Záhoráčka Alexandra Bolfová dobýja "Prkna, co znamenají svět"

Záhoráčka Alexandra Bolfová dobýja "Prkna, co znamenají svět"

Alexandra Bolfová / zdroj FB AB  - foto: Jan Frýdek Alexandra Bolfová / zdroj FB AB - foto: Jan Frýdek

Najmladšia režisérka v Čechách 23-ročná Záhoráčka Alexandra Bolfová režírovala prvú hru novej sezóny v Švandovom divadle v Prahe Trollové mezi námi. Po úspešnej premiére, ktorá bola 27.10.2018 sme sa s Alexandrou porozprávali Nazahori.sk.

Divadelný spolok Františka Krištofa Veselého - Darujem svoju ženu / zdroj video: Denis Marek

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Alexandra to, že ste Záhoráčka vás charakterizuje od narodenia.

"To áno, narodila som sa v Skalici a bývam v Gbeloch. Aj rodičia sú natur Záhoráci. Mama pochádza z Kopčian a otec je Holíčan."

Kedy ste pocítila umeleckú múzu?

"V Gbeloch  na základnej  škole, kde  sa u mňa počas posledných ročníkov základnej školy rozvinul záujem o divadlo, v ktorom ma podporovala aj moja obľúbená pani učiteľka Mária Páleníková."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Kde viedli vaše kroky po základnej škole?

"V štúdiu som pokračovala na gymnáziu v Skalici, kde som založila divadelný spolok F. K Veselého. Už počas štúdia som napísala niekoľko divadelných hier - Darujem  svoju ženu, Luhačovický švihák, Čakáreň, alebo Dobrý človek ešte žije , ktoré sme odohrali nielen v Skalici , ale aj v širokom okolí.  Na prehliadke divadelných súborov v moravskom Hodoníne sme získali cenu divákov."

Predsa len skĺbiť štúdium na gymnáziu a divadlo, vyžadovalo aj podporu zo strany školy.

"To áno, garantom a odborným poradcom počas mojej tvorby na gymnáziu bol pán profesor Jozef Špaček, ktorý mi poskytoval odborné konzultácie pri fungovaní divadelného spolku a  pri autorskej tvorbe , ktorú tvorila poézia i próza a najmä  scenáre divadelných hier."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Smerovanie po ukončení gymnázia bolo  asi jasné – divadlo.

"Bola som prijatá na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a to na dva odbory divadelná dramaturgia a rozhlasová a televízna dramaturgia a scenáristika . Vybrala som si divadelnú dramaturgiu s víziou prestupu na réžiu."

Bakalárske štúdium dramaturgie ste úspešne ukončili, kam viedli potom vaše kroky?

"Po absolvovaní bakalárskeho štúdia divadelnej dramaturgie som  bola vedúcim ateliéru réžie a dramaturgie pánom profesorom Jozefom Kovalčukom na základe svojho talentu a schopností , ktoré som počas štúdia prejavila, prijatá na magisterský stupeň štúdia v činohernej réžii, kde budem budúci rok absolvovať."

Trollové mezi námi / zdroj: svandovodivadlo.cz

 

Máte za sebou úspešnú premiéru inscenácie a to 27.októbra 2018 v  Švandovom divadle v Prahe.  Ako ste sa dostali k tejto spolupráci?

"Na základe úspešných projektov ,na ktorých som pracovala v minulých rokoch, som dostala prestížnu ponuku,  zrežírovať prvú  inscenáciu sezóny Trollové mezi námi v Švandovom divadle v Prahe. Ako jedna z mála absolvujúcich študentov  činohernej réžie a zároveň jedna z najmladších divadelných režisérov v Čechách." 

Čo vás čaká v najbližšom čase, na čom pracujete?

"Najzaujímavejší projekt na ktorom momentálne pracujem, je československý projekt Pľúca - Plíce , ktorý uvedie vo februári Buranteatr Brno. Predstaví  sa v ňom dvojica hercov Eva Ventrubová a Ján Jackuliak."

 

U Alexandry sa skĺbil talent s chuťou ísť za svojim cieľom, s maximálnou podporou milujúcich rodičov ale aj ľudí, ktorí formovali a formujú osobnosť človeka. A so štipkou šťastíčka byť v správnej chvíli na správnom mieste...  Ale ako sa hovorí "Šťastie praje pripraveným"

Alexandra Bolfová  a izraelský dramatik Reuven Kalinsky/zdroj: archív AB

Alexandra Bolfová  a izraelský dramatik Reuven Kalinsky , ktorý sa osobne zúčastnil premiéry svojej hry Amsterdam Blog , ktorú režírovala Alexandra ako českú a zároveň aj európsku premiéru v decembri minulého roku v Švandovom divadle.  Bol taký nadšený z jej spracovania, že jej ponúkol prednostné autorské práva na svoje diela.


Alexandra Bolfová pracovné úspechy

2015                                    
K. Sabina: Prodaná nevěsta, MDZ, réžia: J.A. Pitínský (asistentka réžie)
A. Bolfová: Ticho JAMU, réžia a dramaturgia
A. Bolfová: Zrcadlo JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby
A. Bolfová: Slunce JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby
H.P. Cami: Opilcovo dítě, JAMU, réžia a dramaturgia (jednoaktovka)

2016    
R.Sloboda, S. Petrů: Uršula, Divadlo Husa na provázku, réžia: J.A. Pitínský, (asistentka réžie)
M. Sládeček: Otvírání studánek A. Radoka, NDB, réžia: J.A Pitínský (asistentka réžie)
 D. Kosztolanyi: Zázračná návštěva Kristiny H., JAMU, réžia a dramaturgia (adaptácia poviedky)
Bolfová: Na Ukrajině, matko, právě sněží (réžia a dramaturgia, JAMU Brno)
Bolfová: Rapsodie vodníkova JAMU, réžia scénického čítania v rámci Salonu původní tvorby

2017
K. Legátová, D. Gombár: Želary (srdce mé), NDB, réžia: Dodo Gombár ,(asistentka réžie)
D.Harrower: Nože do slepic (réžia bakalárskeho projektu, JAMU Brno)

2016/17   
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (členka umeleckej sekcie, réžia ceremoniálov, organizácia)
Oslavy výročí 70 let JAMU (réžia off-proframu, JAMU Brno)- týždenný program, v rámci ktorého si obyvatelia Brna mohli priamo v uliciach užiť množstvo divadelných predstavení, výtvarných inštalácií, prerformancií, tanečných vystúpení, ktoré spájala jednotná téma: Leoš Janáček (Bystrouška dovádivá, Leoš Masarykovi, Od Leoše k nám, od nás k Leošovi- komentovaná prehliadka DIFA JAMU, ktorá bola natoľko obľúbená a úspešná, že sa zopakovala ešte niekoľkokrát v rámci Noci divadiel). Za prácu na tomto projekte jej bola udelená Cena dekana divadelnej fakulty JAMU Brno.
L.Janáček, A. Bolfová: Kabanová ft. Mladá Kostelnička (réžia performancie, JAMU Brno)- performancia, ktorá bola vybraná v rámci projektu Venušiny dny ako jedna zo 4 najlepších inscenácií a preformancií z pôvodných 47 prihlásených inscenácií z celej ČR i SR
I.Stravinskij: Příběh vojáka (réžia a dramaturgia preview koncertu k hudobnému festivalu Janáček Brno, NDB)- v úlohe Vypravěče sa predstavila legenda českého a svetového divadla, no predovšetkým opery, prvorepubliková herečka Soňa Červená.
R.Kalinsky: Amsterdam Blog (réžia scénického čítania- Švandovo divadlo na Smíchově)- prvé uvedenie pôvodnej divadelnej hry univerzitného profesora herectva a réžie izraelského pôvodu  Reuvena Kalinského v ČR, ktorý sa premiéry scénického čítania osobne zúčastnil.
A.Babrajová: Paměti (réžia, Národní divadlo Brno)- z cyklu Hoří v sadě rodném květ

2018    
H. Skoták: Furianti (réžia scénického čítania, Městské divadlo Zlín)
F.M. Dostojevskij: Krotká. (réžia, JAMU Brno)
W. Shakespeare: Bouře (réžia, Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou); site-specific projekt na otáčavom hľadisku v Týně nad Vltavou, ktoré je jedným z dvoch v celej Českej republike
B. Hančilová: Trollové mezi námi (réžia, Švandovo divadlo na Smíchově); pôvodný text mladej českej autorky, v ktorom spracovala veľmi aktuálne téma dezinformácií a ich vplyv na českú spoločnosť


Alexandra Bolfová  s herečkou Soňou Červenou po premiére Príbehu vojáka, kde spolupracovala režijne i dramaturgicky/zdroj: archív AB


Alexandra Bolfová pripravované projekty 

M. Kolář: Je možné, že jsme tak báječní?  (monodráma, réžia, JAMU)- premiéra 23. november 2018
S. Kane: Faidřina láska (réžia, Divadelní studio Marta)- premiéra 6. február 2019; magisterská absolventská inscenácia v školskom divadle JAMU
D. Macmillan: Plíce/Pľúca (réžia, Divadlo p.o.q.)- premiéra apríl 2019; česko-slovenský koprodukčný projekt, v rámci ktorého sa predstaví herecká dvojica E. Ventrubová a J. Jackuliak
Ch. Wolf,S. Petrů: Medea -Na hranici (réžia)- premiéra júl 2019 v prístavoch Baťovho kanálu; site-specific projekt na divadelnej lodi, ktorá zakotví v 6 vybraných prístavoch Baťovho kanálu, v ktorých bude v ten večer odohraté divadelné predstavenie


Propagačná fotka k novému projektu Plíce/zdroj: archív AB

Dramatické texty:
Darujem svoju ženu (2011)
Luhačovický švihák (2012)
Čakáreň alebo Dobrý člověk ešte žije (2013)
V meste sú bratia Steinovci (2015)-adaptácia novely
Slunce (2015)
Ticho (2015)-monodráma
Variace pro temnou strunu (2015)- adaptácia románu L.Fukse
Zázračná návštěva Kristíny H. (2016)-adaptácia poviedky D.Kosztolanyiho
Inženýr (2016)-jednoaktovka
Na Ukrajině, matko, právě sněží (2016)-monodráma
Děti (2017)

Poézia:
Pianista; Zrcadlo; Schizotymie; Rapsodie vodníkova; Poutník; Anonymní blízkost; Rámy beze skla; Dialog dvou as(i)ociálů; možná, že odcházíme; Slunečnice; UZVONAŘKY; Sirotek; Spojení; Ve tmavé místnosti; Budapešť- Keleti; Fotka na stole; Stěna; Do samoty; Ztráty a nálezy; Sonáta příšer ; a další.

Autorskú tvorbu Alexandry  Bolfovej  zastrešuje najväčšia agentúra ochrany autorských práv divadelná, literárna a audiovizuálna agentúra Dilia.

Rate this item
(3 votes)
Last modified on štvrtok, 01 november 2018 19:24

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Skalica - Najnovšie fotogalérie

HK Skalica - MHK Skalica, hokej

HK Skalica - MHK Skalica, hokej HK Skalica - MHK Skalica, hokej HK Skalica - MHK Skalica, hokej HK Skalica - MHK Skalica, hokej HK Skalica - MHK Skalica, hokej

MHK Humenné - HK Skalica, hokej

MHK Humenné - HK Skalica, hokej MHK Humenné - HK Skalica, hokej MHK Humenné - HK Skalica, hokej MHK Humenné - HK Skalica, hokej MHK Humenné - HK Skalica, hokej

HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej

HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej HK Skalica - Sp. N. Ves 1:2, hokej

HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga

HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga HK Skalica - HK Trnava, 1. hokejová liga

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada