Holíč: Zasadnutie poslancov zastupiteľstva aj o štatúte mesačníka Holíčan

Holíč: Zasadnutie poslancov zastupiteľstva aj o štatúte mesačníka Holíčan

Holíč: Zasadnutie poslancov zastupiteľstva aj o štatúte mesačníka Holíčan NaZahori.sk

Primátor Zdenko Čambal zvolal na stredu 30.10.2019 zasadnutie MsZ  v Holíči od 14:00 hodiny v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program MsZ 30.10.2019

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2019

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2019

5. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2019

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2019

7. Zvýšenie ZI SMM Holíč, s. r.o.

8. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2018

9. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2019

10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až október 2019

11.Žiadosti o NFP 11/1.Žiadosť o poskytnutie grantu na projekt „Obnovené kultúrne dedičstvo ako odkaz pre budúce generácie“.

11/2.Žiadosť o NFP na projekt „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v meste Holíč za účelom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK“.

12.Majetkové prevody

12/1.Vyhodnotenie OVS č. 38, 39, 40 a zmluvný prevod pozemkov Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč

12/2.Zmluvný prevod pozemku Lidl SR, v.o.s., k. ú. Holíč

12/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč

12/4.Zmluvný prevod pozemku ul. M. Nešpora, k.ú.Holíč

12/5.Zmluvný prevod pozemkov ul. Rodinné domky, Vrádištská a .Gagarinova, k. ú. Holíč

12/6.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova v k.ú. Holíč

12/7.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovými domami s.č.1672 ul. SNP a s.č. 1536 ul. D. Rapanta, k. ú. Holíč

12/8.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy CVČ

13. VZN o zrušení VZN č. 69 Štatút mesta Holíč

14. Štatút mesta Holíč

15.VZN o zrušení VZN č. 94 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva

16.Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva

17.Štatút mesačníka Holíčan

18. Interpelácie

19. Rôzne

20. Diskusia

21. Záver

Dokumenty k zasadnutiu MsZ 30.10.

Na stiahnutie TU: https://egov.holic.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CFk0K6OiBLsSAV8OjagAgy2%2fusIvwAzrXon35JSaDKSn4H3TzcDFsPulx35wPXwLsnOajT%2bzg2P2wNWCJ9yuMZNzD637rg7Kow%3d%3d

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 30 október 2019 07:24

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada