Anketa s kandidátmi na primátora/primátorku mesta Skalica

Anketa s kandidátmi na primátora/primátorku mesta Skalica

By Tlačová správa/Redakcia november 02, 2018 1871 0
Mestský úrad Skalica                 Mestský úrad Skalica zdroj: FB

Kandidáti na post primátora / primátorky v nastávajúcich komunálnych voľbách dostali možnosť vyjadriť sa na viaceré otázky v súvislosti so spravovaním mesta Skalica.

Kandidáti dostali možnosť vyjadriť svoje predstavy občanom, niektorí odpovedali, iní sa rozhodli svojim voličom odpovede neposkytnúť.

Všetky zverejnené odpovede kandidátov sú v plnom znení, bez skracovania a redakčných úprav!

 

- V krátkosti sa predstavte svojim voličom.

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Som ženatý, mám dve deti. Vyštudoval som ako študent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava odbor sociálna práca. Vzdelávam sa celý život, momentálne v oblasti edukácie a výchovy detí a mládeže. V súčasnosti pracujem ako pedagóg a vychovávateľ v Súkromnej základnej škole Skalica. Dlhé roky som pôsobil ako vyšší odborný pracovník oddelenia sociálno - právnej ochrany detí a kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. Poskytoval som svoje vedomosti budúcim sociálnym pracovníkom ako pedagóg v strednej odbornej škole. Dvadsať rokov pracujem s deťmi v neziskovej organizácii Kľúč Bratislava, respektíve občianskom združení Rodina a spoločnosť Skalica. Som predseda odborovej organizácie.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: V Skalici bývam a pracujem od r.1976, mám dve dospelé deti, oni sú už rodení Skaličania. Pracoval som v ZVL Skalica od r. 1976 – konštruktér, 1980-83 vedúci odboru OHN, 1987-94 generálny riaditeľ. Vo firme Didaktik Skalica 1983-86 – vedúci konštrukcie a náraďovne Metalco Holíč, 1994-2000 ako generálny riaditeľa a spolumajiteľ MDM Slovakia – majiteľ.

Anna Mierna: Som 53-ročná ekonómka, prax v oblasti obchodných spoločností, optimalizácie nákladov, príprava a vyhodnocovanie investičných projektov, riaditeľka odboru financií župy, krízová manažérka. Vydatá, matka 2 dospelých detí, 25 rokov Skaličanka.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Som rodený Skaličan, vyštudoval som ekonómiu a pred niekoľkými rokmi som založil rodinnú firmu. Mám 46 rokov, tri deti. Najskôr som pracoval v ekonomickej komisii ako neposlanec, neskôr už ako poslanec miestneho zastupiteľstva, necelý rok pôsobím vo funkcii viceprimátora Skalice. Mám skúsenosti, energiu a chuť meniť veci.

 

- Prečo by mali voliť práve vás?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Voliť by ma mohli občania Skalice najmä preto, že nie som nijakým spôsobom prepojený so záujmovými skupinami, developermi, či inými ľuďmi parazitujúcimi na občanoch Skalice. Angažujem sa najmä v sociálnej oblasti pre politickú stranu NAJ - nezávislosť a jednota. Podporu vo voľbách sme získali v Strane mladých ľudí.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Mám skúsenosti s riadením i veľkých priemyselných a obchodných spoločností a tiež s jednaním na ministerstvách a iných úradoch.

Anna Mierna: Skalica potrebuje otvoreného, skúseného manažéra s analytickým myslením so skúsenosťami s riadením samosprávy. Presadzujem otvorenosť k občanom a transparentnosť v manažovaní mesta. Komunikatívnosť, rokovania a robenie mostov sú pre mňa prioritou. Nemám prepojenie na minulosť, ľudí, ktorým by som mala byť zaviazaná.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Pohľad na problémy ako občana zvonku, alebo pohľad poslanca alebo viceprimátora či primátora mesta, je v mnohom odlišný. Líši sa mierou pochopenia všetkých súvislostí - daných historicky alebo finančných. Dnes som presvedčený, že im rozumiem a viem, kde nás najviac tlačí topánka. Čo treba zmeniť a v čom pokračovať. Máme pred sebou posledné dva roky možnosť čerpať eurofondy a Skalica nemá čas nato, aby sa znova niekto „zaúčal“. Musíme byť na tieto výzvy pripravení, aktívne sa snažiť utrhnúť z koláča čo najviac. 

 

- V ktorých oblastiach má Skalica najväčšie rezervy?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Svoj volebný program som si rozpracoval do niekoľkých oblastí, ktoré ovplyvňujú život občanov Skalice. (Odkaz na volebný program kandidáta je TU)

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Mesto nie je riadené, treba vymeniť vedúcich pracovníkov, ktorí roky „riadia“ tento chaos, ostatných treba motivovať k slušnému chovaniu k občanom a poctivej práci s maximálnou efektívnosťou a zabezpečiť ich primerané finančné ohodnotenie. Potom leniví a neschopní odídu aj sami. Treba odbyrokratizovať činnosť na Mestskom úrade a zrušiť zbytočné funkcie. Chýba koncepcia rozvoja mesta.

Anna Mierna: Skalica je hrdé kráľovské mesto a súčasné vedenie mesta a zastupiteľstvo potreby nášho mesta nenapĺňa. Potrebujeme otvorené mesto, ktoré si váži občana a zabezpečuje základné funkcie voči občanom: rozumne spravovať mestský majetok, konať vo verejnom a nie v osobnom záujme. Odstrániť z riadenia mesta raz a navždy osobné záujmy jednotlivcov a politikárčenie.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Mesto postupne zlepšuje svoju ekonomickú situáciu, najviac ho ťaží problém školy v lízingu. V riešení tejto situácie sme už výrazne pokročili, a preto verím, že aj nové zastupiteľstvo schváli zmenu zmluvy a škola bude opäť naša. Škola sa tak bude môcť zapojiť do grantových výziev a žiadať o dotácie na majetok. Rezervy vidím aj v komunikácii s občanmi. Ak napríklad vieme, že budeme opravovať chodníky na sídliskách a máme plán na 4 roky vopred, mali by sme ich o tom informovať. Myslím si, že ľudia pochopia, že sa nedá urobiť všetko naraz a ak budú vedieť, že o rok prejde rekonštrukciou aj ich chodník na sídlisku, budú určite aj trpezliví. 

 

- Dosť sa diskutuje o finančnom stave mesta. Je podľa vás uspokojivý? Zlepšil sa za posledné štyri roky alebo nie?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Čo sa týka finančného stavu mesta nemám podrobné informácie, čerpal som len z dokumentu “Záverečná účet Mesta Skalica za rok 2017”, prípadne z niektorých zmlúv. Moja predstava v ekonomike je bližšie rozobraná vo volebnom programe v časti Ekonomika. Doplním, že príde k nezávislému auditu, personálnemu auditu. Budem trvať na prehľadnom rozpočte mesta a jednotlivých položkách. Budem trvať na víziách jednotlivých organizácií a oddelení pod Mestským úradom Skalica.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Finančný stav mesta je neuspokojivý, za posledné volebné obdobie popresúvali čísla v tabuľkách. Je fakt, že keď sa nič nerobí, tak sa veľa nemíňa, ale mesto stagnuje. Snahy o získanie nenávratných finančných prostriedkov z rozličných výziev sú minimálne, a aj tie čo sa dostanú, sa musia z veľkej časti pre nedodržanie podmienok vracať.

Anna Mierna: V hospodárení mesta sú veľké rezervy a “skrytí kostlivci”, ale všetko je riešiteľné. Je potrebné vysporiadať sa čo najskôr so všetkými dlhmi, prestaviť ich tak, aby sme mohli rozhodovať o založenom majetku. Zastaviť rozpredaj majetku kvôli neschopnosti splácať dlhy. Nevyhnutne prehodnotiť rozpočet , najmä jeho napojenie na neplánované krytie výdavkov a strát v Správe mestského majetku.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Skalica je ekonomicky silné mesto hlavne vďaka firmám, ktoré tu sídlia a zamestnávajú ľudí zo širšieho okolia a tiež tomu, že výstavbou dostupných nájomných bytov dochádza k nárastu počtu obyvateľov. Za posledné štyri roky mesto splatilo množstvo úverov a lízingov z minulosti, vďaka čomu je dnes finančný stav mesta oveľa lepší, aj keď stále nie je ideálny. 

 

- Mesto má vo viacerých firmách podiel. Čo treba zlepšiť, aby mesto zo svojho majetku profitovalo?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Na túto otázku neodpovedal.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Mesto má svojich zástupcov v jednotlivých firmách obsadiť schopnými ľuďmi, nie len takými čo tam chodia „zjesť chlebíček“.

Anna Mierna: Hospodáriť transparentne, dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní a mať zástupcov, ktorým záleží na rozvoji mesta. Komunikovať s ostatnými vlastníkmi spoločností, vo verejnom záujme.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: V prvom rade je potrebné analyzovať každú spoločnosť separátne. V každej z nich má totiž mesto iný podiel a iné možnosti ovplyvňovania chodu. Niektoré si vyžadujú náročnú a dlhodobú zmenu. Niektoré fungujú pomerne dobre.

 

- Mestu patrí aj spoločnosť Správa mestského majetku, ktorá je každoročne v strate. Aké riešenie na zlepšenie jej finančnej situácie navrhujete?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Správa mestského majetku prejde nezávislým auditom napriek kontrole pána kontrolóra. V organizáciách, kde má mesto podiel, budú zástupcovia len odborníci. Najviac však konateľmi a členmi dozorných rád len v jednej z nich.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Fungovanie a postavenie správy mestského majetku treba preorganizovať a riadiť, nie nechať topiť v problémoch.

Anna Mierna: Konateľ bude zamestnanec mesta a spravovanie verejného majetku sa bude konať podľa zákona, to znamená verejné obstarávania, zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr. Skaličania majú právo na tieto informácie.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Do Správy majetku mesta sa v priebehu rokov za rôznych primátorov pridávali hlavne pre mesto stratové činnosti, takže je logicky v strate. Určite sa ale dajú nájsť niektoré položky a prípady, ktoré môžu túto stratu znížiť. Podnik má z minulosti podpísaných mnoho zmlúv, ktoré nie sú výhodné a ťahajú SMM do straty. Na zlepšenie finančnej situácie je preto potrebné dlhodobé nastavenie vo veľmi úzkej spolupráci s mestom.

 

- Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe do funkcie? 

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Navrhnem úpravu aktuálneho rokovacieho poriadku, aby sa mohli dostatočne a riadne k predloženej problematike vyjadriť poslanci, odborníci v prerokovávaných oblastiach. Budem trvať na priamych prenosoch z rokovaní mestského zastupiteľstva a predkladaní správ o hospodárení nielen formálne. Zároveň priame prenosy (obrazový i zvukový záznam) a záznamy z rokovania, informácie o práci mestského zastupiteľstva, primátora, zástupcu primátora, prednostu úradu a jednotlivých oddelení mesta budú mať občania Skalice nepretržite k dispozícii na webovej stránke. Občania budú participovať na chode jednotlivých komisií mesta. Budem zásadne proti predaju ostatnej časti lesov v katastri mesta Skalica. Budem iniciovať vyňatie telocvične Základnej školy na Strážnickej ulici spod lízingovej spoločnosti. Budem uskutočňovať zmeny v parkovaní, riešení dopravy v Krivých kútoch. Nebudem pokračovať vo formáte a systéme a zmluvách v projekte Skalické dni, vypršanie a nepredlžovanie zmluvy s firmou, ktorá participuje s mestom Skalica.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Po nástupe do funkcie treba urobiť personálne a organizačné zmeny, zmeniť štruktúru mesta pre priblíženie k občanom a urýchlene začať pracovať na koncepcii rozvoja mesta. Využívať všetky fondy, ktoré môže mesto získať, hlavne nenávratné peniaze, intenzívne komunikovať s VÚC a ministerstvami.

Anna Mierna: Rokovania s poslancami. Analýza stavu hospodárenia, komunikácia o tom s občanmi, určenie priorít.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Zhrniem ich v otázke o konkrétnych krokoch.

 

- Niektorí z vás spomínate, že bez podpory poslancov nedokážete previesť do reality svoje nápady. Veríte, že dokážete poslancov presvedčiť o svojich snahách a získate podporu?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Mojou prioritou je každý dobrý nápad v prospech občanov podporovať spoločne s poslancami vecnou diskusiou bez osobných invektív a vzájomného osočovania. Myslím, že dokážem spolupracovať so všetkými poslancami vo všetkých oblastiach spoločenského života v Skalici. Verím v odbornú zdatnosť pracovníkov mesta Skalica.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Veľká väčšina poslancov sa dá presvedčiť na podporu dobrých krokov, len treba s nimi slušne komunikovať, ak tam neostanú tí, ktorí tam roky driemali a sú spoluzodpovední za terajší stav v meste.

Anna Mierna: Ak by som nemala podporu poslancov, tak by som to Skaličanom povedala a vyzývala ich na tlak na svojich poslancov. Samozrejme že si verím. Ak by sa mi nedarilo, tak budem presviedčať občanov, aby tlačili na svojich poslancov, aby hlasovali za riešenia dobré pre Skalicu

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: V súčasnosti ma podporuje 17 kandidátov na poslancov, ale som presvedčený, že spoločnú reč ohľadom dobrých projektov, nájdem aj s ostatnými zvolenými poslancami.

 

- Ak by ste sa stali primátorom/primátorkou, ktoré tri konkrétne kroky by ste za každú cenu počas volebného obdobia uskutočnili?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin:  Odpovedal spoločne v rámci otázky Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe do funkcie?

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan MarečekOdpovedal spoločne v rámci otázky Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe do funkcie?

Anna Mierna: 1. Návrh na 2 volebné obvody, 2. Reštrukturalizácia Nefinančného fondu mesta, rozhodovať o dotáciách na mestskom zastupiteľstve, 3. Kontrola spravovania mestského majetku zastupiteľstvom a občanmi. 

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Prvou úlohou nového vedenia, ale aj zastupiteľstva, bude zostaviť rozpočet mesta na rok 2019. Chcem dokončiť rokovania ohľadom vrátenia ZŠ Strážnická do vlastníctva mesta. Ďalšou témou je parkovanie. Pustím sa do prípravy projektov, ktoré som avizoval v kampani – Karta Skaličana so zvýhodnením občanov s trvalým pobytom, krytá plaváreň, multifunkčná hala pre športovcov, aj na kultúrne akcie. 

 

- Škola na Strážnickej ulici dopláca na fakt, že ju bývalý primátor a poslanecký zbor predal leasingovej spoločnosti, od ktorej sa spätne postupne odkupuje. Trpí na to, že mesto na cudzí objekt nemôže brať dotácie a príspevky. Poslanci už odsúhlasili rokovanie o jej získaní späť. Ako vidíte vzniknutú situáciu a akoby ste ju riešili?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Na túto otázku neodpovedal.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Aj situácia školy na Strážnickej ulici je riešiteľná, len nie v Skalici na Mestskom úrade pri cigaretke a kávičke.

Anna Mierna: Treba analyzovať výhodnosť leasing, ak treba zobrať úver na zaplatenie leasingu a opraviť telocvičňu.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Situáciu na ZŠ Strážnická poznám veľmi dobre a pracujem aktívne na jej vrátení do vlastníctva mesta. Nesúhlasil som s jej predajom, ktorý navrhol bývalý primátor pán Chovanec. Myslím si, že jediný, kto môže konať a má byť v tejto situácii aktívny, je mesto. Preto som sa hneď po nástupe do funkcie viceprimátora tejto téme prioritne venoval. Veril som, že to bude možné vyriešiť relatívne rýchlo, no technicky to nebolo úplne jednoduché, bolo potrebné získať podporu zastupiteľstva. Dnes sme už takmer vo finále a v prípade, že bude v tomto zhoda medzi primátorom a poslancami, môže byť budova školy v prvej polovici nasledujúceho roka vo vlastníctve mesta. Začiatkom roka by sme mohli žiadať o dotáciu a ak všetko dobre pôjde dobre, cez prázdniny by sa mohlo začať s rekonštrukciou telocvične.

 

- Parkovanie v Skalici áno/nie? Ak áno, ako by ste si ho predstavovali?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor ČerninNa túto otázku neodpovedal.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Parkovanie v Skalici treba začať riešiť variantne, s tým kto tomu rozumie i s perspektívou pre ďalšie roky. Varianty potom treba odkonzultovať s občanmi a stanoviť optimálne postupné kroky. Je to veľmi citlivá téma na dlhší čas, ale nás tlačí, lebo nebola koncepčne riešená.

Anna Mierna: Situáciu treba presne analyzovať. Spoplatnenie, rôzne rezidenčné karty nie sú systémovým riešením. Čo resp. kto zaplňuje mesto autodopravou: miestni? Cezpoľní? Zákazníci? Zamestnanci? Domicili? V akých časoch? Dlhodobé státie alebo krátkodobé? Potom navrhnúť najvhodnejšiu kombináciu opatrení, tak aby boli efektívne. T.j. na jednej strane vytvorenie miest pre parkovanie, na druhej regulácia.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Parkovanie musíme riešiť komplexnejšie. Najviac však trápi parkovanie centrum mesta. Aj preto v mojom programe nájdete zámer vybudovať veľkokapacitné záchytné parkovisko na Potočnej ulici a ďalšie dve na vjazdoch do centra mesta. Rezidentov pri parkovaní zvýhodníme avizovanou „Kartou Skaličana“ a poskytneme im zľavu na parkovnom. Chcem tiež zabezpečiť bezproblémové parkovanie pre pacientov a pracovníkov našej nemocnice.

 

- Ste spokojný/spokojná s informovanosťou občanov ohľadom aktivít mesta? Ak nie, čo ako primátor presadíte na jeho zlepšenie?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor ČerninNa túto otázku neodpovedal.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Informovanosť občanov o aktivitách mesta je dostatočná, lebo sa tu nič perspektívne nedeje (okrem oblasti kultúry – všetka česť) a okrem klebiet nie je o čom informovať.

Anna Mierna: Skaličania nemajú dostatok informácií z riadenia mesta. Ak majú byť dostatočne informovaní, tak novinári, ktorí informujú by mali byť nezávislí na primátorovi.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Myslím si, že v informovanosti verejnosti máme rezervy. Zo strany mesta chýba systém. Je potrebné zmeniť organizačnú štruktúru tak, aby informácie z jednotlivých oddelení končili na jednom mieste a odtiaľ išli smerom k verejnosti. Zmena organizačnej štruktúry je však právomoc primátora. 

 

- Minulý rok začal vychádzať mestský mesačník Skalický press. V hodnotení Transparency International bol hodnotení medzi najhoršími. Súhlasíte s hodnotením? Ak áno, čo vám na ňom vadí a čo by ste ako primátor navrhli na jeho zlepšenie?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor ČerninNa túto otázku neodpovedal.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan MarečekNa túto otázku neodpovedal.

Anna Mierna: Zabezpečiť nezávislosť na primátorovi. Dať priestor na otázky na primátora, ktoré zaujímajú Skaličanov.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Takéto hodnotenie, samozrejme, nepoteší nikoho. No na druhej strane mi chýbajú informácie o spôsobe a kritériách hodnotenia. Preto som oslovil Transparency International, aby som zistil podrobnosti a aby sme do budúcna mohli pracovať na jeho zlepšení. 

 

- V Skalici momentálne pôsobia dve súkromné televízie, s jednou mesto vedie spor o právoplatnosti zmluvy. Máte o tomto probléme prehľad a ak áno, aké riešenie budete presadzovať na vyriešenie tejto situácie? Zmluva s novou televíziou je na sumu 3250 eur mesačne, pričom väčšinu relácií robí zamestnanec mesta. 

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Čo sa týka televízie, je nutnosťou komunikovať so senickou firmou a mestom Skalica. Považujem stav v tejto oblasti za neprijateľný, prichádzame o finančné prostriedky. Považujem to za mrhanie finančných prostriedkov daňových poplatníkov.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Súčasný stav s médiami v Skalici dostatočne nepoznám, mám dojem že slúži skôr funkcionárom MÚ ako občanom.

Anna Mierna: Viem o tejto situácií, avšak nakoľko nemám podrobné informácie k sporu, nechcem sa zatiaľ vyjadrovať.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Situáciu poznám veľmi dobre. Vznikla za pôsobenia ešte bývalého zástupcu primátora pána Pagáča. Je veľmi neprehľadná a momentálne v danej veci prebieha súdne konanie. Myslím si, že je potrebné urobiť podrobnú právnu analýzu a tento stav ukončiť. 

 

- Ktorý z kandidátov/kandidátok je vám programovo najbližší? S ktorými si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?

Ľudovít Barát: Neodpovedal.

Igor Černin: Viem si predstaviť povolebnú spoluprácu s iným kandidátom/kandidátkou na post primátora Skalice.

Jozef Hlavatý: Neodpovedal.

Oľga Luptáková: Neodpovedala.

Dušan Mareček: Z kandidátov na primátora mám po posúdení mnohých kritérií názor, že najreálnejšia je Anna Mierna, prípadne Milan Roman. Ostatní podľa mňa nespĺňajú ani základné kritéria.

Anna Mierna: S každým komu záleží na Skalici a je ochotný spolupracovať bez presadzovania svojich osobných záujmov.

Peter Pagáč: Neodpovedal.

Milan Roman: Pred nikým nezatváram dvere. Povolebnú spoluprácu si viem predstaviť s každým, kto príde s dobrými a reálnymi myšlienkami.

 

Ak chcel niektorí kandidát niečo doplniť. (využila iba jedna kandidátka)

Anna Mierna: O dôveru Skaličanov, sa uchádzam preto, lebo nie som spokojná s terajším stavom a predkladám svoj program riadenia mesta. Pri napĺňaní tohoto program bude potrebný každý Skaličan. Verím, že sa mi ich podarí zjednotiť a nájsť spoločnú reč. Akákoľvek nevýhodná pozícia vo vyjednávaní má výhodu, že primátor môže na zvrátenie stavu použiť tlak verejnosti, ak s občanmi čestne komunikuje.

 

Zhrnutie a odkazy na program kandidátov

Ľudovít Barát, Jozef Hlavatý a Peter Pagáč nereagovali na otázky a odpovede pre občanov neposkytli.

Oľga Luptáková neodpovedala na otázky, poslala krátku odpoveď: „Na väčšinu z nich nie je možné komplexne odpovedať pár vetami. Vzhľadom k celkovému počtu je potom veľmi pravdepodobné, že by kvôli redakčnej úprave prišlo k skresleniu danej výpovede.“

Alena Carolina Maxima Schopperth Fulier nás odkázala na program, ktorý má na vývesnej tabuli pred Mestským úradom v Skalici alebo na diskusnú reláciu v TV Sen, na ktorú odkaz prikladáme TU.

 

Volebné programy kandidátov (ktorí ich poskytli):

Ľudovít Barát: Neposkytol

Igor Černin: Program kandidáta

Jozef Hlavatý: Neposkytol

Oľga Luptákováwww.olgaluptakova.sk

Dušan Mareček: List Skaličanom

Anna Mierna: Volebný program 

Peter Pagáč: Neposkytol

Milan Romanwww.milanroman.sk

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on štvrtok, 08 november 2018 11:32

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2

Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2 Hokejmarket Skalica - P. Bystrica 4:2

Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo

Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo Skalica, prezidentské voľby, 1. kolo

Skalica, Deti na hokej

Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej Skalica, Deti na hokej

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada