Poslanci MsZ v Senici schválili VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Poslanci MsZ v Senici schválili VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Ilustračné foto Ilustračné foto

Mesto Senica sa pridáva k ďalším mestám na Slovensku, ktoré zavádzajú poplatok za rozvoj. Rozšíri tak skupinu vyše stovky miest, ktoré financie na budovanie infraštruktúry v prospech občanov už využívali a v uplynulých rokov z neho preinvestovali 13 miliónov eur. Na rozdiel od okolitých miest však bude poplatok za rozvoj v Senici  na spodnej hranici rozpätia výšky poplatku.  

Miestny poplatok za rozvoj umožňuje mestám a obciam na základe zákona Národnej rady SR získavať  príjmy od investorov a developerov. Túto možnosť majú už od roku 2017. Tým, že je v Senici v posledných rokoch väčší rozmach výstavby a s týmto rozmachoch súvisia aj požiadavky na zabezpečenie nevyhnutnej technickej i občianskej infraštruktúry, vzniká tlak na výdavky z mestského rozpočtu. Poplatok za rozvoj bude slúžiť na pokrytie týchto zvýšených nákladov mesta.  Podľa zákona sa však môžu prostriedky použiť výlučne pre verejno-prospešné účely, ako napr.  na stavbu prípadne pozemky pre škôlky, školy, zariadenia sociálnych, športových a kultúrnych služieb, sociálne bývanie, zdravotnícke zariadenia, verejne prístupné parky, úpravu zelene a stavbu miestnych komunikácií, parkovísk, verejného osvetlenia či technickej infraštruktúry. 

Ako príklad možno použiť lokalitu IBV Mlyny, kde vyrástla štvrť s rodinnými domami, ktoré vo väčšine prípadov postavili developeri. Už teraz sa objavujú rôzne požiadavky od obyvateľov novej štvrte, ktoré smerujú na Mesto Senica. Bude potrebné vybudovať verejné osvetlenie k prepojovaciemu chodníku medzi novou štvrťou a cyklotrasou, kvôli zvýšeniu bezpečnosti sa plánuje zrealizovať vyvýšený priechod pre chodcov, v budúcnosti bude treba novú komunikáciu ako výjazd z lokality atď. Poplatok za rozvoj je prioritne určený na riešenie takýchto záležitostí. Peniaze z neho sa tak vždy vrátia späť v prospech ľudí z rozvíjajúcej sa lokality.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta uvedená v právoplatnom stavebnom rozhodnutí. Povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok za rozvoj bude mať  fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, prípadne stavebník, ktorý ohlásil stavbu stavebnému úradu (ktorému bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe). 

Výšku poplatku si môže určiť každá samospráva podľa svojho uváženia. Musí sa však pohybovať v rozmedzí od 3 Eur do 35 Eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.  Prvých 60 m2 podlahovej plochy sa do poplatku neráta. Mestské zastupiteľstvo na svojom 6. riadnom zasadnutí schválilo VZN č. 68   o miestnom poplatku za rozvoj, v ktorom odsúhlasilo rôzne sadzby tohto poplatku podľa jednotlivých druhov stavieb.  Pri stavbe na bývanie je výška poplatku 3,00 eur za každý aj začatý m2, 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívanej na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu majú sadzbu  5,00 eur za každý aj začatý m2, stavebníci priemyselných stavieb a stavieb využívaných  na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu   zaplatia 10,00 eur za každý aj začatý m2, rovnako  10,00 eur za každý aj začatý m2 stavby sa bude platiť za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a 5,00 eur za každý aj začatý m2 pre ostatné stavby.  

Rate this item
(0 votes)

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada