V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní

V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní

V Senici bude zastupiteľstvo vo štvrtok schvaľovať aj rozpočet mesta a dodatok VZN o miestnych daniach a parkovaní PS video MsZ Senica

Primátor Martin Džačovský zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici na štvrtok 12.12.2019 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ. 

Sledovať zastupiteľstvo môžete aj online TUhttp://www.tvsen.sk/nazivo-senica/

 Program zastupiteľstva 12.12. 2019

1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 12. decembra 2019 a riešení pripomienok

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 9/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ dňa 07.11.2019

4.2 Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsR dňa 05.12.2019

5. Návrh dodatku č. 5/2019 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica

6. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 53 o miestnych daniach

7.1 Návrh dodatku č. 11/2019 VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

7.2 Komunitný plán sociálnych služieb

8. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica

9. Koncepcia práce s mládežou mesta Senica

10. Návrh dodatku č. 1/2019 VZN č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR v roku 2020 po línii MsÚ v Senici

12. Návrh dodatku č. 8/2019 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

13. Dispozície s majetkom

14.1 Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

14.2 Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2020, 2021 a 2022

15. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/19

16.1 Stanovisko HK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úverová linka

16.2 Návrh na prijatie krátkodobého úveru formu úverovej linky

17.1 Správa HK o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta

17.2 Správa HK o výsledku kontroly poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste v ZUŠ Senica

17.3 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

19. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020

20. Rôzne

21. Interpelácie

22. Diskusia

23. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ

24. Záver

Materiál k MsZ 12.12.2019

2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 12 december 2019 10:51

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada