Architekti "preskúmali" senický park, pred realizáciou návrhov jeho obnovy

Architekti "preskúmali" senický park, pred realizáciou návrhov jeho obnovy

Architekti "preskúmali" senický park, pred realizáciou návrhov jeho obnovy Fotky zdroj: Mesto Senica

Z prvého kola súťaže návrhov krajinársko-architektonického riešenia obnovy Mestského parku v Senici, napokon postúpili 4 architektonické štúdiá.

Do súťaže sa prihlásilo viacero renomovaných architektonických štúdií, celkovo 17 uchádzačov. Do užšieho výberu postúpilo na základe hlasovania poroty šesť štúdií. Nakoniec po dohode odbornej poroty so zadávateľom boli do druhého kola vybraní štyria uchádzači. 

"Každému z uchádzačov, ktorí v druhom kole predloží návrh a uskutoční jeho prezentáciu pred porotou, bude vyplatená odmena (skicovné) 2000 eur,"  informovala o tom Tatiana Moravcová, hovorkyňa Mesto Senica.

Vybraní uchádzači v druhom kole jednotlivo predstavia svoje koncepčné štúdie pred porotou. Porota sa môže na uchádzačov obracať s otázkami k predloženej ponuke. Následne porota počas svojho neverejného rokovania po diskusii hlasovaním určí poradie ponúk.

Uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste v hodnotení ponúk v druhom kole, bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy o dodaní nadväzujúcej zákazky.

Hodnotiacim kritériom pre druhé kolo je celková kvalita krajinársko-architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu (zahŕňa v sebe aj funkčné́ a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu). 

"Dátum verejnej prezentácie výsledkov a víťazného návrhu ešte nebol určený. Verejnosť budeme o tomto informovať neskôr," doplnila hovorkyňa.

Úlohou architektov je navrhnúť riešenie revitalizácie parku tak, aby bolo návrh možné realizovať samostatne, napríklad v dvoch - troch etapách. Realizácia bude závisieť od výziev, do ktorých sa bude môcť senická samospráva zapojiť. 

Prioritným záujmom mesta je v prvej fáze

  • doriešiť centrálnu zónu okolo pavilónu DAV na kultúrne udalosti 
  • vytvoriť multifunkčnú priestor pre väčšie kultúrne akcie pri uzavretí Sadovej ulice 
  • krajinné úpravy obsahujúce návrh na asanáciu nebezpečných stromov a ošetrenie drevín v záujme bezpečnosti parku do budúcnosti

Terénna ohliadka parku

Zadanie súťažných podkladov  doplnila terénna ohliadka parku za účasti primátora mesta Martina Džačovského, počas ktorej mohli spracovatelia klásť doplňujúce otázky.

Počas obhliadky parku sa architekti dozvedeli niečo o jeho histórii, ako vznikal a vyvíjal sa v čase.  V rámci spoznania širších vzťahov si prešli parkom od Záhorskej galérie, okolo amfiteátra, mestského kúpaliska až po budovu Sokolovne. 

Dostali informácie o súčasných funkciách parku, súčasných návštevníkoch, okolitých stavbách, ale aj o problémoch v parku.  Zaujímali sa o budovu DAVu a jeho funkciu. Informovali sa aj o cyklistickej doprave a zámeroch mesta pri budovaní cyklodopravných trás v rámci tohto územia. Dostali informácie o podujatiach, ktoré sa v parku konajú a aká je ich návštevnosť. 

Architekti si všímali rôzne detaily, ktoré im pomôžu pri návrhoch. Prezreli si zeleň, spevnené plochy v parku i oba brehy rieky Teplice.  Fotili si detaily a nasávali atmosféru.  Preštudovať si mohli aj projektovú dokumentáciu poslednej úpravy parku, ktorá bola zrealizovaná po výstavbe pavilónu múzea Laca Novomeského – DAV-u.

„Úlohou architektov bude okrem iného naplniť park novými atraktívnymi funkciami pre všetky vekové kategórie, obnoviť tak celodenný a celoročný život v parku. Vo svojich návrhoch budú dopĺňať, obnovovať alebo dokonca presúvať jestvujúce funkcie parku. Naším zámerom je, aby sa tento najväčší park v meste stal priateľským miestom pre oddych a relax, ale zároveň aj plnohodnotným spoločenským priestorom poskytujúcim zázemie pre verejný život a podujatia,“ povedal po stretnutí primátor mesta.

"Všetci účastníci druhého kola súťaže môžu teraz podať oficiálne otázky, na ktoré im bude odpovedané a tieto budú ďalším z podkladov pre ich návrhy.  Spracovať koncepčnú štúdiu majú za úlohu do 6. októbra 2020. Hlavným hodnotiacim kritériom bude celková kvalita krajinársko-architektonického riešenia," spresnila Moravcová.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 19 júl 2020 10:45

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada