TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur

TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur

TTSK: Z participatívneho rozpočtu ide pre okres Senica 27 000 eur a okres Skalica 21 000 eur TTSK

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil 23.12.2019 Výzvu pre podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2020. Objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte TTSK na rok 2020 pre účel PR je 250.000 eur.

PR je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov. S cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja podporiť budovanie krajskej identity. Podporiť koncept udržateľnej spoločnosti a inkluzívnych riešení (podporujúcich vytváranie komunít) smerujúcich k verejnému prospechu.

Projekt musí byť zameraný na aspoň jednu z nasledovných oblastí:

a) na revitalizáciu verejných priestranstiev

b) na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov

c) na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb

OBLASTI PODPORY

Pre podanie projektov PR TTSK sú prípustné všetky tematické okruhy smerujúce k zlepšeniu života občianskych komunít, napríklad: - aktivity zamerané na zveľadenie komunít a zlepšenie životného prostredia, - voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, - komunitná infraštruktúra (napr. obnova a revitalizácia verejných priestranstiev, mobiliáru, priestorov na stretávanie sa občianskych komunít) - iné.

Projekt je investičná alebo neinvestičná akcia realizovaná na území kraja.

Vylúčené budú projekty propagujúce produkty, služby, činnosť či stanoviská subjektov komerčného charakteru alebo politických strán a hnutí. Projekty nesmú zahŕňať priame poskytovanie finančných prostriedkov (napr. formou dotácií, výhier či darov).

OPRÁVNENÍ PREDKLADATELIA

 Predkladateľ projektu PR je fyzická osoba, alebo skupina fyzických osôb, ktorí v čase podania projektu PR dosiahli vek 18 rokov. Predkladateľom projektu môže byť aj občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia. Ak je predkladateľom občianske združenie, nadácia alebo nezisková organizácia, predkladajú: - kópiu dokladu o účte žiadateľa v banke, - čestné vyhlásenie, ktorého obsahom je vyhlásenie predkladateľa, že: o nie je dlžníkom voči TTSK, ani štátu SR, o nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné, sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a voči daňovému úradu, o nie je organizácia v konkurze ani nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nie je organizácia v likvidácii, o nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

 

FORMULÁR NA PODÁVANIE bude dostupný elektronicky na webovej stránke PR www.tvorimekraj.sk.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 04 január 2020 15:27

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada