie 19.a . Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2019 (materiál č.304/2019/13) 19.b . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 30.09.2019 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.305/2019/13) 19.c . Informácia o prijatých a podpísaných dohodách o spolupráci TTSK s univerzitami na území TTSK (materiál č.306/2019/13)

20. Rôzne 20.a . Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2017/02 zo dňa 20. decembra 2017 (Návrh na voľbu predsedu Komisie hospodárenia a nakladania s majetkom) 20.b . Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovanie projektu „Cykloprístrešok pri Gymnáziu M.R.Štefánika v Šamoríne“ prostredníctvom výzvy C2 Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení 20.c . Informácia – Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy Trnavského samosprávneho kraja aktualizácia pre školský rok 2020/2021

21. Interpelácie

Materiály k rokovaniu v Senici

Na stiahnutie TU: https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/eaa8f198-f244-45fe-8865-9da7c4bf38fc

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 06 november 2019 08:49

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada