V Senici pribudne 357 dočasných parkovacích miest

V Senici pribudne 357 dočasných parkovacích miest

V Senici pribudne 357 dočasných parkovacích miest zdroj: Mesto Senica FB

Blíži sa termín 1. jún 2020, odkedy by Seničania mali pocítiť zmeny v parkovacej politike. Informuje o tom mesto Senica na www.senica.sk.

K tejto zmene pristúpilo mesto Senica na základe dopravnej štúdie Žilinskej univerzity v Žiline s cieľom zefektívnenia využívania parkovacích miest, a to zmenou všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania. K 31. máju končí platnosť parkovacích preukazov na trvalé parkovanie pôvodným majiteľom a podľa nových podmienok stanovených v tomto VZN si opakovanú žiadosť o tieto parkoviská podalo o 30% menej žiadateľov.

Veľký počet parkovísk na trvalé parkovanie, ktoré sú často celé dni voľné, no napriek tomu tam vodiči nemôžu zaparkovať, kritizoval dlhodobo nielen senický dopravný inšpektorát.  Zníženie ich počtu ako najlepšie riešenie nepriaznivej situácie v oblasti parkovania vyplynulo aj  z dopravnej štúdie vypracovanej odborníkmi zo Žilinskej univerzity, z diskusií poslancov MsZ, či zo stretnutia s občanmi.  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách nadobudlo účinnosť 28. decembra 2019. Jednou zo zmien v tomto VZN bolo zvýšenie  sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla. 

O trvalé parkovanie si mohli pôvodní vlastníci zažiadať do konca marca 2020. Z 1067 parkovacích  miest na trvalé parkovanie si žiadosť opätovne podalo 710 žiadateľov. Celkovo 357 parkovacích miest sa tak dostáva do systému dočasného parkovania, tzn. na parkovaciu kartu, alebo SMS. Tieto parkovacie miesta sa budú môcť začať využívať efektívnejšie, bude na nich väčšia obrátkovosť, budú môcť byť využívané celodenne, kýmkoľvek a vo väčšej miere.

Žiadateľom, ktorí si podali opakovanú žiadosť o trvalé parkovacie miesto, budú rozhodnutia o vyrubenej dani expedované posledný májový týždeň. Spolu s rozhodnutím dostane žiadateľ poštou aj parkovací preukaz s uvedením evidenčného čísla vozidla a čísla parkovacieho miesta.

Vzhľadom na požiadavky dopravného inšpektorátu u niektorých žiadateľov príde k posunu parkovacieho miesta, a to z toho dôvodu, aby sa zaplnili uvoľnené parkovacie miesta po žiadateľoch, ktorí si parkovacie miesto nepredĺžili. Vzniknú tak súvislé parkovacie plochy na trvalé parkovanie  a súvislá skupina parkovacích miest na dočasné parkovanie.  K posunom však príde len v rámci danej lokality, alebo len v rámci samotného parkoviska.

V meste Senica bolo doteraz 46 parkovísk, kde boli vyhradené parkovacie miesta na trvalé parkovanie.  Zmeny a posuny parkovacích miest sa dotknú 21 z nich. 

Ako zistia vodiči po 1. júni 2020, či dané parkovacie miesto patrí do systému trvalého alebo dočasného parkovania?  Parkovacie miesta budú ľahko rozpoznateľné. Od 1. apríla platí totiž nová vyhláška o dopravných značkách, podľa ktorej má byť vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovacie miesta s plateným alebo časovo obmedzeným státím vyznačené modrou farbou. Parkoviská, ktoré prechádzajú zo systému trvalého parkovania do systému dočasného parkovania (na parkovaciu známku alebo SMS) z dôvodu nezáujmu pôvodných majiteľov, budú označené modrým vodorovným dopravným značením, ktoré bude doplnené o zvislé dopravné značenie.

"Pre lepšie zorientovanie prikladáme situačné nákresy zmien na jednotlivých parkoviskách, na ktorých prichádza ku zmenám. Tieto boli odsúhlasené Dopravným inšpektorátom Senica. Zelenou farbou sú zakreslené parkovacie miesta na trvalé parkovanie, modrou farbou parkovacie plochy na dočasné parkovanie," spresňuje mesto na svojej web strámke www.senica.sk.

PRÍLOHY

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 25 máj 2020 09:43

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada