Deň po krajskom zastupiteľstve zasadá mestský parlament v Senici

Deň po krajskom zastupiteľstve zasadá mestský parlament v Senici

Deň po krajskom zastupiteľstve zasadá mestský parlament v Senici Foto: PS video TV Sen

Primátor Martin Džačovský zvolal 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici na štvrtok 07.11.2019 od 15.00 hodiny vo veľkej zasadačke  mestského úradu.

Poslanci zastupiteľstva v Senici budú rokovať o dodatku VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ale aj o VZN o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta.

Riešiť sa bude aj možné navýšenie počtu príslušníkov mestskej polície (MsP), či návrh na odvolanie náčelníka MsP.  Dozvieme sa aj výsledok kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2019 a odznie aj návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica.

Program MsZ v Senici 7.11.2019

1.Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. novembra 2019 a riešení pripomienok

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsZ dňa 26.09.2019

4.2 Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR dňa 24.10.2019

5. Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM

6. Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2018-2019

7.Návrh dodatku č. 2 VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

8. Návrh dodatku č. 2 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

9. Návrh VZN  č. 67 o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica

10. Návrh VZN č. 68 o miestnom poplatku za rozvoj

11. Návrh na navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polícii 

12. Žiadosť o získanie NFP s názvom: „Energetické audity verejných budov v meste Senica“

13. Dispozície s majetkom

14.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019

14.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia rozpočtu mesta Senica k 30.06.2019

14.3 Správa HK o výsledku kontroly správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň

15. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

16. Návrh na schválenie člena Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.

17. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície.

18. Rôzne

19. Interpelácie

20. Diskusia

21. Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ

22. Záver

Materiály k 6. zastupiteľstvu na stiahnutie TU: https://senica.sk/data/component_file/100/8/f1402.zip

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 07 november 2019 10:06

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada