V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní

V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní

V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní PS video MsZ Senica

Primátor Martin Džačovský zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici na štvrtok 12.12.2019 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ. 

Sledovať zastupiteľstvo môžete aj online TUhttp://www.tvsen.sk/nazivo-senica/

 Program zastupiteľstva 12.12. 2019

1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 12. decembra 2019 a riešení pripomienok

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 9/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ dňa 07.11.2019

4.2 Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsR dňa 05.12.2019

5. Návrh dodatku č. 5/2019 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica

6. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 53 o miestnych daniach

7.1 Návrh dodatku č. 11/2019 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

7.2 Komunitný plán sociálnych služieb

8. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica

9. Koncepcia práce s mládežou mesta Senica

10. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR v roku 2020 po línii MsÚ v Senici

12. Návrh dodatku č. 8/2019 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

13. Dispozície s majetkom

14.1 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

14.2 Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2020, 2021 a 2022

15. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/19

16.1 Stanovisko HK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úverová linka

16.2 Návrh na prijatie krátkodobého úveru formu úverovej linky

17.1 Správa HK o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta

17.2 Správa HK o výsledku kontroly poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste v ZUŠ Senica

17.3 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

19. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020

20. Rôzne

21. Interpelácie

22. Diskusia

23. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ

24. Záver

Materiál k MsZ 12.12.2019

2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 12 december 2019 10:51

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada