V Senici do škôl nastúpi 73 percent žiakov, do škôlok polovica detí

V Senici do škôl nastúpi 73 percent žiakov, do škôlok polovica detí

V Senici do škôl nastúpi 73 percent žiakov, do škôlok polovica detí Foto FB

Školy v Senici už poznajú záujem rodičov o umiestnenie detí do materských a základných škôl, ktoré môže mesto ako zriaďovateľ opäť otvoriť od 1. júna 2020. Informuje o tom mesto Senica na svojej web stránke www.senica.sk.

Späť do školy pošle svoje dieťa zhruba 73% rodičov detí prvého až piateho ročníka, do materskej školy nastúpi približne polovica škôlkarov. Senické školy tak budú môcť napriek prísnym hygienickým nariadeniam prijať všetky prihlásené deti.

Rodičia mohli svoj záujem o to, či ich dieťa nastúpi v mesiaci jún na vyučovanie, vyjadriť do 25. mája. Ide o dobrovoľné rozhodnutie zákonných zástupcov. Zároveň sa mohli rozhodnúť, či okrem výchovno-vzdelávacej činnosti, využijú zabezpečenie stravovania v školskej jedálni a u školákov aj služby školského klubu detí. Z celkového počtu 1082 žiakov, ktorí majú povolení nástup do školy, do školských lavíc zasadne 786 z nich.  Do materských škôl sa ešte v tomto školskom roku vráti 346 zo 678 detí. Väčšina školákov bude chodiť v škole na obedy (638 žiakov). Tzv. družinu využije 393 detí.

 Senické školy a škôlky boli preventívne uzavreté krízovým štábom mesta Senica od 11. marca 2020 a následne všetky školské zariadenia v SR zatvoril od 16. marca 2020 aj Ústredný krízový štáb ako prevenciu proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie rozhodli  Úrad verejného zdravotníctva SR a minister školstva SR o uvoľňovaniu opatrení  a samosprávy tak podľa ich rozhodnutia môžu od 1. júna 2020 otvoriť materské školy, prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. Musia však dodržať prísne hygienické opatrenia a podmienky.

Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v jednotlivých základných školách  si určila každá škola podľa svojich možností. Tie zverejnili na svojich web stránkach. V stručnosti však musia dodržať tieto hlavné zásady. V základných školách môžu byť skupiny detí po 20 žiakov a v materských školách po 15 žiakov. Tieto skupiny by sa nemali premiešavať. Žiaci na vyučovaní nemusia mať rúška, zamestnancom sa odporúča štít alebo rúško. Zabezpečí sa dezinfekcia, minimalizuje sa zhromažďovanie pred školou a v jej priestoroch postupným príchodom do školy, každé ráno bude meraná teplota bezdotykovým teplomerom.

V Senici sa rozhodnutím primátora od júna otvoria všetky základné školy i materská škola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo otvorenie niektorých typov škôl od 1. júna . Nástup detí do školy a škôlky je dobrovoľný, v Senici majú rodičia svoje rozhodnutie nahlásiť do pondelka 25.5.2020.

 

ZŠ v Senici - podmienky fungovania od 1.6.2020

 

ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica 

VIAC TU: https://cloud1r.edupage.org/…/Organizacia_a_podmienky_vzdel…

 

ZŠ Komenského Senica

VIAC TU: https://dvojkasenica.edupage.org/news/#news-1086

 

ZŠ Sadová Senica

VIAC TU: https://zs3senica.edupage.org/news/#news-650

 

ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica

 

Prevádzka od 7:00 - 16:00 h.

Príchod detí do MŠ – 7:00-7:30 h v sprievode rodiča alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov, jedným určeným vchodom do budovy.

Otvorené tri oddelenia MŠ s počtom do 15 detí.

Desiata a olovrant sa budú podávať v triede. Obed sa bude vydávať v školskej jedálni od 10:45 - 11:20.

Odchod detí z MŠ – od 15:30 do 16:00 h. 

ZŠ  

Prevádzka od 7:30 - 16:00 h.

Príchod žiakov do školy v časovom intervale podľa tried v ročníkoch po 10 minútach dvoma rôznymi vchodmi.

Triedni učitelia svoju triedu prevezmú pri vstupe do budovy školy a celú skupinu si odvedú do určenej triedy. Prezujú sa vo vyznačených priestoroch vo vestibule školy.

Obed pre ZŠ sa vydáva od 11:30 do 13:00 organizovane podľa časového harmonogramu.

Dozor nad žiakmi doobeda aj počas obeda vykonáva vyučujúca aj vychovávateľka.

Po obede žiaci pokračujú vo svojich triedach poobedňajšou činnosťou s určenou vychovávateľkou.

Rodičia ani starší súrodenci, ktorí prichádzajú pre žiakov, do budovy školy nevstupujú. Škola bude v priebehu dňa uzamknutá, otvorená len v čase príchodu a odchodu detí do MŠ a ZŠ.

Pri vstupe do budovy školy sú inštalované stojany s dezinfekčným prostriedkom, v každej triede je tekuté mydlo, na utretie rúk sa budú používať papierové utierky. Každý žiak bude mať vlastné hygienické vreckovky, náhradné rúško v lavici.

Materská škola Senica

Elokovaného pracoviska MŠ

EP Kalinčiakova 294 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP Kolónia 544- email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP Robotnícka 114/6 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP M. Bartoňa 5171/5 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP J. Kráľa 729 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP Komenského 1039 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

EP Hollého 744/36 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MŠ L. Novomeského 1209/2 – email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

VIAC TU: http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/3407-v-senici-sa-rozhodnutim-primatora-od-juna-otvoria-vsetky-zakladne-skoly-i-materska-skola

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 29 máj 2020 09:09

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada