Anketa s kandidátmi na primátora mesta Holíč

Anketa s kandidátmi na primátora mesta Holíč

Mestský úrad Holíč Mestský úrad Holíč FB

Kandidáti na post primátora v nastávajúcich komunálnych voľbách dostali možnosť vyjadriť sa na viaceré otázky v súvislosti so spravovaním mesta Holíč.

Kandidáti dostali možnosť vyjadriť svoje predstavy občanom, dvaja túto možnosť využili, jeden sa rozhodol svojim voličom odpovede neposkytnúť.

Všetky zverejnené odpovede kandidátov sú v plnom znení, bez skracovania a redakčných úprav!

V krátkosti sa predstavte svojim voličom.

Miroslav Bilický: Mám 48 rokov, s manželkou Marcelou mám dve deti Tomáša a Michaelu. Študoval som na SPTŠ Holíč a VŠP Nitra odbor mechanizačná fakulta. Od roku 1996 sa venujem podnikateľskej činnosti vo firme Mirex eurobyt. V politike pôsobím 8 rokov ako poslanec MsZ v Holíči, 4 roky ako člen mestskej rady. V súčasnosti som člen komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka v TTSK v Trnave.

Zdenko Čambal: Mám 56 rokov a ukončené univerzitné vzdelanie. Narodil som sa v Holíči a nepretržite v našom meste bývam spolu s manželkou Sylviou. Máme spolu jedného syna, Mateja.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Prečo by mali voliť práve vás?

Miroslav Bilický: Chcem ponúknuť občanom Holíča alternatívu. Som už 8 rokov poslancov MsZ Holíč, mám dostatočné skúsenosti a vidím do procesov riadenia mesta. Mám okolo seba skúsený tím, v ktorom sú ľudia skúsení z podnikateľskej činnosti, zastávajú aj rôzne iné profesie a viem, že môžeme mesto posunúť dopredu. Sú tam aj mladší ale aj takí, ktorí majú skúsenosti aj z komunálnej politiky. Som presvedčený, že Holíč potrebuje po 12 rokoch iný pohľad na rozvoj mesta. Nemáme v našom meste iba Zámok.

Zdenko Čambal: Riadim mesto 12 rokov a priniesol som doň manažérsky spôsob riadenia. Dôsledne som Mestský úrad odpolitizoval. Nepodlieham vonkajším tlakom ani emóciám. Dobre riadenie mesta je profesia ku ktorej sa treba vypracovať vzdelaním, praxou, skúsenosťou s manažovaním firiem a najmä poznaním, že namiesto politického vymedzenia potrebujú ľudia spoluprácu a spoločný cieľ.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

V ktorých oblastiach má mesto najväčšie rezervy?

Miroslav Bilický: Holíč potrebuje v prvom rade zmenu v kultúre vedenia mesta a prístupe k občanom. Musí skončiť neustála hrozba pokút a sankcií za prepojenie primátora na spriaznené firmy. Chcem byť slušným primátorom, ktorý bude slúžiť občanom. V mojom programe mám témy, ktoré trápia ľudí, ktoré treba riešiť.

Zdenko Čambal: Nehovoril by som o rezervách, pretože mesto riadime na základe dlhodobej stratégie a veľmi proporcionálne z hľadiska jeho jednotlivých štvrtí. Naučili sme sa pracovať s Európskymi projektmi a cudzími zdrojmi napríklad z Nórskym a Švajčiarskym fondom. Spolu sme takto priniesli do mesta 15 miliónov eur a je to na rekonštrukciách a modernizácii budov i ulíc vidieť.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Naopak, čo je silná stránka mesta, na ktorej sa dá stavať?

Miroslav Bilický: Mesto Holíč má veľmi dobrú polohu v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou. Chcem maximálne využiť novovzniknutú spoluprácu medzi Trnavským krajom a Juhomoravským krajom, kde už v tomto roku môžeme čerpať prostriedky na opravu kultúrneho domu, či rekonštrukciu veterného mlyna a cyklotrasy z Holíča  po novú lávku cez rieku Moravu.  V Holíči máme veľa malých, stredných aj veľkých podnikateľov, s ktorými môžeme spoločnou komunikáciou a spoluprácou rozvíjať pre občanov Holíča športové aj kultúrne podujatia.

Zdenko Čambal: Najsilnejšou stránkou mesta je, že má osobitnú a veľmi významnú históriu, ktorá je aj dnes prítomná v mnohých ojedinelých objektoch. Nejde len o zámok, ale aj iné architektonické skvosty Veterný mlyn a napríklad i Megality, ktorými sa iné mestá popýšiť nemôžu. Preto som si zvolil aj volebné heslo Moderné mesto s dobrým rodokmeňom.  Okrem histórie máme totiž v meste veľa moderných predpokladov do blízkej budúcnosti, na ktorých pracujem a to je napríklad Oddychová zóna, Veterný mlyn, Oddychová zóna s vodnou plochou pri Zámku, letisko a pod.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Aký je podľa vás finančný stav mesta?

Miroslav Bilický: Podľa záverečného účtu za rok 2017 je v dobrej finančnej kondícii i v dôsledku dobrého ekonomického rastu celého nášho regiónu.

Zdenko Čambal: Finančná kondícia mesta je vynikajúca. Podarilo sa nám znížiť dlh, ktorý sme zdedili po politickom predchodcovi a na projektoch sa podieľame z rozpočtu iba 5% vlastných zdrojov.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Aké by boli vaše prvé kroky po nástupe do funkcie?

Miroslav Bilický: Je potrebné určite urobiť audit zmlúv. Som ako súčasný opozičný poslanec presvedčený o tom, že mesto môže hospodáriť omnoho lepšie ako doposiaľ. Chcem sa predovšetkým držať svojho programu, pracovať pre mesto a v prospech jeho obyvateľov. Určite by som zmenil štýl komunikácie s občanmi mesta a uvítal oprávnenú kritiku, ktorá môže veci vylepšiť a posunúť vpred.

Zdenko Čambal: Odpovedal v nasledujúcej otázke.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Ak by ste sa stali resp. by ste boli znovuzvolený za primátora, ktoré tri konkrétne kroky by ste za každú cenu počas nasledujúceho volebného obdobia snažili uskutočniť?

Miroslav Bilický: Rekonštrukcia kultúrneho domu, výstavba umelého ihriska na našom štadióne, spoluprácou s TTSK zrekonštruovať chátrajúci internát a odovzdať občanom. Samozrejme nielen to, ale ako som spomínal, nechcem ľudí sklamať a chcem byť aktívnym primátorom.

Zdenko Čambal: Odpoveď nie je na osobných úvahách, prvé kroky sú vždy obligatórne. Príprava ustanovujúceho zastupiteľstva, jednotlivých komisií a práca v rámci stanoveného rozpočtu. Osobitne by som v prípade víťazstva poďakoval ľuďom, ktorí zvolili prácu a realitu oproti sľubom a virtuálnej realite. O mužoch totiž vypovedá ich pracovný životopis. Sľubuje sa podstatne ľahšie, práca vyžaduje cieľavedomosť a odhodlanie, často aj v nepriaznivých podmienkach. Môj volebný program je reálny a podložený predpokladanými zdrojmi. Popri štandardnom programe ktorým sú cesty, chodníky, parkoviská sú pred nami tri  najvýznamnejšie ciele. Obchvat okolo mesta Holíč, vodná plocha pre rekreačné účely v areáli Zámku a Kultúrny dom, ktorý bude plniť reálne úlohy v oblasti kultúry a Tabačiareň prevezme tie reprezentačné.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Ste spokojný s informovanosťou občanov ohľadom aktivít mesta? Ak nie, čo presadíte na jeho zlepšenie?

Miroslav Bilický: V súvislosti s touto záležitosťou mám zásadné výhrady v prístupe a spôsobe slobodného, pravdivého a objektívneho informovania občanov. Mestské médiá nefungujú podľa mojej predstavy. Mediálny priestor v Holíči bol roky deformovaný. Mám plán, ako vylepšiť aj túto oblasť a zlepšiť informovanosť občanov nielen o tom, čo je pozitívne...

Zdenko Čambal: Vzhľadom na zmeny spôsobu komunikácie potrebujeme založiť mestský facebook, zabezpečiť jeho väzbu na Dvojtýždenník Holíčan. Tento zároveň budem dizajnovať  do príťažlivejšieho a modernejšieho formátu. Od leta 2019 by sme mali mať v rámci wifi pokryté tri rozhodujúce zóny v meste a aktívnejšie budeme tiež postupovať pri ponuke kultúrnych programov. Tých máme totiž už dnes v meste toľko, že vysoko predstihujeme i podstatne väčšie mesta.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Pred voľbami rezonuje otázka nevyužívaného internátu, ktorý je majetkom TTSK. Padli návrhy, že z neho budú nájomné byty. Ako to s touto budovou vidíte vy. Myslíte, že je možné dostať ju do majetku mesta a zmysluplne využiť. Ak áno, na čo a v akom časovom horizonte?

Miroslav Bilický: Internát je jeden s nosných projektov, ktorý chcem v našom meste vyriešiť.  Na túto tému bolo v ostatnom čase už veľa napísané či povedané . Architekt a projektant Ing. Jaromír Rybár zo Skalice /rodák z Holíča/ bol oslovený naším županom Jozefom Viskupičom, aby našiel vhodné a atraktívne využitie tohto chátrajúceho objektu pre naše mesto. Na túto tému v spolupráci s TTSK bude samozrejme oslovená i odborná verejnosť a riešenie určite nájdeme. Najdôležitejšie teraz je, aby sa v čo najkratšom čase doriešila a začala realizovať rekonštrukcia tohto objektu. Či už to bude v majetku TTSK, alebo v majetku mesta je teraz irelevantné. Dôležité pre mňa bude, aby toto dielo v dohľadnej dobe bolo zrealizované a slúžilo občanom nášho mesta.

Zdenko Čambal: Mrzí ma, že budova internátu sa stala predmetom politického boja. Je to práve rozdiel medzi politikou a manažmentom mesta. Primátor totiž nemôže nakladať s cudzím majetkom. Internát patrí TTSK. Samozrejme verím, že v prípade môjho víťazstva sa mi podarí v spolupráci s pánom predsedom VUC nájsť  zmysluplný spôsob využitia tejto krásnej budovy. Zároveň si však priznať, že mestský rozpočet je veľmi obmedzený a bude sa musieť hľadať vstup strategického partnera alebo kupec, ktorý by dokázal naplniť takéto ambície. Moja predstava je širšia, určite polyfunkčná, potrebujeme budovu, ktorá by v prízemí plnila iné funkcie ako je samotné bývanie na horných podlažiach. Na Vašu otázku predpokladám, že časovým horizontom je najbližšie volebné obdobie.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Kritika sa zniesla na kvalitu chodníkov. Tá sa preberala aj na predposlednom a poslednom Mestskom zastupiteľstve. Súčasný primátor argumentoval, že opravu chodníkov v takomto prevedení odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo. Máte o tom probléme informácie? Ak áno, ako ho vidíte vy?

Miroslav Bilický: Chodníky v meste sú samozrejme jednou z aktuálnych tém. Bolo už o nich popísané a povedané veľa. Ako poslanec MsZ chcem povedať len fakty. MsZ schválilo návrh vedenia mesta na opravu chodníkov, MsZ schválilo objem finančných prostriedkov na opravu chodníkov, MsZ schválilo postupnosť, v akom poradí sa budú chodníky opravovať, MsZ neschválilo kvalitu prevedenia opravy chodníkov.

Zdenko Čambal: Treba rozlišovať predvolebnú agendu a realitu. Mesto spravuje viac ako 33 km chodníkov a nie všetko sa dá robiť z cudzích zdrojov v rámci projektov. Vtedy prichádzame k rozdeleniu prostriedkov v rámci rozpočtu a tam sa samotní občania nevedia zjednotiť, či je dôležitejšia cesta, chodník, výsadba zelene, detské ihriská, osvetlenie a mnoho iných faktorov, ktoré podmieňujú kvalitu života. Takouto témou bola napríklad debata či sa chodník mal asfaltovať alebo vykladať dlažbou pričom už kritici zabudli občanov povedať, že dlažba je minimálne dvojnásobne drahšia a teda chceme krásu alebo účelnosť? Zároveň doba pokročila a potrebujeme k chodníkom aj prechody cez cestu tak, aby slúžili aj nevidomým a telesne postihnutým. Bezbariérovosť tiež niečo stojí . Osobne som zástancom riešení ,ku ktorým sa už netreba viac vrátiť.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

V meste vychádza mestský mesačník Holíčan. V hodnotení Transparency International bol hodnotení medzi najhoršími. Súhlasíte s hodnotením? Ak áno, prečo a čo ako primátor navrhnete na zlepšenie?

Miroslav Bilický: Už v jednej z predchádzajúcich odpovedí som sa dotkol objektívnosti, ale i slobodného prístupu k mestským médiám. Dvojtýždenník Holíčan je médium financované z verejných financií a má informovať občanov Holíča objektívne o dianí v meste. Holíčan má dnes nefunkčnú redakčnú radu (tento stav je tu už roky) a schvaľovanie príspevkov do časopisu je dnes len v rukách primátora. Potvrdzuje  to aj moja skúsenosť zo začiatku tohto roka, keď nám, poslancom MsZ neuverejnili naše stanovisko k schvaľovaným uzneseniam. A pýtate sa na riešenie? Zmeniť koncepciu práce, sfunkčniť redakciu a brať na zreteľ jediný cieľ – kvalitné a objektívne spravodajstvo v meste.

Zdenko Čambal: Holíčan je dvojtýždenník. Máme množstvo tém, ale zásadne bude potrebovať modernizáciu. Zastávam názor, že by mal viac reflektovať bežný život občanov a menej hovoriť o práci mesta. V realite je však problém dostať sa k použiteľným výstupom zo života spoločenských organizácii, občianskych združení a športových klubov. Práve tak, spolu zo širokou kultúrnou ponukou náš časopis v budúcnosti vidím. Zároveň bude preklopený na sociálne siete s krátkym anglickým zhrnutím kvôli záujemcom o návštevu nášho mesta. Ponúkame totiž čoraz viac programov, ktoré sú nadregionálneho významu. Tereziánske slávnosti, Zámocký motocyklový okruh, Pivné slávnosti, Noc strašidiel, v Holíči sa koná Cibulafest, Októberfest a Hubertova jazda mohol by som pokračovať. Podarilo sa nám s občanmi naozaj veľa.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Ktorý s kandidátov je vám programovo najbližší? S ktorými si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?

Miroslav Bilický: Ja som pripravený na spoluprácu. Rád by som spolupracoval s odborníkmi v rôznych oblastiach s jediným cieľom – aby to prospelo Holíču a jeho obyvateľom.

Zdenko Čambal: Za dlhé roky práce som si zvykol nekomentovať mojich protikandidátov. O spoluprácu musí byť obojstranný záujem. Ak porovnám programy, tie ostatné vychádzajú z môjho. Je to samozrejmé. Dvanásťročná primátorská prax priniesla množstvo špecifických znalostí a predovšetkým prechod od politických rečí k reálnemu plneniu plánov. Stále platí známe pravidlo, že pre úspech potrebujete dobré nápady, finančné krytie, znalosť prostredia a predovšetkým ľudí, ktorí s Vami spolupracujú.

Pavol Mihál: Neodpovedal.

 

Ak chcete niečo doplniť.

Miroslav Bilický: Nevyužil.

Zdenko Čambal: V spoločnosti rezonujú rôzne témy. Väčšinou vulgárne a negatívne. Zastávam názor, že ľudia potrebujú prácu a zdravie. Aby si ich mohli udržať treba nám viac priateľstva, spolupráce a vzájomného pochopenia. Politika môže fungovať na úrovni centrálneho riadenia štátu, ale mesto potrebuje manažérsky prístup a čo najširšiu spoluprácu občanov.

Pavol Mihál: Ospravedlňujem sa, že neodpovedám na vaše otázky. Posielam vám môj príhovor, program v siedmich bodoch a niečo o mne, kto som čo som. ( sú priložený v odkaze volebný program kandidátov).

 

Volebný program kandidátov:

Miroslav Bilický: www.volimmira.sk

Zdenko Čambal: www.zdenkocambalholic.sk alebo https://www.facebook.com/zdenkocambalholic/

Pavol Mihál: Volebný program a životopis kandidáta

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 07 november 2018 18:20

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada