TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur

TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur

TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur TTSK

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil 23.12.2019 Výzvu pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2020. Objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte TTSK na rok 2020 pre účel PR je 250.000 eur.

PR je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov. S cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja podporiť budovanie krajskej identity. Podporiť koncept udržateľnej spoločnosti a inkluzívnych riešení (podporujúcich vytváranie komunít) smerujúcich k verejnému prospechu.

Projekt musí byť zameraný na aspoň jednu z nasledovných oblastí:

a) na revitalizáciu verejných priestranstiev

b) na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov

c) na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb

OBLASTI PODPORY

Pre podanie projektov PR TTSK sú prípustné všetky tematické okruhy smerujúce k zlepšeniu života občianskych komunít, napríklad: - aktivity zamerané na zveľadenie komunít a zlepšenie životného prostredia, - voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, - komunitná infraštruktúra (napr. obnova a revitalizácia verejných priestranstiev, mobiliáru, priestorov na stretávanie sa občianskych komunít) - iné.

Projekt je investičná alebo neinvestičná akcia realizovaná na území kraja.

Vylúčené budú projekty propagujúce produkty, služby, činnosť či stanoviská subjektov komerčného charakteru alebo politických strán a hnutí. Projekty nesmú zahŕňať priame poskytovanie finančných prostriedkov (napr. formou dotácií, výhier či darov).

OPRÁVNENÍ PREDKLADATELIA

 Predkladateľ projektu PR je fyzická osoba, alebo skupina fyzických osôb, ktorí v čase podania projektu PR dosiahli vek 18 rokov. Predkladateľom projektu môže byť aj občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia. Ak je predkladateľom občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia, predkladajú: - kópiu dokladu o účte žiadateľa v banke, - čestné vyhlásenie, ktorého obsahom je vyhlásenie predkladateľa, že: o nie je dlžníkom voči TTSK, ani štátu SR, o nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a voči daňovému úradu, o nie je organizácia v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nie je organizácia v likvidácii, o nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

 

FORMULÁR NA PODÁVANIE bude dostupný elektronicky na webovej stránke PR www.tvorimekraj.sk.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 04 január 2020 15:27

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada