Prednostka Skalice má ďalší problém

Prednostka Skalice má ďalší problém

Prednostka Skalice má ďalší problém NaZahori.sk

V správe hlavného kontrolóra na najbližšom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční v stredu 10. apríla 2019 je aj správa o kontrole.

Tá bola vykonaná na základe oznámenia zamestnanca Mestského úradu (MsÚ) vo veci viacerých podozrení z porušovania zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Podľa správy kontrolóra bol v septembri 2017 uskutočnený zájazd deviatich pracovníkov MsÚ do Prahy. Z výsledkov kontroly vyplýva, že vtedajšia vedúca oddelenia všeobecnej správy išla s ďalšími ôsmimi zamestnancami na rekreáciu do Prahy. Miesto toho, aby si na rekreáciu v práci vybrali dovolenku, vtedajší prednosta im na ten istý čas podpísal pracovnú cestu, ktorej náklady si následne mestom nechali preplatiť.

Prednosta aj vedúca oddelenia všeobecnej správy pritom museli veľmi dobre vedieť, že ide o rekreáciu, keďže v tom čase zastávali vedúce pozície v odborovej organizácii a vedeli aj to, že väčšinu nákladov na ubytovanie prepláca odborová organizácia.

Aby toho nebolo málo, podľa správy kontrolóra sa na rekreáciu nechali dopraviť služobným autom na náklady mesta a vodič si vykázal v čase jazdy prácu v Skalici, ktorú podpisom potvrdila aj vedúca oddelenia všeobecnej správy...

Primátorka podala námietku okrem iných bodov aj k tejto časti, ktorú hlavný kontrolór zamietol s odôvodnením: „V uvedené dni zamestnanci MsÚ nemohli byť na pracovnej ceste, nakoľko boli na rekreácii, čo je potvrdené listinnými dôkazmi. Prednosta ako aj vedúca oddelenia všeobecnej správy, ktorá sama bola účastníkom rekreácie mali o tom vedomosť, že nie je možné v určitú dobu naraz byť na rekreácii aj na pracovnej ceste, nakoľko v uvedenú dobu mali to najvyššie postavenie v ZO SLOVES pri MsÚ v Skalici. Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili na zájazde v Prahe si s určitosťou mali vybrať na dobu zájazdu riadnu dovolenku, čo sa neuskutočnilo a nemali žiaden nárok na preplatenie ďalších výdavkov z rozpočtu Mesta Skalica.“

Podľa správy kontrolór konštatoval porušenie ustanovenia § 19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia s jednočinným súbehom podľa § 31. Porušenie finančnej disciplíny ods. 1, písm. j Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on nedeľa, 07 apríl 2019 18:18

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada