Záhoráčka Alexandra Bolfová dobýja "Prkna, co znamenají svět"

Záhoráčka Alexandra Bolfová dobýja "Prkna, co znamenají svět"

Alexandra Bolfová / zdroj FB AB  - foto: Jan Frýdek Alexandra Bolfová / zdroj FB AB - foto: Jan Frýdek

Najmladšia režisérka v Čechách 23-ročná Záhoráčka Alexandra Bolfová režírovala prvú hru novej sezóny v Švandovom divadle v Prahe Trollové mezi námi. Po úspešnej premiére, ktorá bola 27.10.2018 sme sa s Alexandrou porozprávali Nazahori.sk.

Divadelný spolok Františka Krištofa Veselého - Darujem svoju ženu / zdroj video: Denis Marek

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Alexandra to, že ste Záhoráčka vás charakterizuje od narodenia.

"To áno, narodila som sa v Skalici a bývam v Gbeloch. Aj rodičia sú natur Záhoráci. Mama pochádza z Kopčian a otec je Holíčan."

Kedy ste pocítila umeleckú múzu?

"V Gbeloch  na základnej  škole, kde  sa u mňa počas posledných ročníkov základnej školy rozvinul záujem o divadlo, v ktorom ma podporovala aj moja obľúbená pani učiteľka Mária Páleníková."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Kde viedli vaše kroky po základnej škole?

"V štúdiu som pokračovala na gymnáziu v Skalici, kde som založila divadelný spolok F. K Veselého. Už počas štúdia som napísala niekoľko divadelných hier - Darujem  svoju ženu, Luhačovický švihák, Čakáreň, alebo Dobrý človek ešte žije , ktoré sme odohrali nielen v Skalici , ale aj v širokom okolí.  Na prehliadke divadelných súborov v moravskom Hodoníne sme získali cenu divákov."

Predsa len skĺbiť štúdium na gymnáziu a divadlo, vyžadovalo aj podporu zo strany školy.

"To áno, garantom a odborným poradcom počas mojej tvorby na gymnáziu bol pán profesor Jozef Špaček, ktorý mi poskytoval odborné konzultácie pri fungovaní divadelného spolku a  pri autorskej tvorbe , ktorú tvorila poézia i próza a najmä  scenáre divadelných hier."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Smerovanie po ukončení gymnázia bolo  asi jasné – divadlo.

"Bola som prijatá na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a to na dva odbory divadelná dramaturgia a rozhlasová a televízna dramaturgia a scenáristika . Vybrala som si divadelnú dramaturgiu s víziou prestupu na réžiu."

Bakalárske štúdium dramaturgie ste úspešne ukončili, kam viedli potom vaše kroky?

"Po absolvovaní bakalárskeho štúdia divadelnej dramaturgie som  bola vedúcim ateliéru réžie a dramaturgie pánom profesorom Jozefom Kovalčukom na základe svojho talentu a schopností , ktoré som počas štúdia prejavila, prijatá na magisterský stupeň štúdia v činohernej réžii, kde budem budúci rok absolvovať."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Máte za sebou úspešnú premiéru inscenácie a to 27.októbra 2018 v  Švandovom divadle v Prahe.  Ako ste sa dostali k tejto spolupráci?

"Na základe úspešných projektov ,na ktorých som pracovala v minulých rokoch, som dostala prestížnu ponuku,  zrežírovať prvú  inscenáciu sezóny Trollové mezi námi v Švandovom divadle v Prahe. Ako jedna z mála absolvujúcich študentov  činohernej réžie a zároveň jedna z najmladších divadelných režisérov v Čechách." 

Čo vás čaká v najbližšom čase, na čom pracujete?

"Najzaujímavejší projekt na ktorom momentálne pracujem, je československý projekt Pľúca - Plíce , ktorý uvedie vo februári Buranteatr Brno. Predstaví  sa v ňom dvojica hercov Eva Ventrubová a Ján Jackuliak."

 

U Alexandry sa skĺbil talent s chuťou ísť za svojim cieľom, s maximálnou podporou milujúcich rodičov ale aj ľudí, ktorí formovali a formujú osobnosť človeka. A so štipkou šťastíčka byť v správnej chvíli na správnom mieste...  Ale ako sa hovorí "Šťastie praje pripraveným"

Alexandra Bolfová  a izraelský dramatik Reuven Kalinsky/zdroj: archív AB

Alexandra Bolfová  a izraelský dramatik Reuven Kalinsky , ktorý sa osobne zúčastnil premiéry svojej hry Amsterdam Blog , ktorú režírovala Alexandra ako českú a zároveň aj európsku premiéru v decembri minulého roku v Švandovom divadle.  Bol taký nadšený z jej spracovania, že jej ponúkol prednostné autorské práva na svoje diela.


Alexandra Bolfová pracovné úspechy

2015                                    
K. Sabina: Prodaná nevěsta, MDZ, réžia: J.A. Pitínský (asistentka réžie)
A. Bolfová: Ticho JAMU, réžia a dramaturgia
A. Bolfová: Zrcadlo JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby
A. Bolfová: Slunce JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby
H.P. Cami: Opilcovo dítě, JAMU, réžia a dramaturgia (jednoaktovka)

2016    
R.Sloboda, S. Petrů: Uršula, Divadlo Husa na provázku, réžia: J.A. Pitínský, (asistentka réžie)
M. Sládeček: Otvírání studánek A. Radoka, NDB, réžia: J.A Pitínský (asistentka réžie)
 D. Kosztolanyi: Zázračná návštěva Kristiny H., JAMU, réžia a dramaturgia (adaptácia poviedky)
Bolfová: Na Ukrajině, matko, právě sněží (réžia a dramaturgia, JAMU Brno)
Bolfová: Rapsodie vodníkova JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby

2017
K. Legátová, D. Gombár: Želary (srdce mé), NDB, réžia: Dodo Gombár ,(asistentka réžie)
D.Harrower: Nože do slepic (réžia bakalárskeho projektu, JAMU Brno)

2016/17   
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (členka umeleckej sekcie, réžia ceremoniálov, organizácia)
Oslavy výročí 70 let JAMU (réžia off-proframu, JAMU Brno)- týždenný program, v rámci ktorého si obyvatelia Brna mohli priamo v uliciach užiť množstvo divadelných predstavení, výtvarných inštalácií, prerformancií, tanečných vystúpení, ktoré spájala jednotná téma: Leoš Janáček (Bystrouška dovádivá, Leoš Masarykovi, Od Leoše k nám, od nás k Leošovi- komentovaná prehliadka DIFA JAMU, ktorá bola natoľko obľúbená a úspešná, že sa zopakovala ešte niekoľkokrát v rámci Noci divadiel). Za prácu na tomto projekte jej bola udelená Cena dekana divadelnej fakulty JAMU Brno.
L.Janáček, A. Bolfová: Kabanová ft. Mladá Kostelnička (réžia performancie, JAMU Brno)- performancia, ktorá bola vybraná v rámci projektu Venušiny dny ako jedna zo 4 najlepších inscenácií a preformancií z pôvodných 47 prihlásených inscenácií z celej ČR i SR
I.Stravinskij: Příběh vojáka (réžia a dramaturgia preview koncertu k hudobnému festivalu Janáček Brno, NDB)- v úlohe Vypravěče sa predstavila legenda českého a svetového divadla, no predovšetkým opery, prvorepubliková herečka Soňa Červená.
R.Kalinsky: Amsterdam Blog (réžia scénického čítania- Švandovo divadlo na Smíchově)- prvé uvedenie pôvodnej divadelnej hry univerzitného profesora herectva a réžie izraelského pôvodu  Reuvena Kalinského v ČR, ktorý sa premiéry scénického čítania osobne zúčastnil.
A.Babrajová: Paměti (réžia, Národní divadlo Brno)- z cyklu Hoří v sadě rodném květ

2018    
H. Skoták: Furianti (réžia scénického čítania, Městské divadlo Zlín)
F.M. Dostojevskij: Krotká. (réžia, JAMU Brno)
W. Shakespeare: Bouře (réžia, Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou); site-specific projekt na otáčavom hľadisku v Týně nad Vltavou, ktoré je jedným z dvoch v celej Českej republike
B. Hančilová: Trollové mezi námi (réžia, Švandovo divadlo na Smíchově); pôvodný text mladej českej autorky, v ktorom spracovala veľmi aktuálne téma dezinformácií a ich vplyv na českú spoločnosť


Alexandra Bolfová  s herečkou Soňou Červenou po premiére Príbehu vojáka, kde spolupracovala režijne i dramaturgicky/zdroj: archív AB


Alexandra Bolfová pripravované projekty 

M. Kolář: Je možné, že jsme tak báječní?  (monodráma, réžia, JAMU)- premiéra 23. november 2018
S. Kane: Faidřina láska (réžia, Divadelní studio Marta)- premiéra 6. február 2019; magisterská absolventská inscenácia v školskom divadle JAMU
D. Macmillan: Plíce/Pľúca (réžia, Divadlo p.o.q.)- premiéra apríl 2019; česko-slovenský koprodukčný projekt, v rámci ktorého sa predstaví herecká dvojica E. Ventrubová a J. Jackuliak
Ch. Wolf,S. Petrů: Medea -Na hranici (réžia)- premiéra júl 2019 v prístavoch Baťovho kanálu; site-specific projekt na divadelnej lodi, ktorá zakotví v 6 vybraných prístavoch Baťovho kanálu, v ktorých bude v ten večer odohraté divadelné predstavenie


Propagačná fotka k novému projektu Plíce/zdroj: archív AB

Dramatické texty:
Darujem svoju ženu (2011)
Luhačovický švihák (2012)
Čakáreň alebo Dobrý člověk ešte žije (2013)
V meste sú bratia Steinovci (2015)-adaptácia novely
Slunce (2015)
Ticho (2015)-monodráma
Variace pro temnou strunu (2015)- adaptácia románu L.Fukse
Zázračná návštěva Kristíny H. (2016)-adaptácia poviedky D.Kosztolanyiho
Inženýr (2016)-jednoaktovka
Na Ukrajině, matko, právě sněží (2016)-monodráma
Děti (2017)

Poézia:
Pianista; Zrcadlo; Schizotymie; Rapsodie vodníkova; Poutník; Anonymní blízkost; Rámy beze skla; Dialog dvou as(i)ociálů; možná, že odcházíme; Slunečnice; UZVONAŘKY; Sirotek; Spojení; Ve tmavé místnosti; Budapešť- Keleti; Fotka na stole; Stěna; Do samoty; Ztráty a nálezy; Sonáta příšer ; a další.

Autorskú tvorbu Alexandry  Bolfovej  zastrešuje najväčšia agentúra ochrany autorských práv divadelná, literárna a audiovizuálna agentúra Dilia.

Rate this item
(3 votes)
Last modified on štvrtok, 01 november 2018 19:24

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2

Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2

Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo

Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo

Skalica, Deti na hokej

Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada