Zastupiteľstvo vo štvrtok aj o schvaľovaní záverečného účtu mesta Senica za rok 2019

Zastupiteľstvo vo štvrtok aj o schvaľovaní záverečného účtu mesta Senica za rok 2019

Primátor Martin Džačovský zvolal na štvrtok 25.06.2020 od 15.00 h zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici vo veľkej zasadačke mestského úradu. 

Online prenos TV Sen www.tvsen.sk/nazivo-senica.

Program zastupiteľstva 25.6.

1.   Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.   Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení MsZ s termínom plnenia do 25.06.2020

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ dňa 05.05.2020

4.2 Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR dňa 11.06.2020 

5.   Technické služby Senica, a.s. - správa o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti

6.   Poliklinika Senica, n.o. - výročná správa Polikliniky Senica n.o. k 31.12.2019

7.   Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

8.   Mestský podnik služieb, spol. s r.o. - výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti

9. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2019

10.1 Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica za rok 2019

10.2 Akčný plán mesta Senica na roky 2020 – 2022

11.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta

11.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2019 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2019

12.   Dispozície s majetkom

13.   Návrh sobášnych dní na rok 2021

14.1 Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti - zmena

14.2 Komisia športu - zmena

14.3 Redakčná rada Naša Senica - zmeny

15.1 Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2020

15.2 Správa HK o výsledkoch kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č.60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko

15.3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

16.1 Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID – 19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

16.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20

16.3 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20

16.4 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020

16.5 Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Základnú školu Komenského

17.   Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020

18.   Rôzne - Informácia k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ  v školskom roku 2020/2021   

19.   Interpelácie - písomné

20.   Diskusia

21.   Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ

22.   Záver 

Dokumenty k MsZ

na stiahnutie tu:  https://senica.sk/data/component_file/100/8/f1583.zip

zdroj: Mesto Senica / www.senica.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 25 jún 2020 11:06

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada